Celebracións de sacramentos de iniciación cristiá na Catedral

O 1 de xuño ás 18 h na Catedral de Lugo celebran conxuntamente os sacramentos de iniciación cristiá unha trintena de fregueses de varias parroquias da Diocese: San Pedro de Arcos, San Froilán, A Milagrosa, San Lázaro da Ponte e Santa María de Teixeiro.

Na celebración, presidida polo Bispo Mons. Alfonso Carrasco, serán confirmados 33 mozos, e unha moza recibirá os tres sacramentos da iniciación cristiá.

Xornada das Comunicacións Sociais

O día da solemnidade da Ascensión do Señor, o domingo 2 de xuño, celébrase a Xornada Mundial das Comunicacións Sociais. O tema que propón o papa Francisco para 2019 é «”Somos membros uns dos outros” (Ef 4,25). Das comunidades nas redes sociais á comunidade humana».

O Papa convida a reflexionar sobre o fundamento e a importancia do noso estar-en-relación; e interroga: Como reencontrar a verdadeira identidade comunitaria sendo conscientes da responsabilidade que temos uns con outros tamén na rede?

Os bispos da Comisión de Medios de Comunicación da Conferencia Episcopal Española desexan que “na rede haxa novas comunidades cristiás cos mesmos trazos das primeiras: lugares de comuñón e celebración da palabra, espazos para o alento e a compañía ante as dificultades, ambientes nos que se organiza e prepare a misión”.

[Ver materiais]

O Centro Eucarístico Lucense presenta unha nova identidade corporativa

Con motivo da celebración este ano dos 350 anos da Ofrenda de Galicia ao Santísimo, o Centro Eucarístico Lucense presenta unha nova identidade corporativa que engloba o significado e historia do privilexio da Adoración Eucarística na catedral de Lugo e todos os actos previstos para a súa celebración

Identidade corporativa MYSTERIUM FIDEI.

A identidade corporativa constitúe de seu, unha oportunidade excepcional para a explicación do Misterio de Fe, todo iso a través do simbolismo e os códigos de deseño que imperan na actualidade.

Tamén se busca difundir o privilexio da adoración permanente do Santísimo no Altar Maior da Catedral de Lugo. Este feito propiciou que, xa hai 350 anos, as cidades do antigo Reino de Galicia acordasen a celebración da Ofrenda.

Conforme ás escrituras de Novo Testamento, o misterio é unha verdade revelada que, pola súa mesma natureza, está por riba da intelixencia finita e debe ser obxecto de fe. A gráfica pretende plasmar a Verdade revelada do misterio de Fe. Na imaxe, a presenza do círculo remítenos á Eucaristía. No universo de marca, o uso das imaxes do Altar Maior personalizan a experiencia adoradora á vez que serven de difusión do valor cultural e artístico da Catedral lucense.

A tipografía xoga tamén un papel fundamental na identidade corporativa. No formal, o xogo tipográfico achega un carácter vangardista e moderno que sitúa a marca como símbolo de renovación dos códigos de comunicación da Diocese de Lugo.

Actividades

Comezaron o un de marzo coa celebración da efeméride da instauración da Ofrenda, e coas Xornadas de Estudos Históricos, en torno á orixe da exposición permanente e a Ofrenda do Reino de Galicia.

Entre os actos programados están o concurso de fotografía e poesía e microrrelato, o Festival Internacional de Órgano e a Noite Coral. [Información destas actividades]. 

Cidadanía, cristianismo e familia

É importante ter en conta a cuestión da relevancia que a familia tivo na historia e ten nas democracias modernas. Lendo a W. Galston, un recoñecido filósofo moral da Universidade de Maryland, chama a atención que subliña enerxicamente o papel que compete ás relixións en xeral e ao cristianismo en particular para crear os prerrequisitos culturais e morais en que haberá de basearse un Estado xusto e democrático. O citado autor presupón que os cidadáns, e de maneira especial os seus representantes, deben ter un elevado nivel de virtude e carácter moral. Entende que as democracias han de estar dotadas de calidade, cultura, gusto e tradición. Cre que unha democracia xusta necesita cidadáns virtuosos, e estes estarán comprometidos coas responsabilidades familiares e o coidado dos fillos. Pero, para a formación de cidadáns virtuosos son necesarias familias consistentes, estables e fortes. E, engade o autor, que isto é moi difícil sen a “religación”, é dicir, sen a relixión, xa que esta é esencial para a creación e fundamentación dunha ética cívica e para as motivacións e as fortes institucións socializadoras requiridas para formar familias comprometidas e cidadáns virtuosos.

Certamente, a construción dun proceso democrático correcto require a memoria histórica do feito irrefutable de que, desde os primeiros séculos, o matrimonio cristián ten o gran mérito de propor as mesmas regras a mulleres e homes: a fidelidade (e isto é realmente revolucionario) que se esixe a ambos, e a indisolubilidade como garantía, sobre todo, para as mulleres estériles, para que non puidesen nin poidan ser repudiadas (léanse a Lucetta Scaraffia, na súa obra La Gran Prostituta. Tópicos sobre la Iglesia a lo largo de la historia, Madrid, 2015).

As máis recentes investigacións sobre a evolución da familia en Occidente suxiren que o cristianismo tivo un labor decisivo e altamente eficaz neste proceso. As igrexas fixeron unha achega definitiva á socialización de familias estables e consistentes en Occidente. Sen dúbida, no futuro, a pesar das ideoloxías de xénero e das tempestuosas agresións da posmodernidade, xogarán aínda un rol moi importante. Aínda que é verdade que o cristianismo estivo implicado nas institucións patriarcais do mundo antigo grecorromano, nunca deixou de exercer unha notable influencia transformadora sobre a condición das mulleres e o benestar dos fillos. Deste xeito sentou as bases para a aparición dunha familia máis igualitaria. A teóloga de Harvard Elizabeth Schüssler Fiorenza demostrou que a Igrexa prepaulina desenvolveu unha nova modalidade de discipulado de iguais en que participaban homes e mulleres, moi diferente das relacións entre homes e mulleres dominadas polos códigos helenístico-romanos da honra e a vergoña.

Algúns historiadores chegan a afirmar que esa insistencia a favor da familia permanente e igualitaria, que o cristianismo axudou a instaurar na Europa Occidental, contribuíu a procesos socializadores baseados no profundo afecto entre os fillos e os pais ademais de cidadáns democráticos, racionais, laboriosos e educados. Por estas e outras razóns, os cristiáns deberiamos estar alerta no referente ás nosas responsabilidades en canto ao estudo e o debate da ética familiar e os valores que orientan a formación e o fortalecemento das familias.

J. Mario Vázquez Carballo

Vicario Xeral da Diocese

Imaxe: cathopic

[Artículo en castellano]

Colección Diplomática Altomedieval de Galicia II

Acaba de publicarse a segunda parte de Colección Diplomática Altomedieval de Galicia. Os dous tomos desta obra recollen máis de cen documentos da Catedral de Lugo en escritura visigótica. Tamén se publican documentos de varios mosteiros: Samos, Meira…

A transcrición, edición e índices (de lugares e persoas) corre a cargo de Ainoa Castro Correa e Manuel Rodríguez Sánchez.

Entre os documentos figura o testamento do bispo Odoario, que chegara de África coas súas xentes trala invasión musulmá, «restaura» e «repoboa» a cidade e Diocese de Lugo fundando e doando («pro remedio animae») a esta sede as igrexas de Santiago de Meilán, Santa Eulalia de Mazoi e San Xillao de Bocamaos ademais de fundar varias vilas.

A %d blogueros les gusta esto: