Presentación da obra de José Pena Mouriz La metáfora en la obra de Paul Ricoeur

  O libro La metáfora en la obra de Paul Ricoeur de José Pena Mouriz preséntase o 24 de maio na aula Magna do Seminario Diocesano lucense ás oito da tarde. A obra recolle a tese que leu José Pena Mouriz o ano 2008 na facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. A tese fíxose baixo a dirección do profesor Marcelino Agís Villaverde.

O filósofo Paul Ricoeur quixo comprender mellor o discurso humano. E para iso analizou as figuras literarias en xeral e a metáfora en particular. O obxectivo da tese é presentar o tema da metáfora no campo da filosofía. E para iso, o autor toma como referente a obra de Paul Ricoeur, autor, por exemplo, do libro A metáfora viva.

Segundo Pena Mouriz, a obra de Ricoeur vai dando pasos nun longo percorrido e un construtivo diálogo coas correntes e unha gran nómina de filósofos que se dedicaron a reflexionar sobre este tema, ata chegar á conclusión de que metáfora filosófica é un elemento clave para a comprensión do discurso filosófico. A investigación desenvolvida por Pena Mouriz comeza na retórica clásica, pasa pola semiótica e a semántica e remata na hermenéutica, definindo unha serie de pasos que se corresponden, respectivamente, coas distintas entidades lingüísticas: a palabra, a frase e o discurso. A metáfora vai cobrando maior importancia. Considerada a metáfora como un discurso, correspóndelle, pois, o ámbito da hermenéutica.

Las declaraciones a favor de la Iglesia aumentaron en 2010

En la última declaración de la Renta, de 2010, correspondiente al IRPF de 2009 el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica se ha incrementado en 65.983. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se ha elevado a 7.260.138 millones. En tan solo tres años, se ha producido un aumento de casi 800.00  declaraciones (exactamente 777.983). Si tenemos en cuenta que un buen número de ellas son conjuntas, podemos estimar que en la pasada primavera más de 9 millones de contribuyentes asignaron a favor de la Iglesia Católica.

El porcentaje sube casi medio punto y asciende a un 34,75%, aunque la recaudación ha sido de 249.456.822 euros (3.225.724 euros menos que el año anterior). Es un dato muy positivo si se tiene en cuenta que, en el contexto general de crisis económica, las previsiones que se tenían en relación con la recaudación del IRPF y su impacto en la cuota  íntegra del impuesto, que se utiliza como base para la asignación, eran pesimistas. Con eses datos se puede mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia con eficiencia y austeridad.

El nuevo e importante aumento en el número de personas que han decidido asignar a favor de la Iglesia, en una coyuntura compleja, muestra que la percepción real que la sociedad tiene de la Iglesia es positiva. La Conferencia Episcopal agradece a todos el gesto de asignar, especialmente a quienes lo han hecho por primera vez, y recuerda que las otras formas de colaboración al sostenimiento de la Iglesia, como son las colectas, las suscripciones, etc., continuarán siendo absolutamente indispensables. Con poco dinero, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto.

Concierto de la Coral del Hospital lucense

En la Residencia Sanitaria de Lugo nacía hace 20 años la Coral del Hospital. Durante todos estes años dejó en muy buen lugar el centro sanitario lucense por todos los lugares por los que llevó su música. Lugares como Austria, Portugal, Sudamérica y, naturalmente, varias localidades de España. El próximo día 26 se celebrará un homenaje al personal del Hospital con motivo de los veinte años cantando que lleva el Coro. Este coro actuará, pues, el día 26 a las 20: 30 horas en el HULA.

Peregrinación ao Monte Faro

A Delegacion da Mocidade da Diocese de Lugo organiza un ano máis a tradicional peregrinaxe ao Monte Faro de Mozos e Mozas das distintas parroquais de Lugo. Esta peregrinación estará presidida polo Bispo, Mons Alfonso Carrasco Rouco. Será o sábado 21 de maio.

Ese día desenvolverase o seguinte programa:

10:30 – Chegada á explanada (estrada) Acollida e primeira benvida. Peregrinación (durante a peregrinación, os sacerdotes estarán dispoñibles para impartir o Sacramento do Perdón).

12:00 – Chegada á Ermida. Benvida. Testemuños.

12:30 – Eucaristía presidida polo Sr. Bispo.

14:00 – Comida.

15:00 – Tempo de lecer (música, etc.)

16:30 – Informacións varias (Xornada Mundial da Mocidade, web, etc.)

17:00 – 17:30 – Entrega das cruces medicinais. Bendición do Bispo. Saída.

Presentación dunha serie de concertos do Orfeón Lucense na Catedral

 

Na presentación dos concertos de música clásica / relixiosa do Orfeón Lucense, interviñeron o deán da Catedral, Luciano Armas; o presidente da coral, Xulio Xiz; o director, Xesús Mato, e o Bispo, Alfonso Carrasco. Foi o pasado día 11 no Bispado.

Luciano Armas insertou os concertos dentro dunha serie de actividades que expresan a actividade da Catedral noutros ámbitos non estrictamente litúrxicos: publicación dun disco hai pouco, realización do inventario dos fondos musicais da Catedral (a cargo do profesor Gargallo), coidado dos órganos e publicación dun libro sobre un deles. Organizar estas actividades, que non son propias do Cabido, recaerá sobre todo na Asociación de Amigos da Catedral.

Xulio Xiz comentou que as actuacións do Orfeón ata agora limitábanse aos cultos catedralicios. E agora, con esta serie de concertos, preténdese contribuír máis á vida espiritual e social da cidade de Lugo.

Xesús Mato adiantou que os futuros concertos repartiránse en dúas ou tres ocasións cada ano, nos momentos fortes: Advento, Coresma e/ou Pascua. Indicou tamén que pasarán pola Catedral coros de Lugo e fóra, actuando ben en solitario ou en conxunto co Orfeón. Este colaborará coa Orquestra Sinfónica Cidade de Lugo.

Alfonso Carrasco agradeceu o labor de Xesús Mato, Xulio Xiz e de todo o Orfeón. Considerou ata certo punto urxente coidar os dous órganos da Catedral. E sinalou que a música fai resplandecer dunha maneira especial a beleza. Daí o título deste primeiro concerto: Via Pulchritudinis.

Concerto que será o 13 de maio ás 20:30 horas na Capela do Bo Xesús da Catedral de Lugo.

A %d blogueros les gusta esto: