Encontro de Nadal do profesorado de relixión

O sábado 13 o profesorado de relixión da Diocese manterá un encontro no Gran Hotel Lugo. Trátase de compartir un día dun xeito distendido. Non por iso van deixar de tratarse asuntos serios como a situación na que están os profesores de relixión. E tamén haberá unha reflexión sobre o futuro da presenza da materia na escola. Preténdese ademais que a reunión sirva de estímulo para seguir implicándose na boa marcha do ensino de relixión. Como é habitual neste encontro anual haberá unha homenaxe a quen se xubilan; que este ano son dous profesores.

Xornadas sobre o Ensino Relixioso Escolar

Os días 17 e 18 de outubro o Seminario Diocesano de Lugo acolle unhas Xornadas sobre o Ensino Relixioso Escolar, unha proposta de humanización: estratexias didácticas.

Programa

Día 17 de outubro

18,00 Acollida dos asistentes e presentación das xornadas

18,15 Relatorio: Ser cristián en Europa: Fe-cultura e nova evanxelización

20,15 Relatorio: Evangelii Gaudium: o reto da nova evanxelización. Implicacións no mundo escolar. Tanto este relatorio como o anterior, a cargo de Ramón Piñeiro

Día 18 de outubro

Pola mañá hai 2 relatorios, por Mario Vázquez: Cristianía e cidadanía: unha interacción necesaria, e Implicacións pedagóxico-didácticas dos principios de humanización cristiá

E pola tarde hai 2 experiencias didácticas: unha a cargo de Inmaculada Vázquez Fernández –A acción caritativo-social da Igrexa– e a outra con Elvira Cerdeira Gil: Mellorando os comportamentos cristiáns ante as persoas con minusvalías.

O ensino da Relixión, un exercicio de liberdade

Os bispos da provincia eclesiástica compostelá, con motivo da xornada interdiocesana de ensino relixioso escolar 2014, fan pública a seguinte carta pastoral:

Queridos irmáns/ as:

Cada ano, con motivo da Xornada Interdiocesana de sensibilización sobre o Ensino Relixioso e Moral nos centros escolares tanto estatais como de iniciativa social (católica ou civil), queremos compartir convosco, pais e educadores, esta breve reflexión e invitación para descubrir e valorar a importancia da presenza da materia de Relixión nas diferentes etapas educativas.

O saber relixioso non pode quedar á marxe da construción social e dos procesos educativos. Na lexítima diversidade de opinións, non pode imporse como a única opción política e publicada aquela que trata de combater a presenza da relixión na escola e na sociedade. Hai outra que considera que o relixioso debe estar no espazo público e educativo, e que ha de ser escoitada e atendida en igualdade de condicións. E no exercicio da vosa liberdade, vós, pais e nais de familia, podedes elixir, sen que ninguén o faga por vós. Tedes o dereito e a responsabilidade de esixir que os vosos fillos reciban a educación relixiosa que corresponde ás vosas conviccións relixiosas.

Ler máis

Encontro de Nadal do profesorado de relixión

O sábado, 15 de decembro, os profesores de relixión da Diocese reúnense no Gran Hotel de Lugo para manter o encontro de Nadal. Comeza ás 10.30 h e termina tras a comida.

Faise unha homenaxe aos profesores xubilados o curso pasado.

Ademais os profesores de relixión farán unha visita á Catedral con motivo da presentación dunha unidade didáctica para os alumnos desta materia que versará sobre a fe e a arte neste templo.

Unha nai e profesora de Relixión fai pública a súa experiencia

Como nai, enviei aos meus fillos ao colexio católico San Xosé, onde excelentes profesionais, tanto as Servas como os profesores laicos, inculcáronlles uns valores humanos e aquela semente aínda está a dar froitos na súa actual etapa como universitarios.

Como licenciada en Teoloxía e profesora de Relixión Católica gustaríame facer as seguintes puntualizacións:

1. Os profesores de Relixión Católica non somos contratados a dedo polo Bispo, aínda que si necesitamos un certificado de idoneidade.

2. Accedemos ás nosas prazas mediante listas de contratación abertas, froito dun acordo internacional que España ten coa Santa Sé, acreditando unha diplomatura ou licenciatura, xa que non temos acceso a oposicións. Debemos lembrar que nos institutos tamén existen profesores doutras confesións relixiosas cando así o demanda o alumnado.

3. Nos centros educativos contamos cun gran número de alumnos, aínda sendo unha materia optativa, e somos moi ben acollidos e respectados polos demais compañeiros, salvo moi raras excepcións.

Como membro da Igrexa católica quero destacar que os valores inculcados na clase de Relixión son os propios do humanismo cristián, base da sociedade e cultura europea e identifícanse con aqueles que sosteñen o gran labor social e humanitario da Igrexa. Numerosas fundacións e pastorais parroquiais dedícanse de forma desinteresada a atender centros de acollida de maiores, enfermos, hospitais, escolas, casas de inválidos e minusválidos nos cinco continentes. En concreto, en España, debido á crise, multiplicaron esforzos para prover asistencia e doazóns aos máis desfavorecidos.

Pili Lolo

A %d blogueros les gusta esto: