Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar

O sábado 22 de maio ás 20:30 h na parroquia de San Francisco Xavier (Lugo) celébrase a Vixilia de Pentecoste. Tratará de recoller dun xeito oracional e vivencial o camiño formativo coa Fratelli Tutti que organiza a Delegación de Apostolado Segrar de Lugo. Desde hai varias semanas a devandita Delegación vén realizando un itinerario de formación desde a Fratelli Tutti vista desde 5 claves: chamada a vivir o modelo do BO SAMARITANO; crear un modelo económico onde se busque o ben común; migrantes, un corazón aberto ao mundo; un mundo sen guerra; e diálogo e reconciliación.

Na celebración do Día do Apostolado de Segrar e da Acción Católica búscase que as mensaxes de Fratelli Tutti impulsen ao mundo laical da Igrexa que peregrina en Lugo a deixarse mover pola forza do Espírito Santo que sempre arrasa os medos e fortalece o servizo fraterno. Facer vida tendo en conta que “os soños se constrúen xuntos” desde unha Igrexa sinodal.

[Materiais]

Pentecoste, o final da Pascua

Xa case chegamos ao final da Pascua, os cincuenta días nos que celebramos de modo solemne a resurrección de Xesucristo. Digo solemnemente, porque de forma máis ordinaria é o que celebramos os cristiáns todos os días do ano, de xeito particular os domingos. Non nos confundamos, o único que podemos celebrar os cristiáns é isto: que Xesucristo, o fillo de Deus encarnado, foi crucificado, resucitou ao terceiro día, ascendeu aos ceos, enviounos o Espírito Santo e todo isto para a nosa salvación. Non hai máis e non é pouco.

Por diante temos todo un ano para reflexionar e profundar sobre este misterio. Nas Sagradas Escrituras e na liturxia temos as «aplicacións» que nos axudarán a coñecer mellor ao protagonista desta historia de salvación.

Por certo, os curas non “dicimos”, “descargamos”, “botamos” misas. Os curas, coas nosas comunidades parroquiais, o que facemos é celebrar na Eucaristía toda a vida de Xesucristo, que é salvación para nós. Por iso as misas tampouco son homenaxes nin recordos, aínda que moitas veces celebremos tamén na Eucaristía os acontecementos máis importantes das nosas vidas.

Xesús cumpriu a súa misión e as súas promesas. Non se vai para desentenderse de nós, senón que nos enviará o Espírito Santo para que nos ensine o que falta e alente a nosa vida e a vida do mundo. O que falta agora depende de nós. Nas nosas mans está se nos adherimos ou non a este plan de salvación.

Miguel Ángel Álvarez

Párroco da Fonsagrada

[Artículo original]

Igrexa en saída e nova evanxelización

De entre os dons que nos regalou o Señor, destaca o seu Fillo Xesucristo, o noso redentor, e a Igrexa, continuadora da obra de Xesús, no mundo.

Á Igrexa pertencemos todos os bautizados, e nela todos somos iguais en dignidade, pero non todos iguais en responsabilidade. Todos somos responsables de continuar a obra de Xesús no mundo, non só a xerarquía, porque a responsabilidade non provén do posto que cada un ocupa na Igrexa, senón do carisma recibido e da capacidade que cada un ten para levalo a efecto.

Con todo, cabería distinguir como unha dobre apostolicidade, a das doce primeiras testemuñas, e os seus sucesores, os ministros ordenados; e a dos demais membros da Igrexa. Toda a Igrexa é ministerial; non só a clase sacerdotal, senón tamén os cristiáns laicos. Toda a Igrexa é diacónica, é servicial. Os ministerios non son unha caste clerical: son unha nomenclatura eclesiolóxica.

A participación na misión da Igrexa esténdese a todos os seus fillos e a todas as súas dimensións, pero, posto que a misión vén dimensionada polo carisma recibido, á clase clerical incumbe dun xeito preferente o deber de continuar a obra de Xesús no mundo.

Na súa misión, Xesús ten sempre presente dous referentes: a vontade do Pai, que o envía, e a liberación dos homes aos que foi enviado. E en función, do encargo recibido, exerceu o ministerio da palabra, do culto, da pastoral de comuñón, e a acción caritativa. Este é tamén o campo de acción ministerial dos sacerdotes, sen descoidar ningún deles. Con todo, penso que, nestes momentos, a súa atención preferente debe ser o ministerio da palabra, xa que hoxe o problema relixioso do mundo é problema de fe.

Por este motivo, sen descoidar ningún tipo de pastoral, hai que dar preferencia á pastoral misioneira ou de primeira evanxelización. Na primitiva Igrexa, o primeiro anuncio, o kerigma, provocaba simpatizantes ao seguimento de Cristo. Hoxe denunciamos talvez a inmoralidade do pobo, e anunciamos pouco a mensaxe salvadora do evanxeo. A nosa pastoral moralizante, de denuncia, provoca rexeitamento no denunciado, que non se considera amado, senón acusado. Deste xeito de actuar corríxenos Xesús na parábola do Fillo Pródigo: alí non existe denuncia, senón acollida por parte do pai.

Indalecio Gómez

Cóengo da Catedral

[Texto en castellano]

Xornada Mundial das Comunicacións Sociais

O domingo 16 de maio, Solemnidade da Ascensión do Señor, celébrase a Xornada Mundial das Comunicacións Sociais. Na Mensaxe escrita para a ocasión, o Papa Francisco inspírase na invitación de Xesús aos discípulos “Vide e veredes” (Xn 1,46), e insiste en «comunicar atopando ás persoas onde están e como son».

O Papa advirte que se corre o risco de contar a pandemia, do mesmo xeito que todas as crises, «só cos ollos do mundo máis rico», de levar unha «dobre contabilidade». O pontífice advirte do risco dunha información sempre igual, exhortando a ir «onde ninguén vai». Anima a porse en marcha con paixón e curiosidade, de saír «da cómoda presunción do xa coñecido».

[Subsidio litúrxico]

15 de maio, Día do mundo rural

Os Movementos Rurais Cristiáns, desde a súa opción por seguir a Xesucristo, apoiándose no Maxisterio Social da Igrexa, reflexiona sobre os valores rurais, como o da solidariedade, que neste momento difícil, ven como necesarios para poder acabar co COVID-19.

Desde o material preparado para a celebración deste día, ante un problema tan grande como é unha pandemia ínstase a non deixarse levar polo desánimo, senón ter en conta que sempre se atoparán camiños por onde traballar para paliar os problemas, e para que a vida sexa vivida desde un punto de vista máis humano e máis fraterno.

O domingo 16 ás 9:45 h o “Informativo Diocesano” que se emite en Cope Lugo está adicado a esta temática do mundo rural, sobre a que falan o sacerdote do Páramo, José Manuel Castro Alba e o Vicario de Coordinación Pastoral Luis Manuel Rodríguez.

[Manifesto]

A %d blogueros les gusta esto: