Curso bíblico 2018 – 2019

O venres 26 de outubro comenza o Curso Bíblico, correspondente ao período lectivo 2018 -2019. Non fai falta inscrición previa, abonda con presentarse simplemente no Seminario o primeiro día.

CURSOS: duración escolar, de outubro a xuño

CLASES: reunións quincenais, e estudo persoal intermedio co material facilitado

LUGAR: aulas do Seminario Diocesano

DATAS: venres alternos, de 19 a 20:30 h

TEMA: as primeiras comunidades cristiás, San Paulo

Exposición de biblias no Seminario

Ata o 31 de outubro a sala de exposicións do Seminario acolle a exposición “A Biblia na biblioteca do Seminario”.

Hai 5 seccións:

1) edicións de textos hebreos e gregos;

2) biblias latinas anteriores á Vulgata;

3) edicións da Vulgata;

4) biblias ilustradas;

5) edicións actuais.

O horario de visita é o seguinte: de luns a venres polas mañás de 11:30 a 13:30h e de polas tardes de 17h a 19h.

Cursos bíblicos

Son doce sesións que se desenvolven cada 15 días ata o 15 de xuño. En total son tres cursos, un por ano, dedicados ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, Evanxeos, a vida de Cristo. Celébranse no Seminario e empezan o día 20 de outubro ás sete da tarde cunha primeira sesión sobre “As grandes experiencias do antigo Israel”.

As sesións están dirixidas por expertos en Biblia e bos pedagogos, como o párroco de San Francisco Xavier (Lugo).

Búscase que estes cursos bíblicos sexan un foco cultural que poden aproveitar tamén persoas non crentes.

O Libro dos libros

Mario Vázquez Carballo

 Na maioría das revistas de divulgación, incluídas tamén as do corazón, aconséllase ler, aproveitando o tempo de lecer do verán, e encómianse as grandes virtudes da lectura para unha boa formación e o crecemento persoal. Totalmente de acordo. Creo que ninguén dubida da importancia do hábito de ler pero tamén é certo que iso require un esforzo e é preciso recibir unha recompensa. Aínda que é verdade que se le para aprender e instruírse, para crecer e contrastar outras formas de pensar, para afirmar a propia personalidade e informarse, tamén é certo que ler axuda a pasar un bo intre, educa o pensamento, relaxa tensións e fomenta a meditación. Divulgouse a celebración dos 400 anos do Quixote e a conmemoración da morte do seu autor, Miguel de Cervantes Saavedra, o 23 de abril de 1616. Tamén de acordo.

 Pero chama a atención o pouco que se fala e escribe sobre “o Libro dos libros”, o primeiro dos libros, o Gran Libro. Por iso, creo que convén lembrar que, con motivo da exposición sobre a imprenta no Museo Británico (1962) publicouse un volume que leva por título: Libros que cambiaron o mundo (München, 1968). Os dous primeiros que se citan baixo o epígrafe: “No principio era a Palabra”, son a edición da Biblia en latín, impreso por Juan Gutenberg en Maguncia (1455), e a edición en alemán impresa por J. Mentelin en Estrasburgo (1566). Seguen logo as edicións da Biblia en Praga (1468) e a valenciana (1478).

 Desde a Igrexa Católica e desde a Teoloxía, a Biblia foi recuperada xa a comezos do século pasado e posta no lugar de honra que lle corresponde; foi estudada na Igrexa e en España, dun modo particular, como nunca o foi na súa historia anterior; o Concilio Vaticano II, favoreceu de modo eminente o seu coñecemento, lectura e difusión; a mesma Conferencia Episcopal Española, logo de 20 anos de traballo e investigación bíblica implicando aos mellores expertos, publicou a súa propia versión e edición (ano 2010) presentada no Palacio de Congresos da Castellana en Madrid na clausura dun excelente Congreso sobre a Palabra de Deus.

 Aínda que é verdade que o século XX trouxo o problema da Biblia (crítica bíblica, modernismo, liberalismo protestante), tamén o é que trouxo grandes solucións bíblicas, divulgándoa, dándoa a coñecer, creando sociedades bíblicas e movementos (en Lugo o Movemento Bíblico impulsado por J. Antonio González, contribuíu enormemente a estas tarefas divulgativas), e converténdose así para todos os cristiáns en fonte de vida e fundamento de unidade. A Biblia é hoxe, xunto coa Eucaristía, a que conforma a dobre mesa eclesial onde se parte e reparte a Palabra de Deus. As mesas do Pan e da Palabra encárnanse así na nosa propia historia, nas nosas terras, no noso ser e nas nosas intelixencias.

Co Concilio Vaticano II, quero invitar á lectura desta gran xoia da literatura universal, porque ela é “a alma da teoloxía” e fonte primordial do coñecemento de Cristo. Recentemente, o descubrimento dos papiros do Novo Testamento e dos manuscritos de Qumrán, reavivaron os estudos bíblicos e son un novo estímulo para a procura da verdade.

Mario Vázquez Carballo

Inicio dos Cursos Bíblicos 2015 – 2016

Temas-Web-1º-C

O 23 de outubro ás 19 h no Seminario comezan os Cursos Bíblicos 2015 – 2016. “San Paulo e as primeiras comunidades cristiás”. Non é necesaria inscrición previa para asistir xa á primeira sesión do día 23 (Situándonos, temática e material). O resto das sesións sucederánse cunha periodicidade quincenal e cos temas seguintes:

 • 6 e 20 de novembro: Levantamos o decorado: Palestina en tempos de Xesús

 • 4 de decembro: Paulo de Tarso, figura e actividade

 • 18 de decembro: As primeiras comunidades cristiás

 • 8 de xaneiro: Corinto, problemas e solucións

 • 22 de xaneiro: San Paulo, mensaxe e teoloxía

 • 5 e 19 de febreiro: O “kerigma” primitivo, as primeiras palabras da fe

 • 4 e 18 de marzo: O centro da fe, O Señor vive!, a resurrección do Señor

 • 1 de abril: Un espírito novo, as benaventuranzas

 • 15 e 29 de abril: Levantando o ánimo coas parábolas

 • 13 e 27 de maio: A Eucaristía, banquete de amor e fraternidade, é a celebración máis importante

 • 10 de xuño: Xesús o Cristo, historia e fe

A %d blogueros les gusta esto: