Presentación dun novo número da revista Lvcensia

O 14 de novembro presentábase no Seminario o número 55 da revista que publica a Biblioteca da devandita institución. Hai 3 traballos relacionados con Meira: un sobre o priorato de Moreira, que dependeu do mosteiro de Meira (por Ana Suárez); a transcrición que Óscar González Murado fai do libro primeiro de bautizados, defuncións e casamentos de Meira e outro estudo sobre as pinturas murais da sala de reliquias de Santa María de Meira, a cargo de Yoani Jartín. Foi precisamente Yoani quen presentou ao público asistente os personaxes que aparecen, a peculiaridade das pinturas, e o recente traballo de restauración das mesmas.

 Tamén hai artigos sobre figuras destacadas na historia: Ramón Mª Aller, Lucas Antonio Ferro Caaveiro, Jesús Rodríguez López.

Puxo o colofón ao acto o Sr. Bispo, Mons. Alfonso Carrasco, quen destacou como Lvcensia reúne a colaboradores senlleiros (entre outros, Adolfo de Abel Vilela, Aurelia Balseiro, Nicandro Ares, de quen aparece un traballo póstumo) e investigadores novos. Este abrir camiños é importante para o futuro da revista.

Presentación do número 55 da revista Lvcensia

O martes 14 de novembro ás 18:30 h. na Aula Magna do Seminario Diocesano de Lugo terá lugar a presentación do número 55 da revista Lvcensia. Durante devandito acto Yoani Jartín disertará sobre as pinturas murais na sala de reliquias de Santa María de Meira, localidade cun protagonismo especial nesta ocasión, pois se inclúese un traballo relativo a un priorato en Moreira (Castroverde), dependente do mosteiro de Meira e o texto final tamén se refire aos libros parroquiais da vila de Meira.
Os artigos deste número están relacionados co adro da Catedral, a colección numismática do Museo Provincial, os 50 anos de Caixa Rural, a biblioteca do Seminario e personaxes vinculados á cidade como Lucas Antonio Ferro Caaveiro e Jesús Rodríguez López.
Outra comarca da Diocese de Lugo á que se lle dedican varios artigos é a das terras de Deza (Lalín) con “Lendas da mourindade”, por unha banda, e Ramón María Aller Ulloa, por outra.
Outros traballos que se recollen no presente número son os referentes á toponimia ou á interpretación dunha ara romana.
A revista tamén conta cunha sección con comentarios ou recensións de libros de recente publicación e con referente lucense.
A biblioteca do Seminario Diocesano segue traballando para que puntual e semestralmente os lectores de LVCENSIA poidan gozar coa lectura dos traballos que nela se ofrecen.

Presentación dun novo número da revista Lvcensia

O 30 de maio ás 18:30h na Aula Magna do Seminario Diocesano preséntase o último número da revista Lvcensia.

Durante a presentación intervirán o Sr. Bispo D. Alfonso Carrasco, o director da publicación D. Gonzalo Fraga e D. Ricardo Polín, investigador que falará do Hospital de San Gabriel en Vilabade (Castroverde).

Lvcensia súmase ás homenaxes tributadas a dúas entidades identificativas da cidade: C. B. Breogán e La Voz de Galicia, e lembra os descubrimentos de José Mª Penado en Santa Eulalia de Bóveda, hai 100 anos.

Nicandro Ares escribe sobre o hidrotopónimo Fondemera, o apelido toponímico Lestegás e o microtopónimo Penalumbre. Outro topónimo obxecto de estudo é o da Mosquera por parte do historiador Abel Vilela.

Sobre as tríades nas lendas da comarca do Deza escribe García Porral. E continúa a segunda parte do artigo de López Caldeiro sobre a vida cotiá en Vilartelín durante o Antigo Réxime. Tamén neste número ten continuación o tema dos conventos dominicos da Diocese de Lugo, que agora se centra no convento da Nosa Señora de Pantón e o convento de San Jacinto de Monforte de Lemos, un traballo de Prudencio Leza Tello e Pérez Formoso.

Outro tema tamén interesante é o da onomástica do bautismo no arciprestado de Bolaño estudado por Tamara González López.

Neste número David Varela reflexiona sobre as Xornadas de Teoloxía, que este ano invitaron a profundar na relación entre o cristianismo e o islam.

Lvcensia lembra o labor da lucense Teresa Losada f.m.m., coñecida como a monxa dos inmigrantes.

Gonzalo Fraga recorda neste número o valioso traballo dos segrares ao servizo da Catedral de Lugo. E José Molejón fálanos da capela musical.

Pechan a revista poemas do sacerdote Enrique Saavedra Lastra dedicadas ao Corpus lucense.

Presentado un novo número da revista Lvcensia

presentacion-da-revista-lvcensia-53

 O mércores 16 de novembro ás 18:30 Lvcensia presentou o número 53 na Aula Magna do Seminario. No acto de presentación a catedrática da Universidade de Santiago de Compostela Isabel Fernández García falou de 30 mulleres científicas lucenses ou que desenvolveron a súa actividade científica nas primeiras décadas do século XX. Presidiu o acto o Bispo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco.
Neste número Lvcensia súmase á conmemoración do oitavo centenario da fundación da Orde dos frades predicadores cun artigo de Prudencio Leza e Pilar Pérez sobre a súa importante pegada na nosa Diocese. Ademais, Abel Vilela afonda na vida do oficial do Exército español John Ryan durante a súa estancia en Lugo, a súa amizade con José María de Prado e Neyra e o seu enfrontamento co cabido. A toponimia tamén ten o seu espazo con nomes referentes ao período altomedieval nun artigo elaborado por Miguel Costa Rico. De igual referencia medieval é o traballo de Manuel Rodríguez Sánchez relativo aos libros eclesiásticos de Lugo e a súa Diocese. Outras referencias á vida eclesiástica parroquial recóllense nos artigos dedicados ao o apadriñamento no arciprestado de Bolaño de Tamara González e á vida cotián na parroquia de Vilartelín de Mª José López Caldeiro.
Na vida económica do mundo rural ten un papel destacado o sector lácteo. Jesús Penelas recompila a historia da súa evolución na provincia de Lugo. Tamén no campo da economía dedícase outro artigo á importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País, nacidas na época da Ilustración. Complétase este número cincuenta e tres cun comentario poético sobre o último libro de Manuel Silva (Posta de Sol)  e cunha referencia aos cincuenta anos de Cáritas na Diocese de Lugo realizada por Susana López Abella.

Presentación dun novo número de Lvcensia

Presentación de Lvcensia

O 18 de maio  na Aula Magna do Seminario presentouse do nº 52 da revista Lvcensia. O acto estivo presidido polo señor bispo D. Alfonso Carrasco Rouco.

O profesor Miguel Leiva falou sobre os drons: usos, lexislación…  e informou sobre o Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas: que tipos de drons se fan (para vixilancia), quen os fai (INTA, Indra e Inaer), con canto diñeiro (máis de 100 millóns de euros) e os postos de traballo que se crearían (10o directos).

Miguel Leiva tamén sinalou a problemática que hai arredor dos drons: os de tipo militar poden levar cabezas nucleares e en EEUU están preparando un dron que el mesmo decidiría cando disparar.

O novo número Lvcensia chama a atención sobre o Camiño Primitivo a Santiago. Outro tema de estudo corresponde a unha sepultura antropomorfa do monte de Cartimil (Ventosa, Agolada). Ademais, preséntase unha nova entrega de hidrónimos prelatinos, neste caso referentes ao curso alto e medio do río Ulla. Inclúense biografías do xeneral John Ryan no seu paso por Lugo, Avelino Díaz Díaz, chamado “o poeta de Meira” ou Xoaquín Díaz Villar emigrante e benefactor de Valadouro.
Destaca o artigo sobre o culto ao Santísimo Sacramento na catedral de Lugo con datos referentes aos últimos cinco séculos que mostran a vida relixiosa na cidade. Relacionado coa catedral fálase tamén dos seus mestres de capela. Este número recolle ademais unha crónica sobre as Xornadas de Teoloxía en Lugo.
A biblioteca do Seminario dá a coñecer a colección de patroloxía grega e latina de Migne.
Pecha este número un artigo sobre as vodas de ouro do Colexio da Asunción de Sarria, resaltando a importancia que tivo para esta comarca o establecemento das relixiosas nesta localidade.

A %d blogueros les gusta esto: