Xornada das Comunicacións Sociais 2015

xornada MCS cartel

 Na Xornada Mundial das Comunicacións que se celébrase o domingo 17 de maio, Solemnidade da Ascensión do Señor, invítasenos a reflexionar sobre o papel da comunicación na misión da Igrexa no mundo.

“Comunicar a familia” é o lema desta XLIX Xornada Mundial. Lémbrasenos como a pertenenza á familia pode atopar na comunicación unha canle de expresión que sexa servizo á humanidade.

[Materiais da Xornada]

Colaboración entre os seminarios de Mondoñedo e Lugo

 As dioceses de Lugo e Mondoñedo-Ferrol asinaron un Convenio de colaboración para a formación dos seminaristas menores de Mondoñedo-Ferrol no Seminario de Lugo.

Seminaristas menores procedentes da Diocese de Mondoñedo son enviados polas súas famílias a formarse no Seminario de Lugo. Para que estes seminaristas sigan pertencendo á Diocese mindoniense, os Bispos de Lugo e Mondoñedo-Ferrol asinaron o Convenio polo que o Seminario Menor de Lugo comprométese a recibir e a formar aos mozos que no futuro sexan propostos polo Seminario de Mondoñedo-Ferrol, respectando sempre a súa procedencia e identidade diocesana.

Para iso o Bispo de Mondoñedo-Ferrol e o Rector do Seminario ou un delegado seu, terán encontros periódicos cos seminaristas e farán un seguimento máis próximo da súa formación, incluso participando en actividades propias da Diocese, en coordinación e corresponsabilidade co equipo formativo do Seminario de Lugo.

Carta dos bispos de Galicia con motivo da campaña de sensibilización relixiosa escolar

Queridos pais:

Nestas semanas, como pais, estades xa tramitando a matrícula escolar do vindeiro curso, conscientes da importancia e o esforzo que supón a educación dos vosos fillos e fillas. Nela está en xogo a súa preparación como persoas que poidan responder aos desafíos da vida e aos compromisos sociais.

1.- Lograr unha educación de calidade é un empeño de toda a comunidade educativa (pais, alumnos, profesores). Só así se pode lograr unha educación integral da persoa, da que forma parte a dimensión relixiosa, constitutiva do ser humano e do seu xeito de estar no mundo. Por iso, pedímosvos que inscribades aos vosos fillos, no momento da matriculación, na materia de Relixión Católica.

2.- A presenza do Ensino relixioso nos centros educativos é un dereito que tedes vós, os pais, e que as autoridades educativas deberán garantirvos para que poidades optar por ela con plena liberdade, evitando toda discriminación e en igualdade de trato que o resto das demais materias.

3.- Ademais esta solicitude ha de ser consecuencia lóxica da vosa condición de pais crentes e dos compromisos adquiridos no día do seu bautizo. Non solicitala sería, sen dúbida, un contrasentido con eses compromisos.

Ler máis

Dez actitudes necesarias segundo a instrución pastoral “Igrexa, servidora dos pobres”

A Conferencia Episcopal Española publica o 27 de abril a instrución pastoral Igrexa, servidora dos pobres tras ser aprobada na súa 105ª Asamblea Plenaria.

Dez actitudes necesarias segundo devandita instrución pastoral son as seguintes:

1. A apertura á transcendencia pode formar unha nova mentalidade política e económica que axude a superar a dicotomía absoluta entre a economía e o ben común social. O Evanxeo ilumina o cambio e infunde esperanza.

2. Ser boa noticia para os pobres implica poñerse en actitude de conversión.

3. Os pobres non só serán destinatarios do noso servizo, senón motivo do noso compromiso, configuradores do noso ser e noso facer.

4. É moi importante unir acción e contemplación, loita pola xustiza e vida espiritual.

5. A Igrexa chámanos a un compromiso social transformador das persoas e das causas das pobrezas, que denuncie a inxustiza, que alivie a dor e e ofreza propostas concretas.

6. O medio máis eficaz de levar a cabo esta tarefa no ámbito social é, en primeiro lugar, o testemuño da nosa vida, sen esquecer o anuncio explícito de Xesucristo.

7. Os principais obstáculos para conseguir superar pobreza non son técnicos, senón económicos e políticos.

8. Non a esta economía que esquece aos que menos teñen, que os descarta. Non á indiferenza globalizada.

9. Agradecemento, polo esforzo tan xeneroso que fan institucións de Igrexa como Cáritas, Mans Unidas, Institutos de Vida Consagrada -que realizan un gran labor no servizo da caridade con nenos, novos, anciáns, etc-; e outras moitas.

10. Perseveranza: Malia a crecente desigualdade e as demandas cada día maiores que presentan á Igrexa os pobres, continuarase no esforzo por superar a situación e manter viva a esperanza.

[Ver documento completo]

Curso Rexional de Pastoral da Saúde

Curso Pastoral Saúde

O XXXVII Curso Rexional de Pastoral da Saúde celébrase baixo o título “Outra mirada é posible, cun corazón novo”, os días 24 e 25 de abril na Hospedería de San Martiño Pinario de Santiago.

As congregacións relixiosas e asociacións eclesiais relacionadas coa Pastoral da Saúde dispoñen dun espazo na Hospedería onde instalar un stand. Así cada congregación pode dar a coñecer o seu carisma e as súas iniciativas apostólicas.

VENRES, 24 de ABRIL

10h Acollida e entrega de documentación

10:30 h Oración inicial. Saúdo presentación

11 h Relatorio: “Unha mirada á asistencia sanitaria: diferentes modelos de atención” Dra. Leticia Hermida Porto (Hospitalización a domicilio, A Coruña)

13 h Relatorio: “Claves para coidar a mirada e o corazón”

P. Gastón Gabriel Aquino. Guanelliano. O. Pastoral de Arca

Sor Luisa María López León. Filla de Santa María da Providencia

17 h Mesa redonda: “Outra mirada, outro corazón son posibles”

Dr. Luciano Doval Domínguez. Presidente da Hospitalidade de Lourdes da Coruña

Dra. Pilar Álvarez Padín. Médico de residencia sociosanitaria

Dña. Patricia Fra López. Responsable diocesana de Radio María

19 h Eucaristía na igrexa de San Fructuoso

21 h Cea e actividade lúdica

SÁBADO, 25 ABRIL

8:30 h Laudes

10 h Relatorio: “A arte de coidar coidándose”

D. Jesús Martínez Carracedo. Dtor. do Dpto. de Pastoral da Saúde da Conferencia Episcopal Española

12:30 h Eucaristía no Convento das Madres Carmelitas Descalzas con motivo do Ano Xubilar Teresiano

16:30 h Visita guiada pola contorna da Catedral

A %d blogueros les gusta esto: