Inicio dos Cursos Bíblicos

O venres 19 comezan os Cursos Bíblicos que organiza o Movemento Bíblico Lucense. Ás sete da tarde, pode presentarse calquera persoa interesada en realizar esta actividade, sen máis requisitos.

Os Cursos Bíblicos están baixo a responsabilidade de Licenciados en Ciencias Bíblicas, Profesores de Sagrada Escritura. A duración é de outubro a xuño.
As clases consisten en reunións quincenais, venres alternos, de 19 a 21 horas, cun estudo persoal intermedio, a base do material que se facilita.

San Xoán de Ávila fala do amor

Dos textos do novo doutor da Igrexa, san Xoán de Ávila, poden extraerse varias citas nas que fala do amor, como son as seguintes:

 

“E para que é a vida senón para amar? E o corazón que non ama, deste amor verdadeiramente non vive, moi fóra anda”

 

“O que non sabe de amor, non entenderá o que é a gloria”.

 

“Corazón nobre, non te deixes vencer senón do amor, aínda que che dean todo o mundo”.

“Non procura o amor o seu descanso, senón o dos outros”.

 

“Reino dos ceos é o amor de Deus; que quen a Deus ama, no ceo está”.

 

“No corazón onde hai amor afogan os pecados”.

 

“Máis mira Deus o afecto co que dades que o mesmo don”.

Folla da caridade (outubro 2012)

 

O Servizo de Acollida e Atención a Marxinados e Excluídos de Caritas Diocesana de Lugo dá a coñecer a seguinte Folla da Caridade.

Alguén espera a túa axuda

1. Muller nova, viúva con catro fillos e unha deles cunha minusvalía e percibindo unha RISGA. Necesitan para subministracións 750 euros.

2. Muller soa, sen ningún tipo de ingresos nin prestación. Necesita para vivenda e alimentos 550 euros.

3. Muller separada, con dous nenos. Cobrada a axuda Familiar do Inem. Necesita para vivenda e subministración 500 euros.

4. Matrimonio con dous fillos menores, ambos no paro e sen cobrar ningunha prestación. Necesita para vivenda e subministracións 850 euros.

5. Muller separada, enferma e sen recursos. Necesita para aluguer e subministracións 450 euros.

Como o Pai me amou, eu tamén vos amei a vós, permanecede no meu amor” (Xn 15,9)

Devoción a San Froilán

Desde o momento mesmo do seu falecemento, San Froilán foi obxecto de veneración. O seu culto en Lugo está testemuñado desde os séculos medievais pois existe unha capela dedicada a el e celébrase o seu oficio litúrxico, que está incorporado ás cerimonias catedralicias.

No seu momento debeu ser unha devoción moi arraigada,  non tanto nos séculos baixomedievais, pero si a partir do século XVII.

Desde o ano 1600,  o día de San Froilán é “festa de táboa”, isto é, solemne e obrigatoria para todos os clérigos catedralicios. En 1605, é confirmado como patrón da cidade e da Diocese, polo que se introducirá a súa festa como obrigatoria en todas as igrexas. Pouco despois (1610) fúndase unha confraría para renovar e honrar a súa memoria. E cando en 1614 chega a reliquia a Lugo, a cidade espera con gran expectación e fervor o regreso dun dos seus fillos máis queridos.

Co testemuño da súa vida, san Froilán proporciónanos unha serie de ensinanzas, que motivan a devoción que se lle ten. Aínda que durante un tempo levou unha vida retirada, abandonouna e consagrouse ao ministerio da evanxelización con gran proveito para os seus oíntes . Tamén se implicou con toda a alma en organizar a vida monástica do seu tempo. En fin, a vida de san Froilán xirou sobre estes dous eixos: fe e amor. Fe en Deus e amor a El e á humanidade.

Encontro de delegados de pastoral universitaria de Galicia

Delegados pastoral universitaria Galicia
Delegados pastoral universitaria Galicia

O día 6 de outubro tivo lugar en Lugo un encontro de delegados de pastoral universitaria de Galicia para coordinar o traballo desas delegacións para este curso. Porque hai prevista a realización das seguintes actividades en común:

      • Encontro interdiocesano de Pastoral Universitaria de Galicia, o 6 de abril de 2013 en Vigo. Tema: creación e evolucionismo.
      • Peregrinación a Fátima dos profesores de Universidade das dioceses de Galicia, 20-21 outubro de 2012.
      • Curso de profundización bíblica para profesorado e alumnado universitarios no Mosteiro de Armenteira no verán.

 

A %d blogueros les gusta esto: