Concerto espiritual “In festo Sanctae Ceciliae”

O mércores 24 de novembro ás 19.30 h na Capela do Carme (Lugo) ofrécese o concerto espiritual “In festo Sanctae Ceciliae”.

Interveñen Alberto Melgrati (óboe), o grupo Concentus Lucensis (coas voces de Esperanza Iglesias, Carmen Prendes, Fernando G. Jácome, Antón Castro, Giulio Mercati, este último tamén no órgano).

Interpretarán obras de Händel, Dufay, Francisco Guerrero, Vivaldi, Thomas Tallis, Palestrina, Alessandro Marcello, Tomas Luis de Victoria e Johann Sebastian Bach.

É un acto organizado pola Delegación episcopal de Liturxia, Relixiosidade popular e Patrimonio histórico artístico.

[Programa]

Volta á casa do Pai

A vida cristiá é como unha peregrinación cara á Casa do Pai.

Oxalá fósemos sempre dereitos cara á Casa do Pai, que non é un edificio, senón un corazón!

Oxalá non nos desviamos nunca do bo camiño!

Oxalá nunca désemos as costas a Deus!

Pero a realidade é que, por culpa ou debilidade nosa, afastámonos do do noso Pai Deus. Os profetas din que estabamos unidos a El, con lazos de amor, pero traizoámolo; rompemos eses lazos para botarnos en brazos de deuses estraños.

Xesucristo dinos que un fillo aloucado, un mal día, deu unha portada á casa do pai, para vivir a súa vida. O triste acontecemento repetímolo cada un de nós. Agora, feridos polo remorso do noso mal comportamento, pretendemos volver á Casa do Pai; volver caer nos seus brazos, para que nos ate de tal maneira que xa non podamos separarnos del.

O profeta Oseas personifica ao pobo de Israel na imaxe dunha esposa infiel (Os. 2,4-10), e dinos que ante tanta infidelidade, Deus querería repudiala e esquecela, pero o seu corazón non llo permitiu. Fixo todo o contrario: pechoulle os camiños da fuxida, para que non puidese afastarse e recuperase a súa fidelidade primeira. É o caso do fillo pródigo, que se afastou da casa do pai, en busca dunha vida máis libre, e agora, sen pan e decepcionado dos seus antigos amigos, volve cara ao seu antigo fogar, temendo atopar as portas pechadas e a un pai enfurecido. Desafortunadamente equivocouse na despedida e afortunadamente tamén vén equivocado no regreso: o pai que con bágoas viuno marchar, agora ofrécelle unhas portas expeditas e un corazón aberto para recibilo, e un banquete preparado para festexar o regreso do fillo que marchara.

Estas foron as mellores cordas para atar a aquel fillo que xamais volverá sentir a tentación de afastarse do seu bo pai.

Pois a historia repetiuse. Todos fomos fillos pródigos. Todos traizoamos o amor de Deus. Todos abandonamos algunha vez a casa paterna, correndo por camiños aloucados. Pero Deus pídenos que volvamos a El. Deus non cansa de chamarnos, nin cansa de esperar. Soña en recibirnos con festa, con alegría, con agradecemento, porque non pode vivir sen nós.

Sintonicemos cos seus sentimentos e poñámonos en camiño. Digámoslle que, a pesar do que pasou, queremos que nos reciba e perdoe; que encha o noso corazón baleiro; que nos revista co traxe de festa e, finalmente, que nos ate cos lazos do amor, para que nunca máis nos afastemos del.

Indalecio Gómez Varela

Cóengo da Catedral

[Artículo en castellano]

Material educativo de Mans Unidas

Mans Unidas Lugo ten preparado o material didáctico para profesores e catequistas correspondente a este curso 2021-2022. Haberá unha presentación oficial deste material e das actividades en xeral da delegación lucense de Mans Unidas o mércores 24 de novembro ás 17 h no salón de actos do Seminario. É un acto aberto a todos os interesados e nel participará Roberto Martínez Medina, técnico do Departamento de Formación de Mans Unidas.

Previamente, o martes 23 de novembro ás 19 h, na Capela da igrexa de Santiago A Nova (Lugo) celébrase unha Eucaristía na que se pedirá pola boa marcha do novo curso e polos familiares defuntos dos socios.

A Igrexa non ten que reinventarse

Xa moito antes da pandemia algúns dicían que a Igrexa tiña que reinventarse debido a que se estaba quedando baleira. É verdade que as estatísticas de asistencia a misa, celebración de sacramentos, número de seminaristas, etc. en España son demoledoras. Pero tamén é certo que o «número de negocio» da Igrexa non é un dato que se poida medir nestes termos.

A misión da Igrexa está clara: anunciar o Evanxeo e celebrar os sacramentos. E como consecuencia da espera do Reino de Deus, o exercicio da caridade e a observancia dos Mandamentos para o ben propio e dos demais. Non hai nada máis. O resto das actividades que se están levando a cabo desde entidades eclesiais están, ou deberían estar, en función desta misión, que é a esencia e a razón de ser da Igrexa.

Por iso, cando alguén di que a Igrexa ten que reinventarse, e refírese a que faga algo que non sexa isto, xa estariamos a falar doutra realidade distinta, pero non da Igrexa querida e fundada por Xesucristo. Aquí, neste caso, non serve iso de «renovarse ou morrer», pois o que se está pedindo é que deixe de ser o que é para converterse noutra cousa que nada ten que ver coa súa esencia.

Os defensores da teoría da reinvención avogan por que a Igrexa se converta nunha prestadora de servizos sociais, que inclúa a actual forma de facer caridade e a animación sociocultural de grupos, especialmente de xubilados e enfermos.

É certo que a Igrexa é experta en humanidade e que as Cáritas parroquiais fan moito con moi pouco. Pero esta calidade non lle vén dada só por unha cuestión meramente humanitaria, senón tamén e, sobre todo, pola condición que temos todos de ser fillos de Deus que nos fai tratar aos demais como irmáns (Cfr. Fratelli Tutti 8, 58 e 279 v.g.)

Por outra banda, hoxe en día as Administracións Públicas teñen todo tipo de recursos moito mellores que os da Igrexa para atender as necesidades sociais das persoas máis desfavorecidas. Polo menos, é do que presumen todos os días nos seus discursos.

Pero estamos seguros de que isto é o que de verdade están a demandar moitas persoas? Cada vez atopo máis xente que está en procura de algo ou de alguén que dea un sentido pleno ás súas vidas e que pasa tamén polo sentido do transcendente.

Di Chesterton que «cando se deixa de crer en Deus, enseguida crese en calquera cousa». Que esteamos nunha sociedade secularizada e laicista non quere dicir que o sentimento relixioso quede anulado ou acalado nas persoas. De feito, hai uns días alguén da vida pública que non lembro, asignaba a categoría de relixión ao laicismo.

A Igrexa é cousa de Deus. Pero o é para o noso ben. Deus, por pura graza, fainos membros dunha asemblea de irmáns, que buscan a Deus e que queren facer a súa vontade para participar un día do seu mesma vida divina.

No nosopai cansamos de rezar «fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo», pero moitos empéñanse no contrario: «fágase a miña vontade na terra e no ceo» e teñen a ousadía de desafiar o Depósito da Fe que a Igrexa tenta custodiar con fidelidade.

A Igrexa non ten que reinventarse, porque o seu fundador (o seu «inventor») foi o mellor dos posibles: Xesucristo, que por ser Deus nin se engana nin nos engana.

Miguel Ángel Álvarez Pérez

Párroco da Fonsagrada

[Artículo original]

Xornada Mundial dos Pobres

A Igrexa celebra o domingo 14 de novembro a V Xornada Mundial dos Pobres. Este ano o papa Francisco propón o tema, «Os pobres téndelos sempre entre vós»

Nesta Xornada convídase a facer unha parada no noso camiño para tomar conciencia de como nos resoa hoxe a mensaxe de Xesús, como está a responder a comunidade cristiá aos pobres.

Trátase dun mirar contemplativo e tenro ás persoas concretas que están preto de cada un de nós, persoas que sabemos que viven situacións de pobreza, de enfermidade, de soidade ou de rexeitamento. Trátase de contemplar de xeito activa para deixarnos tocar e ser capaces de escoitar o que hoxe a súa vida, os seus soños e desexos teñen que dicirnos. Os últimos da nosa sociedade teñen a súa propia voz e os seus propios anhelos, e este tempo sinodal convida a escoitar.

[Subsidio]

A %d blogueros les gusta esto: