Día Internacional da Muller Traballadora

Con motivo do Día Internacional da Muller, Mans Unidas quere poñer o foco nas mulleres empobrecidas, as máis vulnerables e castigadas pola desigualdade imperante no mundo, que condena á fame e a pobreza a millóns de persoas. Unha desigualdade que Mans Unidas está a denunciar coa súa campaña «A nosa indiferenza condénaos ao esquecemento».

[Vídeo]

Pola súa parte, Cáritas lanza a iniciativa “Elas Somos Nós”, para visibilizar as situacións de exclusión que sofren as mulleres ás que Cáritas acompaña grazas á voz dun grupo de mulleres comprometidas coa igualdade de oportunidades.

[Vídeo]

A Irmandade Obreira de Acción Católica de Galicia e a Mocidade Obreira Cristiá difunden un manifesto baixo o título “Derrubemos os muros da precariedade e a desigualdade que vivimos as mulleres traballadoras”. Nel comprométense a “seguir construíndo, na nosa Igrexa e no mundo, a comunidade de iguais que Xesús creou; e, como aquelas mulleres discípulas que anunciaron a súa resurrección, seguir comunicando a esperanza nos nosos ambientes, promover a xustiza social, os dereitos humanos”.

[Manifesto]

Día da Muller Traballadora

Ante o Día da Muller Traballadora a Irmandade Obreira de Acción Católica e a Xuventude Obreira Católica emiten un comunicado no que, despois de presentar a actual situación laboral da muller, fan un chamamento para acabar coas circunstancias que “non permiten desenvolvernos de maneira integral como persoas libres e iguais coa dignidade que nos outorga ser fillas e fillos de Deus”.

A Xuventude Obreira Católica e a Irmandade Obreira de Acción Católica, considéranse “chamados a celebrar este Día e a dicir si, do mesmo xeito que no seu momento fixo María, ao compromiso pola creación dun mundo novo”.

[Manifesto]

Pola súa banda, Cáritas alerta de como a pandemia está a aumentar as graves vulnerabilidades ás que as mulleres se teñen que enfrontar cada día tanto nos ámbitos económico e social como educativo. Por iso, Cáritas insta ás Administracións públicas, aos responsables políticos, aos axentes económicos e sociais, á comunidade cristiá e á sociedade no seu conxunto a promover unha educación en igualdade que erradique a transmisión interxeracional da desigualdade entre homes e mulleres na que se basea o actual sistema.

[Cáritas]

E para Mans Unidas non é admisible que, a pesar de que as mulleres conforman a metade da poboación mundial, sigan sendo obxecto de múltiples discriminacións, exclusión e gran vulnerabilidade. No ano 2020, Mans Unidas aprobou 45 proxectos, por importe de 2,7 millóns de euros, destinados, especificamente, a traballar polos dereitos das mulleres e a equidade. Iniciativas que beneficiaron de maneira directa a máis de 84.000 mulleres.

[Mans Unidas]

Actos en Lalín pola eliminación da violencia contra a muller

Na parroquia Santa María das Dores de Lalín pregarase por tódalas vítimas da violencia contra a muller na Misa das 20h.00 do vindeiro sábado día 25. Ademáis o martes 21 de novembro, colocarase na fachada da igrexa un lazo en lembranza e apoio a tódalas mulleres vítimas da violencia e de condena aos violentos. Este lazo, que permanecerá colgado durante toda esta semana, foi doado por un comercio local.

Segundo o párroco de Lalín, Marcos Torres, “é evidente que a Igrexa está en contra da violencia pero é preciso e moi urxente reiterar, con tódolos medios posibles, que o maltrato é un pecado moi grave. Hai que deixar claro, unha vez máis, que Igrexa Católica é un lugar seguro, unha familia onde calquera vítima atopará respecto e acollida. Oxalá que con estes pequenos xestos, que manifestan unha realidade máis fonda, axudemos a destrozar, dunha vez para sempre, a satánica espiral do silenzo que aínda pesa sobre esta realidade.”

O fascinante misterio dunha muller

Durante a semana que acaba de transcorrer entre os domingos 4 e 11 de decembro celebramos en España dúas festas en feminino singular: A Constitución e a Inmaculada. Sobre a primeira e a súa necesidade de reforma e actualización escribiuse xa demasiado. Non así, con todo, sobre a segunda, moito máis antiga e importante, máis universal e venerada en miles de recunchos da nai terra e sobre todo, amada e celebrada como ningunha muller da historia. Na teoloxía máis recente, desde finais do século pasado, houbo e hai unha nutrida literatura en clave de muller, algunha misoxinamente elaborada, que redescobre e demostra non só todo o que as mulleres deron á Igrexa no curso dos séculos, senón tamén todo o que a Igrexa deu ás mulleres, ofrecéndolles posibilidades que a sociedade laica do seu tempo nin sequera concibía nin imaxinaba. A afirmación anterior, por se a alguén se lle ocorre pensar que quen o di é un home, non é miña, é o pensamento de Giulia Galeotti, xornalista, doutora e escritora italiana especialista en temas cristiáns.

Un dos tópicos do pensamento dominante contrapón facilmente ás mulleres entendidas como grupo social que loita pola súa propia emancipación e, por outra, á Igrexa católica vista como o gran obstáculo para o logro dunha plena liberación feminina. Non é que todo sexa falso. É certo que a Igrexa pode ter aínda algún problema coas mulleres e con todo, é indubidable que a mensaxe de Xesús foi e é en grao sumo liberadora, non só en relación coa sociedade do seu tempo, senón tamén respecto ao contexto actual, como mulleres e homes do terceiro milenio. Soamente quen nunca coñeceu e meditou os Evanxeos sería quen de afirmar o contrario. O cristianismo xorde poñendo a mirada no protagonismo dunha muller a través dunha mensaxe divina sobre a Encarnación do Fillo de Deus a unha novísima rapariga de Nazaret. E trinta anos despois, aparecéndose a María Madalena para que vise e testemuñase ao mundo que aquela historia non acababa na Cruz senón na Resurrección do Fillo de Deus.

Os Evanxeos describen a María de Nazaret, a Inmaculada, como unha sinxela muller singular que soborda espiritualidade, fe e silencio. A nai que canta á liberdade, a un Deus que acode á terra facéndose pobre cos pobres para enriquecelos coa súa divinidade, que fai marabillas cos pequenos, que desbarata os plans dos poderosos e que enaltece aos humildes. Esta historia singular que considera a María como expresión suprema do feminino desbordouse dun xeito especialísimo na piedade tradicional do pobo cristián español. Foi o pobo cristián movido polo Espírito Santo o que impulsou o dogma da Inmaculada e mesmo ante a oposición de teólogos e algúns grandes santos. Por iso, cada ano, na praza de España de Roma, ao pé do monumento adicado á Inmaculada, os Papas renovan, pola tarde, a homenaxe á doce Nai da Graza. Unha festa que ilumina, como un faro esplendoroso, este tempo de preparación para o Nadal e que brilla como signo de esperanza segura e de consolo para o pobo de Deus en camiño.

J. Mario Vázquez Carballo

Vicario Xeral

As Xornadas Abertas de Teoloxía iniciáronse co tema do papel da muller na Igrexa

Xornadas abertas teoloxía día 15

O 15 de febreiro iniciáronse as Xornadas Abertas de Teoloxía, que cumpren 30 anos de existencia. A profesora Lucetta Scaraffia, a quen correspondía a primeira conferencia non puido estar presente por problemas de saúde, pero deixou encargada a lectura da que sería a súa intervención sobre o papel da muller na Igrexa. E así se fixo. Aínda que é algo excepcional ao longo da historia que a Igrexa recoñeza a importancia da muller, si hai fontes que documentan a súa presenza (abadesas, fundadoras de ordes, santas) mentres que no ámbito civil nin siquera hai esas fontes.

Nos primeiros tempos deberon resultar atractivas para as mulleres algunhas das novidades radicais que traía o cristianismo: recoñecemento da santidade ao mesmo nivel cós varóns, coa indisolubilidade do matrimonio acábase co repudio (sempre era a muller a repudiada), eliminación da impureza da muller durante o ciclo.

Hoxe,  nalgúns países as misións católicas son dos poucos lugares de acollida que teñen as mulleres que viven na opresión.

Finalmente, outra idea que se transmitiu da profesora Lucetta Scaraffia é que sen contar máis coa muller, a Igrexa non poderá renovarse no sentido que propugna o Papa Francisco.

[Ver texto da conferencia]

A %d blogueros les gusta esto: