Presentación da obra de José Pena Mouriz La metáfora en la obra de Paul Ricoeur

  O libro La metáfora en la obra de Paul Ricoeur de José Pena Mouriz preséntase o 24 de maio na aula Magna do Seminario Diocesano lucense ás oito da tarde. A obra recolle a tese que leu José Pena Mouriz o ano 2008 na facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. A tese fíxose baixo a dirección do profesor Marcelino Agís Villaverde.

O filósofo Paul Ricoeur quixo comprender mellor o discurso humano. E para iso analizou as figuras literarias en xeral e a metáfora en particular. O obxectivo da tese é presentar o tema da metáfora no campo da filosofía. E para iso, o autor toma como referente a obra de Paul Ricoeur, autor, por exemplo, do libro A metáfora viva.

Segundo Pena Mouriz, a obra de Ricoeur vai dando pasos nun longo percorrido e un construtivo diálogo coas correntes e unha gran nómina de filósofos que se dedicaron a reflexionar sobre este tema, ata chegar á conclusión de que metáfora filosófica é un elemento clave para a comprensión do discurso filosófico. A investigación desenvolvida por Pena Mouriz comeza na retórica clásica, pasa pola semiótica e a semántica e remata na hermenéutica, definindo unha serie de pasos que se corresponden, respectivamente, coas distintas entidades lingüísticas: a palabra, a frase e o discurso. A metáfora vai cobrando maior importancia. Considerada a metáfora como un discurso, correspóndelle, pois, o ámbito da hermenéutica.

Presentación dunha serie de concertos do Orfeón Lucense na Catedral

 

Na presentación dos concertos de música clásica / relixiosa do Orfeón Lucense, interviñeron o deán da Catedral, Luciano Armas; o presidente da coral, Xulio Xiz; o director, Xesús Mato, e o Bispo, Alfonso Carrasco. Foi o pasado día 11 no Bispado.

Luciano Armas insertou os concertos dentro dunha serie de actividades que expresan a actividade da Catedral noutros ámbitos non estrictamente litúrxicos: publicación dun disco hai pouco, realización do inventario dos fondos musicais da Catedral (a cargo do profesor Gargallo), coidado dos órganos e publicación dun libro sobre un deles. Organizar estas actividades, que non son propias do Cabido, recaerá sobre todo na Asociación de Amigos da Catedral.

Xulio Xiz comentou que as actuacións do Orfeón ata agora limitábanse aos cultos catedralicios. E agora, con esta serie de concertos, preténdese contribuír máis á vida espiritual e social da cidade de Lugo.

Xesús Mato adiantou que os futuros concertos repartiránse en dúas ou tres ocasións cada ano, nos momentos fortes: Advento, Coresma e/ou Pascua. Indicou tamén que pasarán pola Catedral coros de Lugo e fóra, actuando ben en solitario ou en conxunto co Orfeón. Este colaborará coa Orquestra Sinfónica Cidade de Lugo.

Alfonso Carrasco agradeceu o labor de Xesús Mato, Xulio Xiz e de todo o Orfeón. Considerou ata certo punto urxente coidar os dous órganos da Catedral. E sinalou que a música fai resplandecer dunha maneira especial a beleza. Daí o título deste primeiro concerto: Via Pulchritudinis.

Concerto que será o 13 de maio ás 20:30 horas na Capela do Bo Xesús da Catedral de Lugo.

Exposición de documentos da Biblioteca do Seminario Diocesano de Lugo

 

 

 

 

 

 

 

O xoves 12 de maio, no Seminario de Lugo, inaugúrase a Exposición de Documentos da Biblioteca do Seminario. Esta biblioteca alberga unha fantástica colección de manuscritos. Valiosos algúns pola súa historia; curiosos, outros, pola súa temática; interesantes todos polo esmero co que foron realizados.
Os variados documentos seleccionados para esta exposición constitúen, na súa maior parte, a memoria escrita da historia do Seminario Diocesano e da cidade de Lugo. Aparecen libros de contabilidade, libros de apuntamentos dos alumnos, salarios dos empregados, receitas médicas para os seminaristas, traballos de alumnos ilustres, alcabalas e os tumbos… Trátase dun percorrido pola historia do Seminario da man duns guías de excepción: os manuscritos.
Estará exposta até o día 15 de xuño, co seguinte horario: de 10 a 13,30 h. e de 17 a 19 h.

Nota dos bispos da provincia eclesiástica compostelá ante as eleccións municipais

O día 22 deste mes estamos chamados a exercer o dereito de decidir co noso voto a quen encomendamos a xestión dos asuntos públicos dos nosos respectivos concellos. Como Bispos da Igrexa católica en Galicia queremos ofrecer aos nosos diocesanos e a todos os que desexen escoitarnos algunhas orientacións para o discernimento moral segundo a Doutrina Social da Igrexa.

1. Co noso voto elixiremos a quen van ocupar postos de goberno e influirán dunha ou doutra forma nas condicións da nosa vida. O bo criterio dos votantes é o verdadeiro gardián da saúde moral e cultural das sociedades e dos pobos.

2. O voto non abrangue todo o contido da democracia representativa, pero dalgunha forma expresa o sentir de moitos cidadáns. Votar é un dereito civil e constitucional do que non debemos sentirnos dispensados a non ser por motivos graves. O exercicio deste dereito con liberdade e responsabilidade esixe un discernimento claro e razoado sobre os programas das diferentes opcións políticas que se presentan ás urnas e danse a coñecer a través das distintas formas da campaña electoral. Contrastar a credibilidade e a capacidade profesional dos candidatos cunha información correcta será un punto de referencia.

3. Consideramos necesario extremar a esixencia dos candidatos, renunciando ás descualificacións gratuítas, e non deixándose levar por actitudes demagóxicas. Unha campaña serena nos modos e expresiva nos contidos axudará a que os cidadáns decidan mellor a súa opción política.

4. A transparencia, a imparcialidade no servizo da administración pública, o respecto dos dereitos dos adversarios políticos, o rexeitamento dos medios equívocos ou ilícitos para conquistar, manter ou aumentar o poder a calquera custo, a resposta á realidade da inmigración, do paro, do desarraigamento familiar, das construcións abusivas, etc. son signos que poderán axudar a facer o discernimento responsable que esixe o acto da votación.

5. O Concello é unha das institucións políticas máis importantes; en todo caso, a máis próxima ás persoas, de quen percibe todo tipo de necesidades. A razón de ser da política que busca a digna e xusta configuración da vida social, é o servizo ás persoas coas súas esixencias materiais e espirituais, e o poder político como factor de cohesión ha de ter sempre como obxectivo o ben común, como ben de todos, especialmente dos máis afectados pola pobreza humana, social e económica.

6. Agradecemos aos nosos políticos a súa dedicación e entrega a través da xestión dos asuntos públicos en favor de todos e animámolos a ofrecer este servizo con dispoñibilidade, competencia, honradez e xenerosidade.

Rogamos ao Señor, coa intercesión da Virxe María, que estas eleccións contribúan ao ben común de todos.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2011.

  • Julián, Arcebispo de Santiago de Compostela
  • Luís, Bispo de Tui-Vigo e Administrador Apostólico de Ourense
  • Manuel, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
  • Alfonso, Bispo de Lugo

Festividade de San Xoán de Avila

Este ano celebran as súas vodas de ouro e de prata os seguintes sacerdotes:

VODAS DE OURO

Alfonso Dorado, Inocencio
Álvarez Sánchez, Carlos
Arrojo Fernández, Pedro
Brandido Gutiérrez, Carlos
Castiñeira Pardo, Manuel
Díaz Pérez, Severino
Diéguez Fernández, Manuel
Fernández Andrade, Guillermo
González Hermida, José
Iglesias Sarandeses, Ángel
López Rivas, Jesús
López Vázquez, Antonio
López Vidal, Antonio
Mato López, Alfonso
Mella Vázquez, Benigno
Molejón Rañón, José
Patao Diéguez, José
Sampayo Vázquez, Gerardo
Torres Hermida, Pegerto
Vilar Vidal, Jesús
Gerard-Joseph Comeau Chenard (P Saletino)

VODAS DE PRATA

Martínez Carballosa, Ramiro

Programa de San Xoán de Avila, 10 de maio:

11 Acollida
11: 30 Mesa Redonda: “Intercambio xeracional e experiencia sacerdotal”
Interveñen: D. Pegerto Torres Hermida, D. Antonio López Vázquez, D. Ramiro Martínez Carballosa, D. José Gómez Vázquez, D. Carlos Presas Aguiar, D. José Luis González Regueiro.
Modera: D. Mario Vázquez Carballo.
13:00 Eucaristía
14:00 Comida

A %d blogueros les gusta esto: