Carta pastoral con motivo da Campaña contra a Fame (Mans Unidas)

Un ano máis a campaña de Mans Unidas axúdanos a volver a mirada ao noso próximo, a ese ti, próximo, en quen se pon de manifesto en primeiro lugar os malos tratos dos recursos naturais postos á nosa disposición, que chega mesmo a facerse visible nos danos que sofre a natureza, o planeta mesmo.

Lémbranos así Mans Unidas que esta situación non é inevitable, senón que depende en boa medida da nosa liberdade, da nosa conciencia da vida, da nosa actitude moral. O cambio do noso corazón e, por conseguinte, do noso comportamento é decisivo. O berro dos pobres e da natureza interpela a cada un de nós de novo.

Sabemos que non todo está na nosa man. Non vivimos xa no paraíso terreal e nunca o poderemos alcanzar na terra. O benestar do que podemos gozar nun momento dado non debe chamarnos a engano; é sempre o resultado do esforzo, o traballo, a austeridade e o sacrificio en relación coa creación. Por iso mesmo, leva intrinsecamente unha esixencia de xustiza tanto na repartición da riqueza producida, como nas condicións de traballo que a fan posible, no país que sexa. E entre estas condicións han de contarse tamén as ambientais: non pode destruírse o ámbito de vida dun pobo, para explotar a menor custo os recursos naturais.

Non somos señores do mundo, que recibimos como un don de Deus; e, se nos portamos como tales, producimos o seu dano. Recibímolo como lugar que fai posible a nosa vida terrea, como casa común que temos que coidar e transmitir de xeración en xeración.

Sabemos tamén que o coidado da natureza foi encomendado ao home desde o inicio. A nosa liberdade e a nosa responsabilidade foron queridas por Deus como parte intrínseca da creación; non podemos imaxinar a realidade, pensar o mundo ou o planeta sen elas. Non é a presenza da liberdade humana o problema, senón o pecado que a limita e desordena a súa acción. Non é negativa a presenza humana no mundo, senón a nosa separación de Deus, que nos fai maltratar a realidade, non só o planeta, senón mesmo directamente ao noso irmán. Non é posible, por tanto, separar ecoloxía humana e natural. Necesitamos unha ecoloxía integral, enraizada en mentes e corazóns, conscientes da súa relación profunda coa creación e cos irmáns, co Deus Pai e Creador.

A campaña de Mans Unidas interpélanos con especial forza: urxe un cambio, rexeitar a cobiza, a avaricia, a soberbia, a indiferenza ante o sufrimento dos demais, e volver á verdade e ao ben, á obediencia aos mandatos divinos de coidar a creación co noso traballo e de amar ao próximo.

Só este cambio profundo en cada un, só a responsabilidade consciente de moitos, permitirá que se modifiquen comportamentos sociais e económicos que erixen a propia riqueza e poder en fin supremo, que esquecen estes criterios fundamentais de verdadeira humanidade, de vida na Terra. O Señor Xesús desvelóunolos de moitas maneiras nos Evanxeos, e o seu ensino determinou a nosa educación como persoas moitas veces xa nas nosas casas e parroquias.

Pois ben, a urxencia de vivir segundo estes criterios morais é proclamada hoxe con gran voz pola creación mesma, polo noso planeta, e por todos os que sofren nel os malos tratos dos seus recursos, sen capacidade de defenderse debido á súa pobreza. Mans Unidas lémbranolo a cada un e á nosa sociedade.

Que esta campaña sirva para que saiamos ao encontro das necesidades dos nosos irmáns hoxe -cos nosos propios bens- e para que sintamos chamados a unha verdadeira conversión evanxélica, a un cambio que posibilite que as nosas actitudes e a nosa vida sexan radicalmente coidado os uns dos outros, e xuntos da nosa casa común, do noso planeta.

+Alfonso,

Bispo de Lugo

[Carta pastoral en castellano]

Presentación da Campaña contra a fame (Mans Unidas)

Miguel Leiva Torreiro

O Día do xaxún voluntario que organiza Mans Unidas Lugo no Seminario o 7 de febreiro comezou coa presentación da 61ª Campaña contra a fame: “Quen máis sofre os malos tratos ao planeta non es ti. Colaborar está na túa man” a cargo de Xulio Xiz. E o profesor do Seminario Diocesano Miguel Leiva Torreiro deu unha charla que dividiu en 3 partes:

I) Estamos a queimar a casa común. Entre outras cuestións, Miguel Leiva deu unha cifra: queda petróleo para 44 anos. E un dos pensamentos que achegou foi: os humanos considerámonos amos do mundo cando en realidade somos administradores.

II) Aprender a renunciar. Os habitantes do planeta que pasamos por este mundo como se fosemos en departamentos de 1ª clase dun tren, temos que compartir cos que van en vagóns de categorías inferiores; porque o importante é que o tren poida seguir facendo a viaxe en paz. Renunciar non supón necesariamente vivir con escaseza senón vivir compartindo.

III) Consumo responsable, que segue a regra dos tres es: ético (potencia o traballo digno, coñece a procedencia do consumido, non se toma à lixeira o consume de alcohol…), ecolóxico (rexeita empresas que agreden o medio ambiente, rexeita a obsolescencia programada…), empático (fíxase em quen está detrás do producido, é solidario…).

[Manifesto e proxectos que financia Mans Unidas Lugo]

Actos de Mans Unidas na Campaña contra a Fame

Venres 7 de febreiro, Día do xaxún Voluntario

Ás 17 h. terá lugar no Seminario a presentación da 61ª CAMPAÑA CONTRA A FAME: “QUEN MÁIS SOFRE OS MALOS TRATOS AO PLANETA NON ES TI. Colaborar está na túa man”.

Relatorio: “Conciencia ambiental”, impartido por Miguel Leiva Torreiro, profesor do Seminario Diocesano. Falará da escaseza que hai no planeta de certos recursos naturais e de conceptos como renuncia e consumo responsable.

Ás 18:00 h  Eucaristía

Ás 19:00 h  Xaxún voluntario.

Domingo 7 de febreiro, Xornada Nacional de Mans Unidas

O segundo domingo de febreiro, día 9, é a Xornada Nacional de Mans Unidas, organización a quen se adican as colectas das eucaristías celebradas ese día.

[Manifesto e información dos proxectos que financia Lugo]

Conferencia da misioneira Rosa Mª de los Reyes

Dentro da Campaña contra a Fame 2020 de Mans Unidas, a misioneira Rosa Mª de los Reyes pronunciou unha conferencia o 3 de febreiro no Seminario. Explicou a situación da cidade na que vive Mbuji-Mayi, na República Democrática do Congo. Alí dá clase de Biblia no Seminario, é formadora de profesores de Relixión e colabora co centro salesiano Muetu Don Bosco de reinserción de nenos vulnerables. Sobre o país dixo que é rico pero moi maltratado. Hai diamantes, e aínda que non son cualificados “diamantes de sangue” como en Serra Leoa (onde houbo guerras a causa das pedras preciosas) si hai mortes, sobre todo nos pozos de onde nenos, mozos e adultos extraen artesanalmente diamantes e o problema está nos afundimentos, que acaban coas vidas de quen están traballando dentro.

Tamén falou Rosa Mª de los Reyes do Seminario Maior de Cristo Rei Kasayi Theologicum / Malole, en concreto das condicións de vida dos seus alumnos, que son as mesmas cás do pobo: sen auga, sen electricidade, sen unha dieta variada…

A misioneira Rosa María de los Reyes participa en Lugo na Campaña contra a Fame

Durante estes últimos días de xaneiro e primeiros de febreiro está participando na Campaña contra a Fame de Mans Unidas – Lugo Rosa María de los Reyes, misioneira mercedaria de Berriz. Vive en Mbuji-Mayi, cidade da República Democrática do Congo, país sobre o que di:

Hai 8.000 km de distancia, pero é como ir dun planeta a outro. Nos países do Norte un neno non está sacando diamantes dun pozo que pode afundirse e acabar coa vida da criatura. No Congo é moeda corrente, xa sexa buscando coltán, cobalto, diamantes, ouro…”

Ademais dunha crise humana hai unha crise ambiental:

En África son de plástico os vasos, os pratos, as cadeiras, as mesas… Hai pequenas fábricas que venden moito material de plástico, que non é biodegradable e que rompe con facilidade, Entón desbótase e está acumulándose de xeito moi esaxerado; a terra está completamente invadida polos plásticos. Hai que facer algo pois a contaminación do solo é moi forte e o impacto sobre a poboación tamén é grande. A isto únese que dos países do Norte chegan a África coches vellos, autobuses vellos, todo así, polo que ao continente negro vai o máis contaminante.”

E sobre o labor de Mans Unidas fala Rosa Mª de los Reyes con gran coñecemento, pois ela mesma foi avalista de varios proxectos, por exemplo:

Montouse en Mbuji-Mayi coa axuda de Mans Unidas un centro de saúde para a infancia. A maioría dos nenos atendidos teñen febres tifoideas recorrentes, malarias recorrentes, problemas de saúde mental, discapacidades físicas moi fortes. Son nenos que non poden facerse un sitio nunha sociedade tan dura e acaban na rúa. O primeiro que reciben os nenos que chegan constantemente é unha atención sanitaria; saben que poden curar”.

 Rosa Mª de los Reyes impartirá unha conferencia no Seminario de Lugo o luns 3 de febreiro ás 20 h.

A %d blogueros les gusta esto: