Cursiños de Cristiandade

Do 17 ao 19 de novembro celébrase un Cursiño de Cristiandade na Casa Diocesana de Exercicios. Está dirixido a crentes que buscan profundar na súa vida de fe, e tamén a persoas indiferentes, non crentes ou alonxadas. Ten sitio no Cursiño toda persoa que busque, con certa seriedade, o sentido trascendente da súa vida, sexa cal for a súa forma de pensar e de sentir.

O Cursiño de Cristiandade pode ser unha experiencia de fe, altamente gratificante que, en xeral, ilumina o noso camiñar. Quen o vive, di que viviu os tres días máis interesantes da súa vida.

O Cursiño de Cristiandade proclama o substancial da fe, de forma testimonial, cálida, alegre, xubilosa. Como a Boa Nova que salva ao home. Máis que demostrar grandes verdades, mostra vidas que van sendo tocadas pola forza do Espírito.

O Movemento de Cursiño de Cristiandade non sitúa ao cristián nun lugar prefixado, senón que actúa con delicado respecto ás opcións persoais e axuda a descubrir e desenvolver a vocación de cada un. En ningún momento o cursillista deixa de ter o seu campo de actuación.

Máis información: 982 227 705  ou  mcursilloscristiandadlugo@gmail.com

Aniversario de renovación da Indulxencia na Catedral de Lugo

O 13 de novembro na Catedral conmemorouse que había un ano se renovara a concesión da Indulxencia plenaria cotiá e perpetua. O primeiro acto foi un relatorio do Delegado Episcopal de Santuarios e Peregrinacións José Criado, que falou da “Indulxencia, experiencia de reconciliación”. Para explicalo puxo o exemplo dunha persoa a que lle trasplantan un corazón: o novo órgano salva a vida do paciente (o equivalente sería o perdón do pecado no sacramento da reconciliación). Pero trala operación cirúrxica, hai que pasar por un período de observación, coidados… ata chegar á recuperación total. Pois ben, cando a persoa peca hai unha pena temporal pero grazas á indulxencia lógrase a plena purificación. É como se o paciente trasplantado se librase de pasar polo período postoperatorio.

Tras o relatorio, houbo adoración ao Santísimo, e a continuación a Eucaristía presidida polo Bispo Mons. Alfonso Carrasco. Na súa homilía expresou o seu desexo de que o privilexio da Indulxencia axude aos diocesano e aos visitantes a confiar máis no Señor.

Presentación do número 55 da revista Lvcensia

O martes 14 de novembro ás 18:30 h. na Aula Magna do Seminario Diocesano de Lugo terá lugar a presentación do número 55 da revista Lvcensia. Durante devandito acto Yoani Jartín disertará sobre as pinturas murais na sala de reliquias de Santa María de Meira, localidade cun protagonismo especial nesta ocasión, pois se inclúese un traballo relativo a un priorato en Moreira (Castroverde), dependente do mosteiro de Meira e o texto final tamén se refire aos libros parroquiais da vila de Meira.
Os artigos deste número están relacionados co adro da Catedral, a colección numismática do Museo Provincial, os 50 anos de Caixa Rural, a biblioteca do Seminario e personaxes vinculados á cidade como Lucas Antonio Ferro Caaveiro e Jesús Rodríguez López.
Outra comarca da Diocese de Lugo á que se lle dedican varios artigos é a das terras de Deza (Lalín) con “Lendas da mourindade”, por unha banda, e Ramón María Aller Ulloa, por outra.
Outros traballos que se recollen no presente número son os referentes á toponimia ou á interpretación dunha ara romana.
A revista tamén conta cunha sección con comentarios ou recensións de libros de recente publicación e con referente lucense.
A biblioteca do Seminario Diocesano segue traballando para que puntual e semestralmente os lectores de LVCENSIA poidan gozar coa lectura dos traballos que nela se ofrecen.

Aniversario da renovación da Indulxencia Plenaria

A Catedral de Lugo acolle o 13 de novembro ás 19h uns actos para conmemorar que hai un ano se renovou a concesión da Indulxencia Plenaria cotiá e perpetua.

  • 19h Relatorio do Delegado Episcopal de Santuarios e Peregrinacións José Criado: “Indulxencia, experiencia de reconciliación”

  • 19:30h Adoración ao Santísimo para gañar a indulxencia

  • 20h Eucaristía solemne presidida polo Bispo D. Alfonso Carrasco

    [Máis información]

Día da Igrexa Diocesana. Carta á Diocese do Bispo Mons. Alfonso Carrasco

Queridos irmáns: o lema deste Día da Igrexa Diocesana lémbranos un ano máis que somos «unha gran familia». Isto, que sería para algúns ao máximo un soño, é unha realidade posible e próxima para nós, que podemos xa empezar a vivila.

De feito, os nosos desexos máis fondos poderían resumirse así: ser unha gran familia nun mundo que sería verdadeiramente unha casa común, ata que cheguemos ao fogar definitivo co Pai. Ser irmáns e non estranxeiros os uns para os outros e poder vivir así todas as cousas, «o gozo e a esperanza, a tristeza e as angustias (…), sobre todo dos pobres e de todos os aflixidos» (GS n. 1). Saber que temos un Pai común, que non fomos “botados” á vida por forzas cegas, senón que existimos porque Deus nosa ama. E saber que Xesús, irmán e Señor noso, venceu na batalla decisiva da vida, e deunos a todos a mesma dignidade de fillos e a mesma lei do amor.

Para nós, cristiáns, isto non é simplemente un ideal, senón unha realidade presente xa nas nosas casas e nas nosas rúas. Tendo sido bautizados e vivindo nas nosas parroquias, na nosa Igrexa diocesana, estamos xa na gran familia do Pai, e construímola cada día animados polo seu Espírito filial.

As riquezas da bondade e da misericordia de Deus están á nosa disposición -en especial nos sacramentos-, o seu ensino e os seus consellos para a vida están moi preto, na súa Palabra para nós. Xesús, como Señor da casa, coida de nós e líbranos do mal.

Participemos de corazón na vida desta «gran familia» que é a nosa Igrexa diocesana, que son as nosas parroquias; atendamos ás súas necesidades, non abandonemos a ningún irmán. Así defenderemos a nosa fe e a nosa esperanza para o mundo, e seremos como unha luz que impide ver nel só un lugar de loitas, de egoísmos e de corrupción..

Que por intercesión de santa María, Nai de Deus e Nai nosa, cúmpranse os designios divinos, que son de vida e de paz, e que teñen para nós a súa expresión máis entrañable no recordo íntimo dos nosos pais, do noso fogar, dos nosos irmáns, onde experimentamos e amamos por vez primeira a vida. Que gardemos sempre no corazón o agradecemento por este gran don, que no bautismo recibe o seu selo definitivo. E que grazas á fe e á nosa experiencia de Igrexa, parroquial e diocesana, non esquezamos nunca que fomos chamados á vida para sempre, pero non sos, senón como irmáns, membros «dunha gran familia».

Alfonso Carrasco Rouco

Bispo de Lugo

A %d blogueros les gusta esto: