XXV Xornada Mundial da Vida Consagrada

O vindeiro martes 2 de febreiro ás 17 horas, celebrarase a Santa Misa, na Catedral de Lugo presidida polo señor Bispo Don Alfonso Carrasco. No día da Festa da Presentación do Señor, rezarase dando grazas a Deus polo don da Vida Consagrada na diocese e pedíndolle que siga suscitando no corazón dos mozos o desexo de seguir a Xesucristo nesta vocación de oración, amor e servizo.

A Igrexa diocesana de Lugo únese neste día, á oración de toda a Igrexa, por todos os consagrados: monxas, monxes, relixiosas e relixiosos, institutos seculares e novas formas de vida consagrada. Pedindo ao Señor para que sigan rezando e servindo con alegría a todos os homes aos que son enviados.

A Xornada Mundial da Vida Consagrada este ano ten como lema “A vida consagrada, parábola de fraternidade nun mundo ferido”.

[Carta pastoral de Mons. Alfonso Carrasco]

A realidade presencial e virtual

Xa sabemos como está o do coronavirus. Vai facer un ano e xa ninguén se aventura a pór unha data na que poidamos vivir con certa tranquilidade. O que pensamos que ía ser cousa de quince días vemos como se prolonga máis e máis.

Todo isto fixo que tivésemos que migrar moitas cousas da vida ordinaria das parroquias á realidade virtual. Moitas desas cousas quedarán xa para sempre.

Algúns me din de broma (ou en serio) que agora xa se pode facer todo por internet e que xa non se necesita ter estruturas físicas, como as dun templo ou un salón parroquial.

Imos ver. Hai cousas que se poden facer por internet igual ou mellor que de forma presencial, como poden ser unhas sesións de formación ou encontros de reflexión. Pero hai outras, como é a celebración da Eucaristía que é só unha cura de urxencia, pero nada máis. Asistir só a misa por internet ou televisión, fóra dos enfermos e impedidos, é como pretender alimentar o noso corpo vendo programas de cociña nos medios de comunicación.

Comulgar é comer o corpo de Cristo cando se está en comuñón con Deus (estar en graza de Deus) e con todos os cristiáns. Comer é comer, non ver a comida nunha pantalla nin tampouco vela no prato e despois non comela, que é o que fai moita xente que vén a misa. Por iso, tampouco ten moito sentido celebrar a misa nunha comunidade na que non comulga ninguén, cousa que pasa moito ultimamente, sobre todo nos funerais.

En calquera caso, o que si podemos facer durante todo este tempo, que se prognostica longo, é aproveitar todos estes encontros virtuais, pero reais, que se nos ofrecen de xeitoo abundante. Son, sen dúbida, unha ocasión moi boa para formarnos na fe e atoparnos con outros cristiáns que buscan o mesmo ca nós en calquera lugar do mundo. Despois, cando todo isto pase se Deus quere, xa teremos ocasión de atoparnos de forma presencial, a poder ser, xa máis formados e cunha fe máis adulta.

Miguel Ángel Álvarez

Párroco da Fonsagrada

[Artigo orixinal]

Unha cruz sobre a porta do templo

Un amigo comentoume que un grupo político do seu concello organiza roteiros para mostrar os cruceiros da bisbarra e facíame a continuación esta observación: “Que lle contarán á xente sobre os cruceiros?” Eu contesteille que iso tiña pouca importancia porque un cruceiro ten un claro significado e cantas máis mentiras conten e máis manipulacións fagan, pois, máis desprestixio terán no futuro.

Pódense contar moitas historias, medias verdades e mesmo falsidades, pero as persoas estamos chamadas a coñecer a verdade e se descubrimos que alguén nos manipula ou engana, pareceranos mal, e como responderías ti?

Na revista Cairón nº 4 (Boletín do Instituto de Estudos Ulloáns) faise unha presentación da cruz que está no tímpano sobre a porta románica de acceso na igrexa de S. Martiño de Amarante do Concello de Antas de Ulla. No escrito poden lerse os parágrafos seguintes: “No tímpano podemos observar un elemento escultórico universal, quizais o máis atraínte para os cristiáns, polo seu significado simbólico universal como é a cruz grega, cas súas catro aspas iguais… A cruz de catro brazos iguais, a grega, ten un carácter universal, que a encontramos en tódalas culturas do universo, moito antes de que o cristianismo a adoptase como referencia para personalizar nela a morte de Cristo” …”En todo elo, a cruz non deixa de ser un símbolo totalizador en súas ramificacións e variantes en diversas áreas culturais, místicas e relixiosas. Mais aquí estamos falando da cruz mística que os primeiros cristiáns adoptaron como símbolo nos seus primeiros inicios”. Cando fala da presencia de cruces nas culturas menciona as mesopotámicas, exipcias, gregas, celtas, aztecas e africanas.

O que sorprende é que non se faga referencia á civilización que deixou máis pegadas na nosa historia, a romana, e non se pregunta se a cruz forma parte da praxe dos romanos e, se é así, para que a utilizaban. Si, é certo que os romanos empregaban a cruz e facíano como instrumento de suplicio e pena de morte para certos delitos. Pero convén non esquecer que esta pena era para os que non tiñan a condición de cidadáns romanos.

A cruz non é un símbolo que adoptaron os primeiros cristiáns, senón que é unha realidade ineludible na súa orixe. Esta cruz está nun templo porque nel se reúne a asemblea (ekklesia) dos seguidores de un tal Xesús de Nazaret, que era un israelita da tribo de Xudá. O que nos manifesta é que a pena de morte lla aplicou o poder romano a través dun dos seus gobernadores e non o poder xudeu. Se a pena de morte lla aplicase o poder xudeu sería apedrado (lapidación).

Ante este feito xorden moitas preguntas como algunhas das que se formulan a continuación: Que fixo ese Xesús? Que dixo ante os seus oíntes? Por quen se tiña? Tivo un grupo de seguidores, como eran e como actuaron? Quen o acusou, de que e por que? Como se desenvolveu o proceso? Quen, cando, e por que asinou a súa pena de morte? Como actuaron no proceso os seus amigos? Que fixeron a continuación e uns días máis tarde? Que pasou no intermedio? Como é que apareceron e seguen existindo hoxe seguidores seus non pertencentes ó pobo xudeu, terminando como terminou? Que pegadas Del se ven na historia? Como a súa presenza transformou a historia e a incontables persoas? Que é iso de “a. C.” e “d. C.”? Que din e que fan os seus seguidores? É posible ter hoxe un diálogo-encontro con ese Xesús? Como é posible que na España actual haxa arredor de 13.000 españois que por causa Del se vaian á selva, a barriadas pobres de grandes cidades, a países en guerra… para dar testemuño Del e servir ás persoas que os poderes deste mundo descartan por improdutivas, febles, enfermas…?

Está ben que nos axuden a ver as influenzas históricas e culturais á hora de descubrir como se elaboran as representacións históricas da cruz, xa que, por exemplo, podemos percibir unha experiencia espiritual con matices diversos na cruz e Cristo de Velázquez e no de Dalí. Pero claro, sempre e cando non nos oculten o fundamental de por qué está a cruz presente entre os cristiáns, quen morreu nela, e que logo resucitou segundo nos mostran as pegadas dese feito que na historia se ven dende entón.

Antón Negro

Delegado Episcopal de Cáritas

Xornada rexional dos servizos relixiosos hospitalarios

O vindeiro luns 25 de xaneiro de 2021 terá lugar en liña a xornada rexional de servizos relixiosos hospitalarios e de residencias de Galicia.

Programa

10.00h.- Oración inicial e presentación da xornada. Mons. Alfonso Carrasco Rouco, bispo de Lugo e responsable da Pastoral da Saúde en Galicia.

10.15h.- Intervención de D. Ignacio Carbajosa, autor do libro “Testigo de excepción. Diario de un cura en un hospital Covid”.

11.00h.- Saúdo de D. Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia.

11:10h.- Relatorio: “A protección de datos nos servizos relixiosos hospitalarios”, por D. Jorge Prado (SERGAS) e D. Alfredo Losada (responsable de protección de datos no bispado de Lugo).

12:00h.- Descanso.

12:15h.- Ponencia: “El derrumbe de la Ética tradicional”, por D. José Ramón Amor Pan, doutor en Teoloxía moral, director do Observatorio de Bioética e Ciencia da Fundación Pablo VI, membro do servizo relixioso do Hospital Clínico Universitario da Coruña e autor de Bioética en tiempos del Covid -19.

13.15h.- Presentación da campaña do enfermo 2021, por D. José Luis Méndez, director do departamento de Pastoral da Saúde da Conferencia Episcopal Española e delegado diocesano de Pastoral da Saúde de Madrid.

13.45h.- Clausura por monseñor Julián Barrio Barrio, arcebispo de Santiago.

Os interesados en participar nesta actividade deberán contactar co seu delegado diocesano de Pastoral da Saúde previamente para que lle envíe o enlace de conexión e así poder participar activamente na reunión de traballo facendo suxestións, preguntas, etc. por medio de chat ou verbalmente ao final de cada intervención dos relatores.

“Abrir” as Escrituras

Atrás quedou o momento da nosa historia recente no que o acceso directo a Biblia por parte de calquera cristián era estraño. De feito, o estímulo do Concilio Vaticano II deulle á Biblia un papel renovado nas actividades evanxelizadoras e na vida da Igrexa. Hoxe en día, o máis común é referirse a unha pasaxe bíblica en calquera iniciativa pastoral. O renovado papel que a Biblia adquiriu nas actividades de evanxelización é moi apreciado.

Ás veces ante das Escrituras sentímonos sen ferramentas e, sobre todo, con grandes dificultades para conectarnos vivencialmente con ela.

É moi importante formarse con ferramentas para coñecer o texto bíblico. Pero sobre todo capacitarnos para acoller existencialmente a Palabra.

Como sucede ante as preguntas máis importantes da nosa vida, as ferramentas intelectuais só serán útiles cando iluminen as propia historia e sexan combinadas con outras habilidades cotiás. Para que unha aprendizaxe sexa eficaz require unha certa capacidade para conectarse co mundo emocional. Ademais, a evanxelización é moito máis que unha simple transmisión de contido, é por iso que o uso da Biblia na pastoral debería responder a unha dinámica vital.

Necesitamos traducir a experiencia do Resucitado á nosa vida. Para nós, unha boa tradución non é o do Google, que pasa as frases palabra por palabra dunha lingua a outra. Pola contra, un tradutor experto é quen demostra a súa habilidade ao expresar na riqueza doutra lingua a mesma idea contida no orixinal. No mundo de Xesús de Nazaret a tradución é unha realidade moi especial, que se vivía nas sinagogas na época do século I.

Na época de Galileo falábase o arameo, polo que o hebreo bíblico fora relegado a xente culta. A maioría dos crentes non entendían esta lingua que, por outra banda, aínda se usaba no culto relixioso. Esta é a razón pola que xurdiron os “Targumim”, que eran “traducións” ao arameo dos textos sagrados. Estes foron lidos inmediatamente despois da proclamación da Palabra en hebreo. Neste sentido, non foron traducións como as entendemos nos agora.

Non buscaron substituír as pasaxes orixinais, xa que seguían sendo escoitadas na liturxia aínda que a maior parte do público non o entendía. O “Targumim” pretendía, máis ben, actualizar, explicar e adaptar a súa mensaxe á situación vivía a asemblea reunida.

No texto de Emaus Lc 24 Xesús faino neste sentido xudeu, é dicir, actualizando, explicando e adaptando o seu contido á situación vital dos discípulos. A tradución de Xesús é percibida polos discípulos como un “abrirse” as escrituras. Segundo o relato de Lucas 24, traducir e abrir as Escrituras son as dúas caras dun mesmo movemento. O centro persoal do corazón comeza entón a arder. Esta é a dinámica á que estamos chamados no Domingo da Palabra: capacitar os nosos corazóns lentos para que comecen a arder.

Os relatos bíblicos non buscan provocar unha experiencia por eles mesmos, senón narrar unha experiencia crente que é anterior á súa narración. Son só a canle necesaria para compartir algo fundamental que cómpre contar. O pobo de Israel percibe como unha demanda vital a necesidade de poñer palabra a unha experiencia que o desborda e que ten que ser contada, porque nela xógase a súa identidade fundamental.

A Biblia non narra dogmas abstractos, verdades de fe ou teorías relixiosas, senón experiencias que desprenden vida e que seguen moi apegadas ao cotián. A dificultade para nos é que estas teñen que ser descubertas e sacadas á luz, porque a miúdo agóchanse baixo formas de expresión, cultural e cronoloxicamente distantes para nós.

Cando alguén nos traduce as súas palabras e nos abre a Escritura, podemos recoñecernos descritos nela. Entón alcanzamos a experiencia humana e crente agachada en cada pasaxe e descubrimos que conecta esencialmente connosco. Así podemos decatarnos de que estas historias aparentemente distantes tamén son as nosas, porque Deus actúa na nosa existencia como fixo con tantos outros crentes que viñeron antes que nós. Será nese intre cando poidamos celebrar co mesmo corazón ardente que tiveron os dous de Emaús e compartir cos demais, como fixeron eles.

Desde o Movemento Bíblico Diocesano de Lugo queremos axudar a que se “abran” as Escrituras, proporcionar unha serie de ferramentas que nos axuden a que arda o noso corazón cada vez que nos acercamos a Palabra de Deus. Ofrecendo unha formación bíblica gradual, cun nivel sinxelo e cunha pedagoxía axeitada. Inmersos na pastoral diocesana pretendemos poder contribuira que Palabra de Deus non pase desapercibida nas decisións e actividades pastorais da nosa Igrexa Diocesana.

Lanzamos unha formación en liña seguindo a tradición dos cursos bíblicos. Adaptando as novas tecnoloxías, ofrecermos unha programación, material, e formación sinxela, pero profunda e sólida.

Movemento Bíblico Diocesano de Lugo

A %d blogueros les gusta esto: