Javier M. Prades López clausurou as Xornadas Abertas de Teoloxía

Xornadas Teoloxía día 18 c

O xoves 18 o Rector da Universidade Eclesiástica San Dámaso, Javier M. Prades López, puxo punto final á trixésima edición das Xornadas Abertas de Teoloxía. A súa conferencia “Dar testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad” tivo dúas partes. Na primeira tratou do debilitamento antropolóxico da razón, da liberdade e da mesma realidade. O conferenciante explicou que o malestar existente en Europa ten a súa raíz non só na crise económica e no problema cultural e moral senón tamén na perda de confianza ante a propia experiencia de vida (capacidade de distinguir realidade e ficción, verdade e mentira, bo e malo…).

E na segunda parte da súa intervención Javier Prades expuxo tres maneiras en que pode darse a tradución cultural da fe: 1) identificar a fe como reforzo da cohesión ética; 2) limitarse ao anuncio, ao kerigma e 3) personalizar a fe, facer unha verificación existencial da mesma. Esta última sería a mellor opción por recoller toda a natureza do cristián.

Comunicado do Bispado de Lugo sobre a credencial de peregrino

Ante as informacións sobre a credencial do peregrino expedida en Lugo, manifestamos:

– Esta Diocese recibiu a última hora da tarde de onte unha nota da Oficina de Acollida ao Peregrino, que foi publicada na prensa, negando todo recoñecemento a unha credencial que esta Diocese tería expedido.

– Devandita credencial é, en realidade, iniciativa da Asociación Lugo Monumental, co patrocinio de La Voz de Galicia e o apoio explícito do Bispado de Lugo que considerou moi positivo este proxecto. Esta credencial foi presentada o 19 de novembro de 2015. A recadación pola venda da mesma (1 €) é destinada pola Asociación íntegramente a Cáritas diocesana de Lugo.

– Desde os inicios da historia da Igrexa, os Bispos expediron cartas credenciais ou documentos semellantes aos fieis que partían das súas Dioceses, coas que acreditar a súa condición de católicos ou de peregrinos, e sempre foron recibidas como válidas nas Igrexas ás que se dirixían.

– En todo caso, procurouse respectar a vontade do Cabido da Catedral de Santiago, manifestada nunha nota do 17 de decembro de 2015 e publicada no Boletín Oficial do Arcebispado de Santiago, segundo a cal só recoñecerán como válida a credencial que eles emitan, garantindo a acollida doutras credenciais soamente ata o próximo primeiro de abril.

– Non comprendemos, xa que logo, o rexeitamento expresado agora pola Oficina de Acollida ao Peregrino en exclusiva a esta credencial. Confiamos que esta cuestión resolverase seguindo as canles eclesiais normais.

Fernando Giménez Barriocanal en las Jornadas Abiertas de Teología de Lugo

En el tercer día de las Jornadas Abiertas de Teología se contó con la presencia del Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. Durante la conferencia habló de lo que ofrece la Iglesia: un mensaje de liberación de la persona más allá de lo material; quien se encuentra con el amor de Dios sólo puede vivir en la alabanza y en el agradecimiento, lo demás es secundario. También la Iglesia hace importantes aportaciones a la sociedad, lo que concretó Fernando Giménez en distintos puntos de interés de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) para cada uno de los agentes económicos: administraciones públicas, sector financiero, empresas no financieras, familias y entidades no lucrativas. Sobre estas últimas dijo que en época de crisis están realizando una labor muy importante en la economía.

En el coloquio fue preguntado por el modelo económico que más se acercaría a la DSI y tras descartar el ultraliberalismo, dijo que tanto en el liberalismo como en la socialdemocracia hay postulados que están en consonancia con los principios de la DSI, siendo cada persona quien debe discernir el grado de conveniencia de cada modelo.

Otra reflexión de Barriocanal surgida en el coloquio fue la siguiente: Cuando el hombre se pone con las hojas de cálculo, Dios no se inmiscuye; cuando el hombre se abandona a la Providencia, ahí sí que interviene Dios.

A “fama” da Pascua custa a “suor” da Coresma

Non están de moda os sacrificios, nin os recortes, nin apertarse o cinto, a non ser por motivos estéticos. Falar de restriccións, austeridade, esforzo non é popular. Pero a realidade é distinta. Independentemente das políticas económicas dun país e do sentir xeral da poboación, cada un dispón dos seus trucos para chegar a ter e ser algo na vida. E todos sabemos que para poder celebrar un día de festa antes hai que pasar pola dureza da preparación dese evento. Ademais, celébrase algo cando é orixinal, único, non habitual; e aínda se celebra máis cando se pasou un longo periodo de tempo de penuria ou escaseza, sexa do tipo que sexa.

O exemplo é moito máis concreto se imos ao mundo do deporte. Aquí o esforzo, a suor e o sacrificio son ineludibles e ben visibles. Os da “xeración EXB” seguro que lembrarán a serie de TV “Fama”. Cada episodio comezaba cunhas palabras de Lydia, a profesora de baile, que resumían a filosofía que alimentaba as tramas e que se fixeron moi populares no seu momento: “Buscades a fama, pero a fama custa e aquí é onde ides empezar a pagar. Con suor”.

Confeso que lembro moitas veces isto: a “fama” custa e hai que suar. No caso da vida cristiá pasa algo parecido. A “fama” da Pascua cústanos a “suor” da Coresma. A Coresma é tempo de preparación e, xa que logo, de sacrificio. Pídesenos un adestramento especial: máis oración, máis esmola, máis xaxún. A meta é a celebración da Pascua de Xesucristo, o paso da morte á vida, que nos procure a todos unha vida nova. A vitoria definitiva sobre a morte merece todos os sacrificios e tamén todas as celebracións das que sexamos capaces.

Comezabamos este tempo de adestramento coa imposición da cinza. É un símbolo que fala por si só e non necesita explicacións. Ademais, actualmente, todos estamos familiarizados coa incineración dos defuntos, polo que vemos claramente no que nos convertemos a non ser que “alguén” faga algo.

O único mediador para que a nosa vida non quede reducida a cinzas é Xesucristo. El carga sobre os seus ombreiros coa cruz dos nosos pecados e miserias e lévanos á pousada do Pai para reparar a nosa natureza caída e facer que rexurda das cinzas unha vida nova e eterna. Este novo modo de vivir, o do Reino de Deus, foi inaugurado aquí na terra e xa empezamos a gozar dos seus beneficios porque no Fillo herdamos todos. (Cf. Rm 8,17) En Cristo fomos salvados e con San Paulo podemos dicir: “agora a salvación está máis preto de nós que cando abrazamos a fe” (Rom 13, 11)

A “suor” da Coresma vai ter a súa recompensa. Asegúrovolo. Non vos desanimedes.

Miguel Ángel Álvarez

José Manuel Otero Novas falou da necesidade do humanismo cristián

Copia de Xornadas Teoloxía Jose Otero Novas

No segundo día das Xornadas Abertas de Teoloxía, José Manuel Otero Novas comezou rebatendo o cualificativo de fundamentalismo que se ten aplicado ao cristianismo. Neste hai tres trazos caracterizadores do fundamentalismo -busca da verdade, radicalidade e proselitismo- pero sen levalos ao extremo. Nos Evanxeos non hai o belicismo do Corán, o cristianismo rompe coa identificación relixión-Estado. Ademais, os últimos papas pediron perdón, por exemplo pola Inquisición, algo que para Otero Novas está ben, sempre que se diga todo: comparativamente, outras persecucións, en Francia, ou de luteranos contra anabaptistas, causaron moitísimos máis mortos ca Inquisición española.

Referiuse tamén o conferenciante á sucesión de ciclos históricos: apolíneo-dionisíaco. En calquera deles o cristianismo é criticado: por estar a favor da liberdade cando imperan os totalitarios, por buscar a xustiza e a solidariedade, cando se impón o liberalismo sen alma.

 Na vida pública a obriga dos cristiáns  é unirse aos que non o son para defender xuntos o humanismo cristián, porque este é asumible por todos, é intemporal, está na base da Declaración Universal dos Dereitos do Home.

A %d blogueros les gusta esto: