Nova edición da Biblia en galego

É motivo de ledicia dar noticia da aparición da cuarta edición da Biblia traducida á lingua galega partindo das orixinais: hebreo, arameo e grego. Esgotada a edición anterior, non podíamos permanecer indiferentes ante o baldeiro existente e as necesidades das moitas peticións que xurdían directamente do pobo galego e de diversos grupos e institucións.

Esta nova edición, presentada xa na Diocese de Lugo, non soamente é unha aportación pedagóxica e necesaria para a investigación senón que, sobre todo, ofrece unha nova revisión lingüística dos textos adaptados á normativa actual do galego. Un equipo de filólogas e filólogos convocados pola editorial SEPT, e co apoio da Xunta de Galicia, traballaron con esmero e xenerosidade. É de recoñecer tamén a valiosa aportación do biblista Xosé Fernández Lago quen supervisou esta nova edición e o profesor da Diocese lucense Xosé Antonio Salgado Agromartín, quen traduciu o Libro de Daniel.

O beneplácito dos Bispos das Dioceses da Provincia Eclesiástica Compostelá en Galicia, representados polo arcebispo emérito D. Xulián Barrio, contribuiu a significar a relevancia deste feito no campo relixioso do cristianismo e da cultura universal.

Importantes razóns xustifican esta publicación: 1) a cooperación co movemento de implantación da liturxia na nosa lingua que coa publicación do novo Misal, ano MMXXIII, (cuxa reedición actualizada foi aprobada recentemente polos bispos das dioceses de lingua galega e confirmada pola congregación do culto divino) e doutros textos axudará a restablecer a normalidade lingüística na expresión litúrxica e devocional dos católicos galegos. 2) Desde unha perspectiva estritamente cultural, con importantes repercusións no desenvolvemento e no enriquecemento da singularidade dun pobo, nunca debemos esquecer que estamos ante os libros máis fermosos e mellores da literatura e do pensamento universal.

Xa o Papa Paulo VI recordaba na Evangelii Nuntiandi que a nova evanxelización perdería moito da súa eficacia se non se tomase en consideración o pobo concreto ao que se dirixe, ou se non se utilizase a súa lingua, signos e símbolos.

Xosé Mario Vázquez Carballo

Vicario Xeral da Diocese

Pascua Bíblica

O Movemento Bíblico de Lugo invita a vivir un encontro pascual en Chantada o sábado día 6 de abril. Ás 11 da mañá sae un autobús diante da parroquia de San Francisco Xavier, rúa Roi Xordo 6, (Lugo). O regreso será ás 6, 30 h da tarde aproximadamente.

Para información, dirixirse antes do xoves 4 de abril ao correo movimientobiblicolugo@gmail.com

A lectura salvaxe da Biblia (I)

Recentemente, nun medio de comunicación social de alcance nacional, escoitei unha entrevista a un señor, ao que trataban de teólogo, e que criticaba e xustificaba á vez, a algúns dirixentes de Israel respecto ao actual conflito israelí-palestino, fundamentándose en textos bíblicos do Antigo Testamento. Este feito, unido á celebración do Domingo da Palabra de Deus (celebrado en toda a Igrexa o pasado 21 de xaneiro) e instituido polo Papa Francisco o trinta de setembro de 2019 a través da carta apostólica Aperuit illis, é o que me motivou a reflexión deste artigo. É necesario devolver a Biblia á sociedade e ao pobo crente. Devolvela non quere dicir que está ausente. O que realmente hai que devolver é a capacidade de comprendela, de saber lela e interpretala segundo os canons da eséxese e da boa hermenéutica.

A Biblia é o libro máis vendido da historia. Segundo datos actuais vendéronse xa máis de 3.900 millóns de copias en todo o mundo, o que a converte no libro máis vendido de todos os tempos. Probablemente xamais haberá un libro que supere á Biblia en vendas xa que os demais (Don Quijote ou Harry Potter, por exemplo) están a unha distancia practicamente inalcanzable.

O Concilio Vaticano II deu un gran impulso ao redescubrimento da Palabra de Deus coa Constitución Dogmática Dei Verbum. Naquelas páxinas que sempre merecen ser meditadas e vividas, emerxe con claridade a natureza da Sagrada Escritura, a súa transmisión de xeración en xeración, a súa inspiración divina que abrangue o Antigo e o Novo Testamento e a súa importancia para a vida da Igrexa. Segundo o Papa Francisco, a celebración do domingo da Palabra de Deus expresa un valor ecuménico, porque as Escrituras indican aos que se poñen en actitude de escoita, o camiño a seguir para chegar a unha auténtica e sólida unidade. E insiste: estas palabras conteñen grandes ensinos, por iso non poden ser soamente patrimonio dalgúns, e moito menos unha colección de libros para uns poucos privilexiados. A Biblia é o libro do pobo de Deus que ao escoitalo pasa da dispersión e da división á unidade. Este carácter de convocatoria da Santa Biblia e vínculo de comuñón da Igrexa católica o pobo experiméntao especialmente na Eucaristía. A homilía ten aquí unha función específica: contribuír a explicar o sentido dos textos proclamados. A comprensión e a interpretación desde a escoita atenta, pero tamén desde o estudo, son fundamentais. Comprender isto non é doado. A súa aprendizaxe supón polo menos cinco cursos de estudos de teoloxía xa que as materias relacionadas coa Biblia ocupan maioritariamente os Estudos Eclesiásticos.

Na Diocese de Lugo o Movemento Bíblico Diocesano adquiriu gran importancia grazas ao gran escriturista e especialista no tema J. Antonio González García, fundador do movemento bíblico, e ao Bispo Fr. José Gómez, gran impulsor das viaxes de estudos a Terra Santa. Por todo iso é importante preocuparnos por lela, comprendela correctamente e vivila sendo capaces de distinguir as concepcións condicionadas polo tempo das verdades sempre actuais e nunca perecedoiras. Así evitaremos a lectura salvaxe e interpretacións destrutivas froito da ignorancia ou do descoñecemento. Coñecer a Escritura é coñecer a Cristo e gustar en plenitude a alegría que brota da verdade.

J. Mario Vázquez Carballo

Vicario Xeral da Diocese

[Artículo en castellano]

Curso bíblico 2023-24

O tema do curso 2023-2024 que organiza o Movemento Bíblico de Lugo será: Introdución ao Antigo Testamento. AS GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS DO ANTIGO ISRAEL. En oito sesións adquírense coñecementos básicos da Biblia, achegándose ás grandes experiencias relixiosas do pobo de Israel e ás súas diferentes tradicións literarias.

A presentación do curso será o mércores 25 de outubro ás 5 da tarde nas aulas de teoloxía do Seminario.

Os interesados poden elixir a forma de participar presencial, en liña ou mixta.

Os encontros presenciais serán nas aulas do Seminario os mércores penúltimo ou último de cada mes, de 17: 00 a 18: 30 h. O encontro presencial será unha plataforma de diálogo e traballo colaborativo, profundizando na realidade comunitaria da Palabra de Deus, a escoita compartida, a comunicación de experiencias, o estudo de textos, debates.

As persoas que non teñan posibilidade de acercarse aos encontros no Seminario farán o estudo a través de Moodle e seguirán o encontro en liña.

Aqueles que fagan o curso a través de Moodle e tamén poidan acercase aos encontros seguirán o modelo de participación mixto.

Preténdese favorecer unha aprendizaxe personalizada, segundo os intereses do alumno, que será autónomo, consciente da súa propia aprendizaxe.

Seminario en liña sobre o Evanxeo de Marcos

O Movemento Bíblico de Lugo convida a seguir a aventura do Evanxeo de Marcos, coa certeza de que resultará interesante descubrir o Evanxeo máis primitivo, en toda a súa sinxeleza, pero tamén en toda a súa riqueza. Foi un dos monumentos máis primitivos da nosa fe.

A través de Internet o xoves 23 de febreiro ás 17 h haberá un seminario en liña sobre o Evanxeo de Marcos

Os interesados deben comunicarse con: movimientobiblicolugo@gmail.com

A %d blogueros les gusta esto: