Loado sexas, Señor, polo irmán sol

Xa estamos no verán, agora non hai dúbida. O irmán sol, como canta san Francisco de Asís, resístese un pouco este ano, pero con el ou sen el é tempo de verán e vacacións, algo que tamén inflúe nas parroquias e na vida espiritual dos seus membros.

Estes días xa temos entre nós aos que durante o ano están fóra. Nótase e agradécese a súa presenza, tamén na celebración da Eucaristía dominical. Eles veñen descansar e a visitar as súas familias, pero tamén a animar a vida da Parroquia, xunto cun bo número de peregrinos que chegan cada día neste tempo de verán.

O sol, o bo tempo e o descanso, ou cambio de actividade tamén son unha boa axuda para a oración e sentir a presenza de Xesucristo máis preto de cada un de nós. Sorpréndeme ver como toda a Creación vainos acompañando todo o ano na celebración do misterio da vida de Xesucristo. Todo está disposto polo Creador para que as persoas podamos recoñecelo presente no centro do universo e admirar a súa infinita bondade a través da fermosura e perfección da Creación.

Tanto se tedes vacacións coma se non, invítovos a que vos deixedes sorprender pola compañía de Xesucristo durante os meses de verán. Poderémolo atopar na celebración do domingo, na Misa dunha festa, no testemuño dun peregrino, na familia que imos ver, no amigo que fai tempo que non visitamos, na lectura dun libro, nun día de praia, nun paseo pola montaña, nun momento de silencio á posta do sol… Todo pode converterse nunha oración que nos leve a Deus, como o fixo san Francisco co Cántico das Criaturas.

Miguel Ángel Álvarez

Párroco da Fonsagrada

[Texto orixinal]

Foto: Luis Ángel Espinosa

16 de xullo, Nosa Señora do Carme e Día da xente do mar

A xente da mar navega entre as ondadas propias do seu oficio e entre as ondadas das inxustizas: salarios indignos, ausencia de sistemas de comunicación que permitan acurtar as distancias físicas cos seres queridos, traballos que se achegan a algo máis propio da escravitude, enfermos abandonados nos portos ou incumprimento das condicións estipuladas nun contrato.

Teñamos como estrela segura a María a Virxe do Carme, á que tan emocionadamente chamamos e cantamos tantas veces como Estrela dos Mares. Que o noso canto se prolongue no compromiso cristián coa xente da mar”.

Luis Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo, Bispo Promotor do Apostolado do Mar

[Ver texto completo]

Preguntar é de humanos

O home é un animal curioso. En virtude da súa autoconsciencia e a súa racionalidade está “programado” para preguntar e preguntarse.

Que podo saber, que debo facer, que me cabe esperar… que é o home, As sempre presentes cuestións kantianas son, por extensión, as grandes preguntas da humanidade.

A metafísica, a moral, a mesma relixión son brazos da mesma cuestión: que é o home?

Se ben podemos afirmar a univeralidade destas preguntas, seguramente, non é tan doado atopar respostas unánimes ou mesmo consensuadas.

É máis, seguramente tamén, as respostas unívocas terán que ser tomadas con certa cautela. O grande filósofo e paradigma do pensamento cristián no medievo, San Tomé de Aquino, non podería ser máis claro cando afirmaba: -permítaseme a literalidade- Timeo hominen unius libri, é dicir, Temo ao home dun só libro. E é que a pluralidade, de ningún xeito ten necesariamente que estar reñida coa verdade, nin coa unidade… que non uniformidade.  Volvamos ás preguntas desde esta perspectiva plural, que non relativista.

Estas cuestións semellan unha especie de circuíto onde a reflexión da humanidade foi evoluíndo, zizzagueando e dando as máis plurais respostas. Unha especie de “eterno retorno” onde a chegada e o punto de partida, ás veces, conflúen nun mismo cruce de camiños.

Permítaseme avanzar que este panorama universal no espazo e no tempo, lévanos a pensar que o verdadeiramente importante vai radicar non nas respostas, senón nas propias preguntas. É máis, no propio acto e no xeito, sempre diverso, de preguntar.

Esta curiosidade humana, da que falabamos ao comezo, vai dirixida en varias direccións. Unha cuestión cara á orixe, cara á causa da existencia do home e do mundo… estamos no por que? Pero hai outra dirección, cara adiante, que ten que ver coa finalidade, estamos no para que? Entrambas dan corpo á grande e última pregunta humana, a do sentido.

O home pregunta porque non pode non preguntar. E as respostas  atopámolas na realidade, no propio home e no propio acto de cuestionar.

O home pregunta porque quere saber, porque quere comprenderse e comprender a realidade que o envolve, o ceo que o cobre e o horizonte que atisba.

Neste esforzo comprensivo humano entran en xogo as máis variadas disciplinas. E entran en xogo dende a propia formulación da pregunta. Se preguntamos polo como, as respostas virán principalmente da física, das ciencias experimentais… como funcionan as cousas. Pola contra, se preguntamos polo por que e o para que, as respostas virán do lado da metafísica, da ética, da teoloxía…

E é que hai que saber como preguntar para poder atopar a resposta máis axeitada.

En todo caso, e para ir concluíndo, as  tres dimensións do ser humano: a natural, a social e a trascendente fan do home un animal “en busca de sentido”, un ser aberto ao Absoluto, un cidadán capaz de, parafraseando a Ignacio Ellacuría, “facerse cargo da realidade, cargar coa realidade e encargarse da realidade”. Un comprender para transformar, dende a pluralidade, ancorado nunha tradición e tendendo pontes ao resto de perspectivas, e ao resto de libros. Quizás aí o sentido, seguro que aí a resposta.

Queque Bayo,

Profesor de Metafísica na UESD

Conferencias sobre música e liturxia

 Na terceira edición do Curso de Música Litúrxica que organizan a Delegación de Liturxia de Diocese de Lugo e o Centro Eucarístico Lucense, incluíronse 3 conferencias:

 O 4 de xullo, o Delegado de Liturxia, José Antonio Ferreiro Varela, falou da música ao servizo da participación activa nas celebracións litúrxicas para dar gloria a Deus e para a santificación das persoas. E explicou que a música non é un elemento engadido sen máis, senón que forma parte integral da acción litúrxica.

 O 5 de xullo o responsable do Departamento de Música do Secretariado da Conferencia Episcopal Española, Óscar Valado Domínguez, falou das características da música litúrxica, como nola presenta o Maxisterio da Igrexa e como se pode poñer en práctica nas parroquias e comunidades atendendo aos grados de participación dos fieis que propón a Instrución Musicam Sacram

E o 6 de xullo, o bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco comezou establecendo o marco que permite comprender a música sacra apelando a Von Balthasar: a arte verdadeira fai posible adiviñar o divino en canto que a arte desexa apropiarse do infinito para traelo ao mundo propio.

 Outro texto de interese é o inicio da I Carta de Xoán (“O que pasou desde o comezo, o que temos oído, o que teñen visto os nosos ollos, o que contemplamos nós e palparon as nosas mans, a saber, a Palabra que é a vida…”) porque tamén vén ser unha declaración programática en favor das posibilidades da arte.

Non é o mesmo dicir “Ten piedade, Señor” que cantalo ben, pois neste último caso resoa máis profundamente a petición, e noutros momentos o que resoe máis será a loanza do pobo, a conmoción…

Para Mons. Alfonso Carrasco, o  “Mesías” de Haendel expresa un gozo que non se pode facer desaparecer (hai guerras, revolucións… pero aí segue esa composición musical marabillando a quen a escoita). Un  exemplo máis, noutro nivel, é “Pescador de hombres”, que se canta con inmensa devoción por todo o mundo.

I Noite Coral. As voces da cidade

Este ano o III Curso de Música Litúrxica do Corpus Christi de Lugo organiza para o 7 de xullo entre as 21h e as 23.30 h. un circuíto nocturno de concertos por templos da cidade, concluíndo cun concerto final na Praza de Santa María.

É un acto programado polo Centro Eucarístico Lucense e a Delegación Diocesana de Liturxia en colaboración co Concello de Lugo.

PARTICIPANTES

– Coral do Hospital Xeral-Calde, Lugo. Fernando G. Jácome, director.

– Gruppo Vocale S. Bernardo, Saronno (Italia). Pietro Tagliaferri, saxofón soprano. Giulio Mercati, director.

– Orfeón Lucense, Lugo. Marcos Fernández Mosquera, director.

– Solo Voces, Lugo. Fernando G. Jácome, director.

– Noemí Mazoy, soprano.

– Grupo de Cámara da Banda Filarmónica, Lugo. Iván Martínez Sabio, director.

Horarios e programa:

Ler máis

A %d blogueros les gusta esto: