Xornada da Familia

As parroquias de Teixeiro, Arcos, Dumpín, Pedreda e Rubiás, a cargo de Gerardo Sampayo, organizan a cuarta edición da Xornada da Familia. Será o día 18 de decembro no restaurante A Palloza, co seguinte programa:

  • 11h Charla “Casar pola Igrexa, ten sentido hoxe?”, por Martiño Rodríguez, director do Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo

  • 11:30 Charla “A familia cristiá”, por Manuela López Besteiro

  • 12:30 Eucaristía presidida polo bispo Mons. Alfonso Carrasco Rouco

  • Os actos conclúen cunha comida de confraternidade.

Grupo “Xuntas” de apoio a nais traballadoras

grupo-juntas-copia O Grupo “Xuntas” é un grupo de apoio para nais traballadoras, cun fillo/a menor en idade escolar e con pouca ou ningunha axuda da familia. As reunións son o 1º e o 3º xoves de 19.30 a 20.30h a partir do 6 de outubro no Colexio Maristas de Lugo (Avda. Alcalde Anxo López Perez, 2 Lugo). Ás participantes, que poden deixar o grupo en calquera momento, ofréceselles acollida e apoio mutuo, escoita, crecemento persoal, un banco de tempo, propostas de lecer conxunto, apoio do Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo (gabinete psicolóxico, cursos, avogados…). Responsables do grupo son Martiño Rodríguez (Psicólogo, Director do COF Diocesano) e Teresa Botana (Relixiosa, Serva de San Xosé).

Traballar en rede na pastoral familiar

PastoralFamiliarO maior nivel de intelixencia non depende só de posuír un maior número de neuronas senón do incremento das conexións sinápticas. De igual modo, a maior intelixencia apostólica depende, sobre todo, da capacidade dos cristiáns para traballar en rede. No ámbito da pastoral familiar faise presente a necesidade do networking, do traballo en rede, e non só por economía de forzas, senón porque os católicos somos xeneticamente comunitarios. Para atender ás familias e aos matrimonios, potenciando as súas riquezas e acompañando as súas fraxilidades, necesitamos unir forzas. Por iso, a pastoral familiar á que nos invitan a Familiaris consortio e a Amoris laetitia esixen a colaboración interdiocesana, a sinerxia entre dioceses, movementos e asociacións laicais. A comuñón: criterio de eclesialidade e conditio sine qua non para a pastoral familiar.

Xosé Manuel Domínguez Prieto
Doutor en Filosofía, director do Instituto de Familia de Ourense

(Artigo publicado orixinariamente en Alfa y Omega, n. 984)

Conclusións do Sínodo da Familia

Entresacamos 10 parágrafos das conclusións do Sínodo da Familia:

1. “A indisolubilidade do matrimonio corresponde ao desexo profundo de amor recíproco e duradeiro que o Creador puxo no corazón.humano, e é un don que a Igrexa mesma fai a cada parella”.

2. “No caso en que se consuma un doloroso final da relación, a Igrexa sente o deber de acompañar este momento de sufrimento, de modo que polo menos non haxa conflitos penosos entre os cónxuxes. Particular atención debe ser prestada sobre todo aos fillos”.

3. “A presenza das familias numerosas na Igrexa é unha bendición para a comunidade cristiá e para a sociedade, porque a apertura á vida é unha esixencia intrínseca do amor conxugal”.

4. “En moitos países un crecente número de parellas conviven, sen ningún matrimonio. Isto ha de ser afrontado de xeito constructivo, buscando transformar tal situación en oportunidade de camiño de conversión cara á plenitude do matrimonio e da familia á luz do Evanxeo”.

Ler máis

Nadal en Teixeiro

Hai acontecementos que, pola súa grandeza e creatividade, ben merece a pena que sexan coñecidos. E con moita máis razón se eses acontecementos parten da iniciativa popular, da ilusión duns veciños cargados de esperanza e coas pretensións propias de desexar facer o ben, congregar as familias, e contribuír a unha sociedade mellor e máis feliz.

A festa do Día da Sagrada Familia celebrada o 28 de decembro na Igrexa de España e, na Diocese de Lugo, na pequena parroquia rural de Santa María de Teixeiro, é un froito maduro da unión e da colaboración da parroquia citada, e tamén, das de Santa Eulalia de Dumpín e de San Pedro de Arcos.

Contan que, o actual párroco, don Gerardo Sampayo, ía constatando, paseniñamente, e con moito desgasto, a desestructuración dalgunhas familias na bisbarra, e as dramáticas consecuencias ético-sociais, psicolóxicas e económicas que conleva. Tamén é verdade que este problema pódese extrapolar, por desgracia, a outros lugares e bisbarras de España. Consciente, o párroco e os fegreses, de que con lamentos non se arranxa nada, hai un ano, decidiron entronizar a imaxe da Sagrada Familia en Santa María de Teixeiro. Para esta celebración invitaron ao Bispo, celebraron a Eucaristía, e fixeron unha festa de fraternidade. Todo un símbolo e unha homenaxe ás parellas e ás familias que son capaces, ano tras ano, de amarse de verdade, conservar a fidelidade e a paz, evitar calquera conflito e educar serenamente e con paciencia aos seus fillos.

O día vinteoito a festa engrandeceuse en concorrencia e celebracións. Contou co apoio dos alcaldes da zona, do señor alcalde de Lugo, coa presenza do Cardeal Emérito de Madrid, Monseñor don Antonio María Rouco Varela, e coa dos bispos de Lugo e Mondoñedo. Xa sei, dirán algúns, que estes acontecementos son coma foguetes que leva o vento: «pasou o día, pasou a romería», pero a vida, a felicidade das persoas, e as cousas grandes como son os proxectosda familia, construénse día a día, con actitudes e feitos pequeniños que son capaces de engradecer espiritualmente e de encher de sentido a `igrexa doméstica’, a célula básica de toda sociedade, que sostén, garante e fai posible a existencia de países civilizados, estables, felices e grandes. A crise que estamos pasando, sopórtase, sen dúbida, grazas á fortaleza e á solidariedade de moita xente e das familias. ‘

Teixeiro, lugar de encontro, de convivencia, de xuntanza, de paz… de futuro. Ogallá que en moitos lugares da terra se honre axeitadamente ás familias, á vida, e á felicidade.

J. Mario Vázquez Carballo,

Vicario xeral

A %d blogueros les gusta esto: