Alí onde nos necesitas…

O lema para o Día de Caridade deste ano 2024 é: ALÍ ONDE NOS NECESITAS ABRIMOS CAMIÑOS DE ESPERANZA. Como calquera lema tamén este ten debaixo unha cultura que pretendo poñer de manifesto neste breve artigo.

A primeira parte do lema, a que vai no título, implica e esixe a SOLIDARIEDADE como unha opción de vida. A solidariedade cos necesitados esixe estar onde están os que sofren, son explotados e oprimidos; por tanto, temos que achegarnos á súa vida para compartila, achegarnos aos que padecen para padecer con, compadecer e vivir unha compaixón real. Ao contrario, cando pensamos en esquemas de poder, o que sucede é que nos apartamos dos empobrecidos como lles acontece aos presidentes de goberno que sofren o chamado “síndrome da Moncloa” illados do pobo. Esta situación de apartarse dos pobres exprésaa ben a sabedoría popular con “hai que ver como cambiou Pepiño desde que lle deron un carguiño!.

A segunda parte do lema, abrimos camiños de esperanza, tamén esixe a opción vital de facer un traballo conxunto cos pobres, no que eles sexan os protagonistas. A cuestión non é que os listos abran camiños para eles, senón que se recoñeza e promova o seu protagonismo na súa propia liberación e promoción. Así o dicía con gran claridade S. Xoán XXIII na encíclica Mater et Magistra nº 144: “Estamos convencidos, con todo, de que os autores principais do desenvolvemento económico, da elevación cultural e do progreso social do campo deben ser os mesmos interesados, é dicir, os propios agricultores”.

No preámbulo aos estatutos da 1ª Internacional afírmase o protagonismo dos obreiros: “A emancipación dos traballadores debe ser obra dos traballadores mesmos”. Non buscaban privilexios senón os mesmos dereitos e deber para todos e conclúe: “Non máis deberes sen dereitos, non máis dereitos sen deberes”. O protagonismo na propia emancipación vai asociado a asumir a responsabilidade das propias decisións coas súas consecuencias.

O protagonismo da persoa na súa liberación, como ser social que é, non pode ser unha opción polo individualismo senón un camiño compartido, como o lema de Cáritas expresa coa 1ª persoa do plural e que, por outra banda, Paulo Freire na súa obra, Pedagoxía do oprimido, subliña con claridade: “Ninguén libera a ninguén, nin ninguén se libera só. As persoas libéranse en comuñón”. A importancia do diálogo neste camiño faise imprescindible, se queremos crecer como persoas. É máis, cando compartimos experiencias e coñecementos non os perdemos, senón que ao final temos máis experiencia e coñecemento.

No maxisterio da Igrexa o principio da SUBSIDIARIDADE implica o protagonismo das persoas na súa liberación, pois o que pode resolver e solucionar a persoa ou un grupo pequeno non debe resolvelo unha instancia superior. Tamén o papa Francisco na encíclica Fratelli tutti (2020) no nº 169 critica as visións economicistas pechadas que non teñen en conta aos movementos sociais que aglutinan a desocupados, traballadores precarios e informais co que se perde toda a súa enerxía para a construción do destino común. Así o Papa pide incorporar o seu protagonismo, porque “con eles será posible un desenvolvemento humano integral, que implica superar esa idea das políticas sociais concibidas como unha política CARA AOS pobres pero nunca COS pobres, nunca DOS pobres e moito menos incluída nun proxecto que reunifique aos pobos”. Así que nin o paternalismo nin o despotismo ilustrado teñen cabida nesta visión para os traballos de promoción dos pobres.

Querendo respectar en Cáritas, como tamén se tenta noutras organizacións, o protagonismo dos empobrecidos na súa liberación, empregamos asiduamente a expresión ACOMPAÑANDO PROCESOS, polos que as persoas que acompañamos desenvolven a súa capacidade de protagonizar a súa vida. Non se pode elaborar e decidir o seu camiño no canto de que o fagan eles, porque eles son os suxeitos da súa vida. Isto non quere dicir que todos fagamos o acompañamento sempre ben. Así que, cando non se actúe de forma axeitada, será benvida a corrección fraterna dos demais.

Antón Negro

Delegado Episcopal de Cáritas

A historia repítese

O pobo xudeu foi sempre moi rico en relixiosidade, pero devandita relixiosidade habitualmente viuse condicionada pola idiosincrasia dos distintos sectores sociais do pobo. En tempos de Xesucristo os sectores xudeus fundamentais eran tres:

– Os letrados ou doutores, coñecedores da lei, que a interpretaban segundo a tradición dos maiores e que influian grandemente nos costumes do seu tempo.

– Os xudeus hipócritas que coidaban moito o cumprimento aparente das tradicións xudaicas, sen importarlles o espírito da súa conduta.

– E o grupo dos seguidores de Xesús, gran mestre de Galilea, segundo o cal, o que salva non é a letra da lei, senón o espírito que se pon no cumprimento da vontade do Pai.

Pasado o tempo, e conforme as leis biolóxicas da natureza humana, aquela mentalidade do pobo cambiou; pero a lei de Xesucristo mantívose inmutable. Con amor inmenso, Deus creounos e díxonos “crecede e multiplicádevos e enchede a terra” extensiva e intensivamente. É dicir, multiplicádevos en número, até encher a terra e crecede cualitativamente para que poidades exercer responsablemente o voso señorío sobre a creación.

Segundo o plan de Deus, o home é o señor do mundo e ten o labor de perfeccionalo.

O mundo que Deus creou, é bo, pero é perfeccionable, e ao home confíreselle este labor. A nosa misión é deixar tras nós un mundo mellor; uns costumes máis cristiáns; unha sociedade máis xusta; unhas familias máis unidas; unha Igrexa máis santa… Precioso labor o noso; pero non libre de dificultades. Para poder levalo a cabo, o primeiro que se nos pide é capacitarnos para melloralo. Aquí non vale “o querer é poder”. Xesús advírtenolo no Evanxeo deste tempo de Pascua: “un cego non pode guiar a outro cego”. Por moi boa vontade, antes terá que curar a súa cegueira; ou cego e guía correrán o perigo de precipitarse polo barranco.

Nós abundamos en críticas aos demais, dicindo que son avaros, egoístas, soberbios, malos veciños… Poida que sexa verdade. Pero como son eu? Canto hai meu do que critico nos demais!. Vemos o argueiro no ollo alleo e non vemos no noso o fungueiro. No canto de criticar aos demais deberiamos empezar pola autocrítica, para que non nos apliquen o refrán “médico, cúrate a ti mesmo”. Como pode un pai inculcar aos seus fillos que sexan ben educados se el é un blasfemo?, como pode un matrimonio pretender que a súa familia cumpra co precepto dominical se os membros do fogar nunca pisan a parroquia?, como pode un párroco inculcar aos seus fregueses o espírito de desprendemento en favor dos necesitados do pobo se el é un avaro?

As palabras moven, pero o exemplo arrastra. Os cristiáns debemos ser como os grans de trigo cuxa vocación de trigo multiplica o froito do cento por un. Aínda por riba o Evanxeo dinos: “A semente que usedes co veciño, usarana convosco”. O que repartimos en favor do necesitado, estamos a sementalo en fértil terra, cuxo froito vai multiplicarse aquí e na eternidade. Na realización da colleita interveñen dúas mans, a recreadora de Deus, que achega a materia prima, e a man do home que pon a semente na terra. Agradezamos ao Señor o pan de cada día, e pidámoslle que non falte en ningunha mesa o pan para todos, nin o agradecemento noso para o Señor que nolo dá todo tan xenerosamente.

Indalecio Gómez Varela

Cóengo da Catedral de Lugo

Con flores a María

Neste mes cantamos con xúbilo “vide e imos todos con flores a María”. E lembramos, se, a María. E visualizámola con nomes, medallas, tradicións, devocións, estampas… imaxes nas que os pobos e os artistas espremeron o seu enxeño para pintar, cantar e tallar a personalidade da Virxe.

A María todas as xeracións chamárona Benaventurada. E a fe deulle mil nomes. E os pobos inventáronlle un rostro, e trazáronlle unha talla de fermosura. Aplicáronlle un canon de beleza, aínda que ninguén sabe, en realidade, como eran os seus ollos, nin a súa estatura, nin a cor do seu pelo, ou a súa tez, máis ou menos branca. Fermosa, si. Chea de graza e fermosura, sabémola e imaxinamos. Vímola de ollos azuis, negros, brillantes, suplicantes, cheos de bágoas ou rebosantes da dita resucitadora. Vémola con Ollos Grandes. E vestímola, a imaxe das nosas mellores roupas. Mantos vermellos como a caridade, verde como a esperanza, azuis como a pureza, branco como a alegría, morado como a abnegación, negros de dor…

Todo un abano visual, de gustos, conviccións e acentos temporalmente distintos. Arte e afectos populares fana diferente, singular e única en cada pobo ou nación. Sempre, sexa o tempo ou o lugar que sexa, envolta en amor e devoción do pobo. . Sempre envolta en loanzas, súplicas e oracións.

Todo verdade. Todo dedución filial. Todo amor a quen só sabe amar. María é a obra máxima de Deus. O noso gozo é sumarnos á cadea de xeracións que a enxalzaron e amaron. Bendita entre todas as mulleres. Abóndenos a nós vivir como fillos. Como bos fillos seus. Vide, imos todos con flores a María!

Daniel García García

Párroco de San Xosé das Gándaras e San Lourenzo de Albeiros

Feliz día mamá!

Co mes de maio, mes adicado á Virxe María a Nai de Deus, nos países de influencia cultural cristiá, celébrase o Día da Nai. Este domingo é o día elixido en España para render homenaxe a todas as nais.

“A nosa naiciña” é unha expresión tan rica, tan garimosa, na nosa lingua galega, que soamente pronunciala, co noso propio acento, parece que o enche todo. Ela fálanos dun misterio de vida regalado, dun amor incondicional, dunha mirada inconfundible, de bágoas de dor ferida, de mans que coidan, de peitos que aleitan e de abrazos que curan. Estas nais, tantas nais que quixeron darnos a vida, ben merecen un recordo agradecido e o mellor dos nosos agasallos máis aló do detalle material ou do valor pecuniario da cousa regalada.

Ao pensar nas nosas nais facemos referencia inconfundible a aquelas actitudes cotiás que máis arraigadas están á vida: as que esixen bicos de leite, coidar os corpos, protexelos, sostelos, alimentalos, limpalos; as que esixen proximidade e tempo, apoio emocional, aloumiños, miradas que salvan e alentan, dedicación, escoita, apoio emocional. Actitudes que se repiten unha e outra vez en distintas circunstancias de cada día e sen as cales a nosa vida sería un inferno, unha existencia insoportable e imposible. A maioría destas actividades están fóra do espazo da economía e reciben a peor das valoracións por parte da lóxica económica dominante en termos de condicións salariais e laborais. Por iso, se queremos pór rostro a quen maioritariamente realizan estas actividades e cultivan estas máis altas actitudes e virtudes, son mulleres e pobres. Ao contrario, por desgraza, as actividades máis recoñecidas e de maior visibilidade están máis preto do diñeiro que das persoas.

Aínda que calquera día é importante para demostrarlle á nosa proxenitora o noso agarimo e o noso afecto, é bo dedicarlle un día de máis proximidade, de máis tempo regalado, de máis abrazos compartidos e de felicidades debidas. Tamén elas necesitan do noso agradecemento, da nosa misericordia, da nosa fidelidade e consolo, das nosas sensibilidades gozosas e das nosas querenzas por elas merecidas.

Na Diocese de Lugo, lembrarase ás nais e rezarase por elas en todas as parroquias. Pero cónstame que no Centro Interparroquial San Xosé Obreiro de Oural, desde hai uns anos, alí na misa solemne do domingo, as nais reciben unha homenaxe moi especial. Laudable iniciativa de D. Julio Fernández Doval e de todas as comunidades parroquiais da zona.

Non debemos esquecer que este día dedicado ás nais naceu por iniciativa do Papa Pío IX no ano 1824 con motivo do día da Inmaculada. Con posterioridade e tamén pola especial devoción á Virxe no mes de maio, as autoridades eclesiásticas en 1965, decidiron trasladar a celebración da maternidade ao primeiro domingo de maio. Felicidades a todas as nais e oxalá nos alegremos todos os días da súa existencia e podamos gozar moito tempo do seu agarimo incondicional.

José Mario Vázquez Carballo

Vicario Xeral

Cultivar o coidado laboral para mellorar a realidade das persoas

O vindeiro 1 de maio de 2024 conmemoramos o Día Internacional dos traballadores e traballadoras e a festividade de San Xosé Obreiro. Iniciouse hai 135 anos, como homenaxe aos Mártires de Chicago, coas reivindicacións “oito horas para traballar, oito horas para durmir e oito horas para a casa”.

Agora, no presente, queremos continuar poñendo a mirada na necesidade de cultivar o coidado laboral, para protexer a estabilidade psicolóxica e emocional das persoas traballadoras. O tempo que investimos no traballo supón entre o 40-50% do noso día, tendo en conta unha xornada laboral de 8 horas diarias, sen o tempo de desprazamento que se debe facer para chegar ao traballo. En moitas ocasións, esta porcentaxe increméntase porque non se cumpre coa desconexión dixital, que fai que se interrompa o noso descanso.

A saúde laboral non só implica evitar os accidentes ou as enfermidades que poidan afectar ao ser humano, senón tamén para garantir o benestar das persoas ao desenvolver a súa profesión.

Queremos lembrar as palabras do papa Francisco, na mensaxe no Cume Mundial do Traballo da OIT (2021), chamando a promover o traballo que coida da dignidade humana, a creación e a propia vida das persoas traballadoras. Como relación que é debe contemplar tamén “a dimensión do coidado, porque ningunha relación pode sobrevivir sen coidado”, chamando a estender, o coidado, en primeiro lugar, aos traballadores. “Un traballo que non coida, que destrúe a creación, que pon en perigo a supervivencia das xeracións futuras, non é respectuoso coa dignidade dos traballadores e non pode considerarse decente”.

Como Traballadora Social, na práctica cotiá, incidimos na situación actual das persoas migrantes e as súas familias, especialmente aquelas nas que a súa situación administrativa non está regularizada e que traballan con horarios irracionais (como internas, limpeza, construción, hostalaría…), podéndose producir ademais situacións de trata e de explotación laboral, vivindo en condicións de masificación e en situación de pobreza.

O movemento ITD de Lugo (Igrexa polo Traballo Decente), integrada por Cáritas, CONFER, Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC), Taller de Solidariedade e Fundación JuanSoñador, chamamos a “un maior compromiso en favorecer o coidado das persoas traballadoras, promovendo políticas que permitan unha conciliación real”, apoiando o diálogo social para lograr a redución do tempo de traballo. Reclamamos que a saúde laboral sexa un dereito fundamental para todas as persoas, independentemente da súa situación administrativa, e que sexa prioritario en calquera contorna.

 

Mª Tania Cobas González

Movemento Igrexa polo Traballo Decente (ITD)

Traballadora Social. Fundación JuanSoñador Lugo

A %d blogueros les gusta esto: