Quen Somos

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación exponse os datos identificativos da empresa.

Denominación social: DIOCESIS DE LUGO
Nomee Empresa: DIOCESIS DE LUGO
C.I.F.: 2700002E
Domicilio social: Praza de Santa María, 1
Cidade: Lugo
Teléfono: 982 23 11 43
Fax: : 982 25 15 93
e-mail: mediosdiocesisdelugo.org

Propiedade Intelectual

Os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección de DIOCESIS DE LUGO están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor desta empresa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de DIOCESIS DE LUGO.

O usuario que visite a páxina, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por DIOCESIS DE LUGO

DIOCESIS DE LUGO velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

Comunicados

DIOCESIS DE LUGO comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALLES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos clientes de, sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e a empresa así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

Uso da páxina web.

1.-DIOCESIS DE LUGO non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web deDIOCESIS DE LUGO e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

2.- A DIOCESIS DE LUGO non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora.  Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web DIOCESIS DE LUGO, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da empresa; devandita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse de devandita información.

3.-DIOCESIS DE LUGO non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de devandita entidade, aparezan na páxina web DIOCESIS DE LUGO. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitud do contido de enlaces ás páxinas web ás que poida accederse desde DIOCESIS DE LUGO.

4.-DIOCESIS DE LUGO. non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Xava e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

5.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluídos no sitio web DIOCESIS DE LUGO.

2 comentarios en “Quen Somos

  1. QUISIERAMOS QUE NOS MANTUVIERAN INFORMADOS DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN EN LUGO, NO SABEMOS SI ESO ES POSIBLE. ESPERAMOS SU RESPUESTA.

    • Si lo desea podemos añadirle a la lista de correos a la que mandamos semanalmente un resumen la actualidad de la Iglesia en Lugo y sus previsiones informativas, que se pueden consultar también en facebook y twiter, así como en diocesisdelugo.org. Un saludo

Deixa un comentario

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.