Santos padroeiros matrimonio?

San Cidre (labrador) e Santa María da Cabeza, Cacabelos

Na nosa sociedade e no Pobo de Deus apenas hai percepción ou conciencia de que haxa matrimonios santos. Mesmo un alumno de ESO cando escoitou que San Cidre estaba casado respondeu que os cregos non casan e incidía en que os casados non poden ser santos…

O mosteiro máis antigo da diocese de Lugo aínda habitado na actualidade ten a un matrimonio de santos como padroeiros. Cantos matrimonios da diocese o saben? Cantas persoas saberían como se chaman os membros dese matrimonio? Penso que son unha clara minoría os que o saben. Falo de San Xián e Santa Basilisa. Tamén é certo que non hai unha lápida ou un escrito que teñan unha breve explicación deste matrimonio ao que está encomendado o Mosteiro de Samos.

Que non se coñezan matrimonios cos dous membros canonizados tamén revela que a acción dos responsables da Pastoral Matrimonial na Igrexa española é bastante mellorable. Ten pouca explicación o feito de que sendo a maioría dos membros da Igrexa persoas casadas non haxa nos retablos dos templos imaxes conxuntas deses matrimonios. Ata parece que non se recoñece que o matrimonio é un dos sete sacramentos. Parece que se segue na liña daquel libro de espiritualidade da primeira metade do século XX que afirmaba: “O matrimonio é para a clase de tropa e non para o Estado Maior de Cristo”.

Voltamos a San Cidre que tanto se honrou na maioría das parroquias da diocese. Parece celebrarse coma se fose solteiro, e era casado con Santa María da Cabeza e tiveron descendencia. Por que non celebralos conxuntamente? Non se lles di no ritual matrimonial aos casados que son unha soa carne? Debemos ser conscientes de que na recepción do consentimento se lles di: “O que Deus xuntou, que non o separe o home”.

De igual maneira apenas aparecen xuntos María e Xosé como matrimonio que eran naquela aldea de Nazaré. Dende o 2013 a segunda pregaria eucarística menciona expresamente que a Virxe María e San Xosé son esposos.

Xa o pasado 21 de outubro de 2001 Xoán Paulo II por primeira vez beatifica conxuntamente a Luigi Beltrame Quattrocchi (1880-1951) e Maria Corsini (1884-1965), matrimonio de Roma. O Papa Francisco o 18 de outubro de 2015 tamén por primeira vez canonizou un matrimonio, o de Louis Martín e Marie-Zélie Guérin, os pais de Santa Teresita de Lisieux, que foran beatificados conxuntamente por Bieito XVI en 2008 en Lisieux.

A pastoral das dioceses e das delegacións de pastoral familiar-matrimonial teñen que poñer máis de manifesto a existencia de matrimonios santos (Xoaquín e Ana, Priscila e Aquila…) e promover que haxa máis imaxes conxuntas deles, como San Cidre e Santa María da Cabeza están no templo parroquial de Cacabelos. O matrimonio é camiño de santificación como testemuñan tantos matrimonios xa canonizados e outros que o poderían estar. Isto debe ser máis difundido na opinión pública.

O camiño de santificación do matrimonio non debe apartarse da vida laical como afirma o Compendio da Doutrina Social da Igrexa no nº 220: “O sacramento do matrimonio asume a realidade humana do amor conxugal con todas as implicacións e capacita e compromete aos esposos e aos pais cristiáns a vivir a súa vocación de laicos, e, por conseguinte, a buscar o Reino de Deus xestionando os asuntos temporais e ordenándoos segundo Deus”. Para esta acción secular sobre os asuntos temporais precisan dunha formación adecuada.

No proceso de beatificación conxunta na Igrexa hai, ao menos, dous matrimonios españois: O dos valencianos Manuel Casesnoves e Adela Soldevila, pais do primeiro alcalde socialista de Xátiva, e o dos madrileños Tomás Álvira e Francisca Domínguez.

Así que esa praxe de celebrar coma se fosen célibes aos que son casados convén que esmoreza. Non parece moi adecuado separar na vida cristiá o que Deus xuntou en matrimonio.

Antón Negro

Delegado episcopal de Cáritas

A santidade da Igrexa

O mundo está cheo de utopías. Utopía é unha realidade sempre apetecida, pero nunca lograda. Unha realidade que nunca será realidade.

A santidade é unha perfección sempre desexada, pero nunca alcanzada. Neste sentido, nunca poderiamos falar de santidade, xa que a santidade é un ben que, por nós mesmos, xamais poderiamos conseguir. Con todo, Xesús dinos: «Sede santos, porque eu, o voso Deus, son santo». Entón a santidade non pode ser unha utopía. Estamos chamados a ser santos.

Que é, pois, a santidade? Non é un simple atributo ou calidade de Deus. É a mesma esencia de Deus, e ramifícase en atributos divinos. Deus é caridade, que se manifesta en amor cara a nós. Ante os nosos pecados, Deus manifesta a súa compaixón, perdoando as nosas caídas. Ante as nosas maldades, Deus non empuña a adarga para defenderse, senón que tende a man para evitar os nosos despropósitos. Ante as nosas debilidades, móstranos o seu corazón de amor e acollida. Ante as nosas covardías, ofrécenos a súa xenerosidade redentora, e ante as nosas infidelidades, entrégasenos con amor sen medida.

No seu Fillo, Deus non se mostra xuíz, senón redentor. Non estamos sós: Xesús camiña ao noso carón e axúdanos a recuperar a nosa esperanza.

É certo que hai moito mal no mundo, pero non é menos certo que a nosa terra está sementada de homes de ben: tamén nos nosos tempos abundan os homes de honradez entrañable. E isto é fundamental, xa que non se pode aspirar a ser bo cristián, sen ser antes un home honrado. Os sans costumes predispoñen para as virtudes cristiás. Aos dons sobrenaturais preceden as virtudes cardinais. Estas son terra abonada para que os dons infusos enraícen no home de ben, e dean froito abundoso. E os froitos están aí. É evidente que non todos os fillos da Igrexa son santos, pero é santa en Cristo, a súa cabeza, é santa na súa doutrina, é santa nos seus sacramentos e é santa en multitude dos seus membros.

A santidade non é o luxo duns poucos, senón uno obrigación para todos; non é unha peza de museo doutros tempos. A santidade é a sustancia da vida cristiá. É a vinculación do home con Deus. Santidade é a aceptación da vontade de Deus por parte do home. Esa aceptación pode darse a distintos niveis: cumprindo o que Deus manda (os mandamentos), aceptando o que Deus pide (consagrándose a el, polos votos de pobreza, castidade e obediencia) e aceptando o martirio por amor de Deus.

A estes tres niveis de identificación coa vontade de Deus, corresponden tres graos de perfección: santidade fundamental, a dos que gardan os Mandamentos; santidade xenerosa, a dos que abrazan a vida consagrada de pobreza, castidade e obediencia; e a santidade heroica, a dos mártires que cruenta ou incruentamente dan a vida polo Señor.

A este proxecto santificador, contribúe o Señor, mediante a institución da Igrexa. Esta, coa súa doutrina, ensínanos o camiño do ben. Cos seus sacramentos, fortalece as nosas debilidades. Coa solicitude dos seus pastores, advírtenos dos perigos que corre a nosa fidelidade bautismal, e co exemplo dos seus bos fillos, estimúlanos no noso camiñar cara á perfección.

Está, pois, claro que a santidade non é unha utopía, senón unha realidade á que todos debemos aspirar con ilusión e responsabilidade.

Indalecio Gómez Varela

Cóengo da Catedral de Lugo

[Artículo en castellano]

A %d blogueros les gusta esto: