O director do Instituto Español de Misións Estranxeiras (IEME), José María Rojo, falou da evanxelización en Latinoamérica

j-m-rojo-dialogo-co-publico-copia

 No marco das actividades programadas pola Delegación Diocesana de Misións con motivo do Domund, invitouse ao actual director do Instituto Español de Misións Estranxeiras (IEME), José María Rojo a que falase o día 17 no salón de actos do Seminario da evanxelización en Latinoamérica. José María Rojo comezou presentando o cambio cultural que se nota nas grandes urbes latinoamericanas, produto da mestizaxe, da confrontación entre o global e o local, da omnipresenza da sociedade da información (nalgúns lugares hai acceso a internet pero non hai traída de augas). Outras características son a falta de planificación urbanística, a perda de raíces (sobre todo na 2ª xeración) e o feito de ser varias as fontes de valores (non só a familia).

Debido a que non é o púlpito quen máis xente congrega, faise necesario recorrer a outros medios para evanxelizar: lugares eclesiais aínda que non necesariamente clericais (asociacións…), espazos reivindicativos onde se traballa pola chegada do Reino de Deus, medios de comunicación, movementos eclesiais (Movimiento de Trabajadores Cristianos, Renovación Carismática, Camino Neocatecumenal…).

José María Rojo fixo ver que onde hai máis masa, hai máis soidade e máis persoas que quedan á beira do camiño. Ante isto, a Igrexa, aínda que sexa pouco visible, ten que ser unha Igrexa acolledora.

Campaña en Lugo de Misioneiros Segrares Vicencianos para montar unha emisora de radio en Honduras

Ana misioneira vicentina laica en Honduras
Ana López

Misioneiros Segrares Vicencianos teñen o proxecto de montar unha pequena emisora de radio na comunidade de Barra Patuca (en Honduras). Ana López é a misioneira laica que se vai encargar deste proxecto. É natural de Lugo, cidade na que está estes días e pode contactarse con ela a través da Delegación de Misións (praza de Santa María, Lugo)

A comunidade de Barra Patuca, pola súa situación xeográfica vive nun illamento case total e de gran pobreza, o que acentúa os problemas de saúde, educación etc. Por iso crear unha pequena emisora de radio será un importante instrumento para o desenvolvemento desa comunidade. Coa creación dunha radio, lograráse un importante espazo de lecer e educativo, mellorando así a calidade de vida dos seus habitantes.

Solicítase axuda tanto económica como a doazón de equipos de son ou calquera material que se lles poida facilitar.

[Ver proxecto]

Carlos Collantes falou sobre a encíclica Redemptoris missio

Carlos Collantes

O luns 27 o Seminario Diocesano acolleu unha conferencia do misioneiro xaveriano Carlos Collantes sobre a encíclica Redemptoris missio,  publicada hai 25 anos para ratificar a validez do compromiso misioneiro. A idea de Xoán Paulo II era tamén que servise de estímulo para que a Igrexa espertase da súa apatía ante a esixencia misioneira.

Para Carlos Collantes, a misión é un desbordamento de amor de Deus, e quen saborea ese amor desexa que os demais experimenten o mesmo. Por outra parte, tamén é un servizo, pois o anuncio do Evanxeo desvélalle ao ser humano a súa identidade, tanto no aspecto individual como colectivo.

Carlos Collantes sinalou que unha conquista do Vaticano II é a de considerar a misión labor de todos.

Organizaron o acto as delegacións de Misións e de Apostolado Segrar.

A %d blogueros les gusta esto: