Nota pastoral dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela sobre a participación na Eucaristía dominical

Desde o inicio da crise sanitaria provocada polo virus COVID-19 e de acordo cos protocolos sanitarios establecidos polas autoridades, os Bispos de Galicia, pensando no maior ben e na tranquilidade de conciencia dos fieis, procedemos a dispensar da obrigación da asistencia a Misa os domingos e días de precepto[1], vivida desde sempre nesta gran familia que é a Igrexa católica.

Debido ao estado de alarma, durante estes últimos meses paralizáronse moitas das actividades pastorais habituais e mesmo houbo templos pechados. Nestas circunstancias, a nosa Igrexa tentou facerse presente a través do ministerio dos sacerdotes, de membros da vida consagrada e de laicos comprometidos nas tarefas eclesiais. Puidemos constatar con admiración e sorpresa como o enxeño creativo de moitos se reactivou e buscou os modos de que os fieis sentisen próxima a presenza e a solicitude da Igrexa, axudándolles a manter viva a esperanza e a piedade, de maneira especial a aqueles que viven en soidade e en situacións máis vulnerables. Utilizando en particular os medios telemáticos dispoñibles na actualidade, puxéronse ao dispor de todos materiais litúrxicos e catequéticos, que fixeron posible a vivencia do domingo no marco do fogar cristián.

Así, aínda que é certo que o noso pobo fiel viviu con desconcerto un inesperado xaxún eucarístico, podemos constatar que a dura experiencia que supuxo o confinamento social consecuencia da pandemia levounos a unha vivencia singular do día do Señor, non á súa supresión: fomos testemuñas dunha verdadeira peregrinación chea de fe do templo á casa, da igrexa parroquial á Igrexa doméstica [2]. Non houbo un esquecemento do día do Señor, o dies Domini. As retransmisións televisivas, ou a través de internet, achegaron a todos os fogares as Eucaristías dominicais e festivas, incluso a Eucaristía diaria, así como acontecementos de especial transcendencia eclesial como as celebracións de Semana Santa e os actos presididos polo papa Francisco.

Na actualidade, grazas a Deus, foron xa levantadas as prohibicións que afectaban á nosa habitual mobilidade, aínda manténdose a esixencia de moitas cautelas. Por este motivo, parécenos necesario dirixirnos agora a vós para levantar tamén a dispensa antedita, de modo que todos, na medida das nosas posibilidades e cos coidados debidos, renovemos con alegría e esperanza o antiquísimo costume eclesial de participar na Misa dominical e festiva cunha presenza física e real, no seo das nosas comunidades de referencia.

A participación activa na Eucaristía dominical nunca foi para nós só un costume ou un mero deber, senón a celebración da comuñón con Cristo e cos irmáns [3] (cf. LG 7), no día en que Cristo venceu á morte e fíxonos partícipes da súa vida inmortal. Cada celebración dominical, presididos polo sacerdote e convocados como Pobo de Deus ao redor da mesa do altar, as palabras de Xesús, “facede isto en memoria miña” (cf. Lc 22, 19; 1Cor 11, 24-25) foron sempre moito máis que un simple recordo ou unha repetición dos seus xestos e palabras. Foron e son unha verdadeira acción de grazas e encomio, presenza actual e viva de Cristo pola forza da súa Palabra e do seu Espírito, memorial de Cristo, da súa vida, da súa morte, da súa resurrección e da súa intercesión xunto ao Pai [4].

Agora, tras o tempo de confinamento, podemos valorar mellor a graza grande de vivir a Eucaristía en comunidade, sobre todo o domingo e os días de precepto; e experimentar a alegría de ser membros da gran familia da Igrexa católica, vivindo como irmáns, unidos sempre, pero sobre todo nas dificultades. A vivencia presencial da Eucaristía dominical ten unha importancia decisiva para a fe de cada un e fundamenta e confirma toda a práctica cristiá [5].

Celebrar cada domingo a Eucaristía na comunidade parroquial ou na comunidade de referencia da unidade pastoral sostén a nosa esperanza ante a vida e ante a morte, e fortalece o compromiso da caridade. Comulgar a Cristo, Pan de Vida, introdúcenos á máxima unión co Fillo de Deus e coa Igrexa e, por tanto, cos nosos irmáns. Non se pode compartir o pan eucarístico sen compartir o pan cotián. Deste xeito, a vida enteira do crente vaise facendo expresión da entrega do Señor pola salvación de todos, especialmente daqueles que máis o necesitan.

De feito, durante as semanas máis duras do confinamento puidemos ver multitude de xestos de fraternidade nas parroquias cara ás persoas máis afectadas pola pandemia: o esforzo que se fixo e fai nos comedores de Cáritas, a repartición de alimentos nas parroquias, a preocupación polos enfermos e anciáns, a proximidade cara ás familias recluídas nas súas casas… e moitos outros que permaneceron e permanecen no anonimato. Para non esgotarnos nin rendernos no necesario esforzo que temos que facer ante as dramáticas consecuencias socio-económicas que se derivarán da crise sanitaria, os fieis cristiáns temos que alimentar o exercicio da caridade, especialmente na celebración dominical, porque a Eucaristía acende e arrastra aos fieis á caridade de Cristo [6], e por si mesma convértese en escola de amor activo ao próximo [7], que impulsa a todo o que cre nel a facerse pan partido para os demais e, por tanto, a traballar por un mundo máis xusto e fraterno [8].

Así pois, participemos de novo na celebración do domingo, día do Señor, como o día en que a nosa fe nútrese co Pan da Palabra e da Vida: só así a nosa existencia como cristiáns será prolongación vital do amor de Deus derramado nos nosos corazóns co Espírito Santo que se nos deu (Rom 5,5).

A singular experiencia do confinamento foi, sen dúbida, unha invitación para deternos e a pensar no noso modo de vivir; e, en particular, unha ocasión para comprender mellor a importancia que ten para cada un a celebración do domingo. Agora é tempo de saír de novo, coas medidas sanitarias esixidas, e de celebrar xuntos a Santa Misa, con paz e alegría, con calidade litúrxica e calidez humana a Eucaristía dominical cos irmáns na fe, presididos polos nosos sacerdotes. Así, participando nas nosas comunidades e parroquias, poderemos afrontar os desafíos do noso tempo alentados polo Espírito do Resucitado sostidos polo gozo de celebrar presencialmente no templo o día do Señor, e pola comuñón nas riquezas de vida e de caridade que nos ofrece a Eucaristía.

Que Santa María, Nai de Deus e Nai nosa, e os nosos santos patróns, o Apóstolo Santiago, San Rosendo, San Martiño, San Froilán, San Telmo, protexan e amparen as nosas comunidades e parroquias, gárdennos unidos nas alegrías e nas adversidades, e sexan o noso auxilio para librarnos desta pandemia e de todo mal, para que nos nosos corazóns consérvense sempre a fe, a paz e o amor fraterno.

Santiago de Compostela, 25 de xullo de 2020.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.

+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Bispo de Lugo.

+ José Leonardo, Bispo de Ourense.

+Luis Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

Día Mundial da Loita contra a Trata de Persoas

Segundo a Organización Internacional do Traballo, hai máis de 40 millóns de vítimas de trata e explotación de seres humanos no mundo actual. O 30 de xullo celébrase o Día Mundial da Loita contra a Trata de Persoas, problema que se agravou nos últimos meses debido á pandemia da covid-19 (Informe de Talitha Kum). Neste día búscase sensibilizar á comunidade internacional sobre a situación das vítimas e promover a defensa dos seus dereitos.

Mans Unidas axuda a nenas vítimas da trata en Laos, Myanmar e Tailandia

Trátase de evitar que as potenciais vítimas sexan captadas mediante o uso das novas tecnoloxías e redes sociais. E trabállase en zonas fronteirizas, onde os mecanismos de protección institucionais escasean.

Cáritas Internationalis pide medidas urxentes para combater a trata

Cáritas Internationalis reclama apoio ás persoas máis propensas á explotación, proporcionándolles redes de seguridade e apoio material, médico, xurídico e psicolóxico para acompañalas nas súas dificultades. Insta os gobernos a que proporcionen a estas persoas acceso á xustiza e aos servizos básicos, como refuxios e liñas de apoio dedicadas. Tamén se pide ás institucións e organizacións da sociedade civil que protexan aos nenos do abuso e a explotación, mesmo a través de Internet e os novos medios de comunicación, e pídese a todas as persoas de boa vontade que estean atentas e denuncien eses casos.

Posibilidade de estudar Ciencias Relixiosas desde casa

Os veciños de Lugo poderán estudar o grao e o máster universitario en Ciencias Relixiosas case sen saír de casa. O Instituto Superior de Ciencias Relixiosas (ISCCRR), pertencente á Universidade San Dámaso (UESD) ofrece un método semi-presencial dos seus estudos, outorgando unha gran flexibilidade ao estudante para que organice o seu propio horario e poida compaxinar a súa vida profesional, familiar e académica.

Grazas a esta modalidade de formación, o alumnado estuda desde casa seguindo un manual impreso e pode contactar co profesorado por teléfono, por email ou outro método telemático para recibir a axuda que necesite.

Estes estudos -que están recoñecidos pola Santa Sé e polo Estado español- divídense en dous ciclos de tres e dous anos respectivamente, co título eclesiástico de Bacharelato (para o primeiro ciclo) e Licenciatura (para o segundo) en Ciencias Relixiosas, equivalentes aos títulos civís de Grao e Máster.

Ao longo da carreira impártense materias que estudan a figura de Xesucristo (Cristoloxía), da Virxe María (Marioloxía), da Igrexa católica (Eclesioloxía) e outras moitas, como Historia da Igrexa, Historia da Filosofía, Biblia ou Liturxia. Profúndase na vida do cristián e a súa acción no mundo, do que se ocupa a Teoloxía Moral e a Doutrina Social da Igrexa.

Para coñecer mellor a sociedade do século XXI estúdanse tamén as relixións do mundo, as seitas, aspectos relacionados coa bioética e as ciencias da vida, e outras moitas cuestións.

Ademais disto, o ISCCRR na súa sección a Distancia ofrece a posibilidade de obter a Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), exclusivamente para Secundaria. Este título é a acreditación necesaria para poder impartir clase como profesor de relixión en colexios e institutos de toda España. O ciclo da DECA comprende cinco materias que versan sobre Pedagoxía, Didáctica da Relixión ou Métodos educativos.
Todas as materias (Grao, Máster ou DECA) estúdanse a distancia cun titor. A avaliación final de cada materia conta cun traballo desenvolvido desde casa e un exame presencial se as autoridades sanitarias permíteno, senón realizarase de forma online.
A extensión lucense do Instituto Superior de Ciencias Relixiosas atópase no Seminario Diocesano de Lugo, na Av. Alcalde Anxo López Pérez.

[Máis información]

Xornada Mundial de Oración pola Santificación dos Sacerdotes

Na festa do Sagrado Corazón de Xesús, a Igrexa tamén celebra a Xornada Mundial de Oración pola Santificación dos Sacerdotes, convocada polo Santo Padre a través da Congregación para o Clero.

Así pois, o venres 19 de xuño, o Papa Francisco chama a toda a Igrexa Universal a celebrar novamente a devandita Xornada. É unha ocasión propicia para promover un momento de reflexión e de meditación sobre a vida sacerdotal e sobre o ministerio pastoral que os presbíteros están chamados a realizar en diversas situacións.

[Carta de ánimo, loanza e gratitude do Papa aos sacerdotes]

Solemne funeral polas vítimas da pandemia en Galicia

O vindeiro sábado día 13 de xuño un solemne funeral polo eterno descanso das vítimas en Galicia da pandemia do coronavirus. A cerimonia terá lugar a partir das 12:00 horas na igrexa de San Francisco. Presidirá o arcebispo compostelán, Mons. Julián Barrio e concelebrarán todos os bispos das dioceses galegas. Ao acto asistirán familiares dos falecidos como consecuencia da Covid 19 e distintas autoridades civís, encabezadas polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. O templo terá, de acordo cos protocolos establecidos, un aforo limitado para garantir o cumprimento das medidas de separación entre persoas. Televisión de Galicia ten previsto retransmitir a cerimonia relixiosa.

A %d blogueros les gusta esto: