Encontro de pais

Centro de Orientación Familiar Diocesano e o Instituto da Familia organizan un Encontro de pais en liña a partir do 19 de abril. Unha primeira parte dedícase ás novas tecnoloxías e as dificultades para a súa educación e a segunda parte á resolución de conflitos en familia.

Modo de acceso

Os pais e nais inscribiranse na web do Encontro e recibirán as claves de acceso á Plataforma onde están os contidos.

Que atoparán na plataforma educativa

En cada curso os pais acceden a vídeos explicativos, exercicios para realizar cos fillos ou eles mesmos (con fichas que se poden descargar independentemente) e test sinxelos de autoavaliación. Nun foro de debate poderase intervir libremente cantas veces se queira e nel poderán contarse experiencias, facer preguntas (que serán contestadas por un especialista do Instituto da Familia), facer suxestións, solicitar información complementaria, etc.

I. Novas tecnoloxías e educación.

Contidos

a. Saturación do virtual e nostalxia do real

b. Saltaron todas as alarmas

c. Como afectan a: coñecemento, comportamento, hábitos de lectura, aprendizaxe

d. Mal uso, abuso e adicción ás novas tecnoloxías

e. Como educar e protexer: claves

II. Ferramentas e estratexias educativas eficaces para pais (2 meses)

Contidos:

a. Analicemos a situación: regra de ouro, afrontar conflitos

b. Que podemos facer? Estratexias básicas nos conflitos

c. Ferramentas para afrontar conflitos

Encontro de pais

 Os Encontros de pais e nais, que organiza o Centro de Orientación Familiar Diocesano en colaboración do Instituto da Familia de Galicia, son en liña.

O curso está dividido en dúas partes. A primeira dedicada ás novas tecnoloxías e as dificultades para a súa educación e a segunda á resolución de conflitos en familia.

Contidos:

I.NOVAS TECNOLOXÍAS E EDUCACIÓN

  • Como afectan o coñecemento e ao comportamento

  • Mal uso, abuso e adicción ás novas tecnoloxías

  • Como educar e protexer: claves

II. FERRAMENTAS E ESTRATEXIAS EDUCATIVAS EFICACES PARA PAIS E NAIS DO SÉCULO XXI

  • Analicemos a situación

  • Que podemos facer? Estratexias básicas nos conflitos

  • Ferramentas para afrontar conflitos inadecuados

Metodoloxía

En cada curso os pais e nais terán acceso aos contidos, aos vídeos, a exercicios para realizar cos fillos ou eles mesmos (mediante fichas que se poden descargar independentemente) e test sinxelos de autoavaliación.

Abrirase un foro de debate no que se poderá intervir libremente e no que poderá contar experiencias, facer preguntas (que serán contestadas por un especialista do Instituto da Familia), facer suxestións, solicitar información complementaria, etc.

Datas

2 de novembro – 27 de decembro (I parte)

1 de febreiro – 28 de marzo (II parte)

Inscrición

A inscrición pode facerse unicamente en liña a través dunha páxina web

Encontro de Pais

Nestes encontros convídase a proxectar a vida familiar dun modo intelixente nun espazo de formación e reflexión sobre a familia e as emocións.

No Colexio Divino Mestre (Lugo) comeza o 14 de xaneiro un Encontro de Pais. Poden participar todos os pais interesados, estean vinculados ou non ao colexio.

O Centro de Orientación Familiar Diocesano e o Instituto da Familia de Ourense organizan este Encontro de Pais, cuxos temas son:

I. Pais maduros, fillos felices: o reto

II. Asertividade: afrontando conflitos

III. Fillos líderes e resilientes

IV. Intelixencia espiritual: educación 3.0

V. Xestión intelixente das novas tecnoloxías

Cada sesión, un día ao mes, comeza puntualmente ás 19:30 h e conclúe ás 21 h. Tras unha breve exposición teórica, faise un taller práctico e danse propostas de instrumentos educativos prácticos.

Acompañar feridas interiores

Sen dúbida resultaralles rechamante saber que tras o 90% dos malos resultados académicos dos alumnos non se atopan dificultades intelectuais senón emocionais. E tras o 95% dos fracasos matrimoniais non se atopan problemas de incompatibilidade, infidelidades, senón que son manifestacións de feridas emocionais anteriores nunca resoltas. As nosas feridas emocionais e interiores, que proceden de non ser queridos, aceptados ou valorados, de que non se cubriron as nosas necesidades interiores, son a causa da maior parte dos problemas da vida adulta (laborais, de parella, de convivencia, sufrimentos persoais).

Somos feridos cando se produciu unha agresión ou unha carencia respecto da necesidade máis profunda que temos: a necesidade de amor. Necesitabamos de pai, nai, irmáns, profesores, amigos, amor, atención, respecto, agarimo, pero nalgunha ocasión recibimos desatención, burla, agresión, desprezo, acusación… Isto é o que produce a ferida.

Profesores, psicólogos, médicos, terapeutas, pais, nais e toda persoa que fai acompañamento a outras persoas, atopa unha situación á que debe dar resposta: as feridas interiores.

Dado que, en realidade, a saúde non é un concepto meramente biolóxico nin psíquico, quen acompaña a outros ha de saber como afrontar as feridas persoais do outro.

Igual que facemos cursos de primeiros auxilios para saber como afrontar feridas físicas, resulta imprescindible que fagamos algún tipo de formación en primeiros auxilios interiores, que nos permitan axudar ás persoas á súa recuperación e ao seu restablecemento integral.

Para a sanación afectiva das nosas feridas cómpre levar a cabo previamente un exercicio de fortalecemento, de coidado dun mesmo. Afrontar feridas é un traballo duro, polo que é necesario lograr unha certa fortaleza persoal que permita afrontar sufrimentos e reconstruír a vida. Unha parte importante do curar consiste en coidar. Unha maneira de curarse consiste en coidarse.

Por iso, é bo saber como favorecer o autocoidado, como recuperar o amor a un mesmo, como sandar as relacións cun mesmo e cos demais e como lograr fortalecernos o suficiente para poder ver os problemas como oportunidades para o crecemento.

E isto, que nos vén ben a todos, resulta urxente a quen se adicase ao acompañamento doutros, por traballo ou por vocación. A maior parte das nosas reaccións inaxeitadas, dos nosos medos, compulsións e bloqueos proceden de feridas que seguen presentes, de feridas ocultas que nunca dixerimos.

Xosé Manuel Domínguez

[Artículo original en castellano]

 Xosé Manuel Domínguez é un dos responsables do Encontro de pais que comeza o mércores 13 de novembro en Lugo (nas instalacións do colexio Divina Pastora) cos temas e a metodoloxía do Encontro de pais iniciado o pasado mes.

III Encontro de pais

Nestes encontros invítase a proxectar a vida familiar dun modo intelixente nun espazo de formación e reflexión sobre a familia e as emocións.

O Centro de Orientación Familiar Diocesano e o Instituto da Familia de Ourense organizan en Lugo entre outubro e febreiro os III Encontros de Pais

Vén ben un ‘adestramento’ como pais se descubrimos que…

– Necesitamos mellorar algún aspecto na nosa familia (comunicación, xestión das relacións, das emocións, das actitudes…).

– Necesitamos afrontar algunha situación difícil que nos xera tensión.

– Queremos ter criterios máis claros sobre como educar en aspectos como afectividade, sexualidade, novas tecnoloxías, como pór límites, sobre como saber onde comeza a sobreprotección e acaba o agarimo.

O coaching familiar contribúe a….

– Mellorar o noso autocoñecemento persoal e familiar.

– Atopar novos enfoques, convertendo en retos as ameazas.

– Mellorar a comunicación.

– Adestrarnos no afrontamento de problemas e a resolución de conflitos.

– Mellorar as nosas habilidades sociais.

Temas

I. Pais maduros, fillos felices: o reto

II. Asertividade: afrontando conflitos

III. Fillos líderes e resilientes

IV. Intelixencia espiritual: educación 3.0

V. Xestión intelixente das novas tecnoloxías

Metodoloxía: En cada sesión haberá unha breve exposición teórica, un taller práctico e propostas de instrumentos educativos prácticos.

Inscrición e contacto: Realizarase a través dunha solicitude por correo electrónico e formalizarase o mesmo día do comezo do curso.

Email: secretaria@institutodafamilia.es

Ofrécese servizo de gardaría.

Custo (Todo o curso): 15 € por persoa

Horario: 19:30 – 21:00 horas

Dirección: Rúa Ramón Ferreiro, 30. Lugo

Periodicidade

Ano 2.019

Martes 8 outubro

Martes 12 novembro

Martes 17 decembro

Ano 2.020

Martes 14 xaneiro

Martes 11 febreiro

No Colexio salesiano Divina Pastora tamén se farán estes Encontros de Pais a partir do 13 de novembro e no Colexio Divino Mestre comezarán o 14 de xaneiro.

A %d blogueros les gusta esto: