Xornada pro orantibus

O lema para a Xornada deste ano 2017 é Contemplar o mundo coa mirada de Deus; é unha expresión tomada da nova constitución apostólica para a vida contemplativa feminina Vultum Dei quaerere (2016), no seu n. 10. O papa Francisco recórdanos como debe ser a contemplación ao mundo e ás persoas: coa mirada de Deus. Deus sempre mira ao mundo e a cada ser humano desde o amor.

Os monxes e monxas que viven, oran e traballan nos máis de 800 mosteiros da Igrexa que peregrina en España foron mirados por Deus cun amor que cativou os seus corazóns transformándoos. E cada día comulgan coas penas e as tristezas dos homes, cos seus gozos máis nobres e as súas esperanzas máis altas.

[Materiais da Xornada]

Bicentenario dos maristas

O xoves 8 de xuño ás 19 h lévase a cabo un acto dentro das celebracións do Bicentenario Marista. Será na Aula Magna do Seminario Diocesano e terá o seguinte esquema:

  • Vídeo Maristas en Lugo

  • Intervención do Superior Provincial de Maristas Compostela, Tomás Briongos: O bicentenario, a Misión Marista, hoxe e o futuro

  • Palabras dun Irmán marista que estivo no colexio.

  • Testemuños de antigo alumno, profesor xubilado, pai de alumno/a e alumno

  • Un representante da Igrexa falará do labor evanxelizador dos maristas en Lugo

  • Peche do acto por parte do director do colexio

A cada asistente entrégase un detalle institucional.

Ao finalizar o acto, hai unha degustación dun viño español no colexio.

O sábado 10 de xuño hai unha Eucaristía na igrexa Santiago A Nova ás 11h

Pascua do Enfermo

A Pascua do Enfermo, o VI domingo de Pascua (21 de maio) acolle a invitación do papa Francisco na encíclica Laudato si’. Nela pídenos que coidemos e traballemos pola prevención das enfermidades: estando atentos aos riscos da contorna natural ou social que poidan causalas e promovendo accións ou actitudes que poidan axudar a ter máis saúde persoal e comunitaria. Así, o tema e lema son: Pastoral da saúde e ecoloxía integral: “Saúde para ti, saúde para a túa casa?” (1 Sam 25, 6).

O cartel da Campaña 2017 trata de mostrar estas ideas, resaltando que a saúde non é unha cousa que nos cae do ceo; é unha realidade na que nós pintamos algo. Nós tamén somos responsables de construíla, fomentala, evitar a enfermidade… Temos un papel activo na promoción da saúde. Pois, dirixindo a nosa mirada ao mundo, vemos moitas situacións da nosa contorna que non a favorecen. Máis ben son axentes que provocan enfermidades: desastres ecolóxicos, contaminación atmosférica, uso de sustancias tóxicas, actitudes insás… Invítasenos a construír a nosa casa común (o mundo) e, con iso, fomentar vida e saúde.

 No santuario do Corpiño, na Santa Misa das 12, os enfermos poderán recibir o Sacramento da Unción. 

[Materias para a Xornada]

Xornada de Oración polas Vocacións

Neste cuarto domingo de Pascua, domingo do Bo Pastor, recórdasenos unha vez máis que Xesús coñece o nome e a historia de cada un de nós. El é a porta que estamos chamados a atravesar, a voz inconfundible que se nos invita a seguir. Esa imaxe inspíranos e axúdanos a vivir a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións e a Xornada de Vocacións Nativas que se celebra de xeito conxunto baixo o lema Empuxados polo Espírito: aquí estou, envíame.

O papa Francisco, na súa mensaxe deste ano lémbranos a dimensión misioneira da vocación cristiá. Quen responde á chamada de Deus para seguir o seu camiño, descobre ben pronto o desexo incontible de levar a Boa Noticia aos homes os seus irmáns. Non estamos sós nesta tarefa, Xesús camiña ao noso carón.

[Materiais escritos]  [Vídeo]

Nota dos bispos Galicia con motivo da Xornada Interdiocesana de Ensino Relixioso Escolar

Queridos pais e nais:

1.- Estamos seguros de que unha das vosas maiores preocupacións é a educación dos vosos fillos e fillas. Nela poñedes todo o voso empeño e esforzo nuns momentos cheos de retos e dificultades.

2.- Nesta situación os centros educativos xogan un papel importante para lograr unha educación de calidade.

3.- Para axudarvos a lograr esa educación, pedímosvos que non vos esquezades de solicitar para eles o Ensino Relixioso. Nunha formación integral da persoa, a educación non pode prescindir da dimensión relixiosa que é constitutiva de todo ser humano.

4.- A presenza do Ensino relixioso nos centros educativos é un dereito e un deber que tedes vós, os pais, recoñecido na Constitución, e que todas as autoridades educativas deben garantirvos para que poidades optar por ela con plena liberdade evitando toda discriminación e en igualdade de trato que o resto das demais asignaturas.

5.- O Ensino Relixioso axudará aos vosos fillos e fillas a coñecer mellor e profundar na mensaxe de Xesús; a reflexionar sobre os criterios, valores e actitudes que permiten dar pleno sentido da vida, do mundo e da historia; a crecer en intelixencia da Palabra de Deus para atopar nela a luz que lles ilumine á hora de formar a súa personalidade e inserirse no medio da sociedade; a comprender a propia tradición relixiosa, na que naceron e a coñecer o sentido relixioso da nosa cultura chea de costumes, festas, ritos e modos de vida impregnados polo cristianismo; capacitarlles para un diálogo entre fe e cultura nun mundo cada vez máis pluricultural e plurirelixioso.

6.- Sen dúbida queredes que progresen no coñecemento de matemáticas, sociais ou literatura. Pero non permitades que os vosos fillos crezan sen unha cultura e formación relixiosa. Estade seguros de que nela atoparán coñecementos e valores que lles axudarán a ser boas persoas. A relixión non fai dano a ninguén, ao contrario, axúdanos a ver a vida e actuar nela con sentido de verdade, xustiza e solidariedade.

7.- A Igrexa ponse ao voso servizo para alcanzar esa formación relixiosa que, sen dúbida, será un gran ben para os vosos fillos e fillas. Non vos deixedes levar por esas opinións da mal chamada modernidade que proclaman que a Relixión non ten valor nin sentido.

8.- Xa que logo, esta é a nosa petición: Sede conscientes da vosa responsabilidade de pais crentes e pensade no ben dos vosos fillos. Pedide Ensino Relixioso Católico en todos os centros educativos.

9.- Esta solicitude ha de ser consecuencia lóxica da vosa condición de pais crentes e dos compromisos adquiridos no día do seu bautismo. Non solicitala sería, sen dúbida, un contrasentido con eses compromisos.

10.- Queremos agradecer todo o esforzo que fan os profesores de Relixión e pedímoslles que coa súa palabra e o seu testemuño transmitan aos seus alumnos a mensaxe de Xesús e os encamiñen polos camiños dos valores do Evanxeo.

11.- Que o Señor vos axude a todos os que colaborades nunha mellor educación humana e relixiosa da infancia e mocidade.

Saúdanvos con todo afecto e bendín no Señor.

 

+ Julián, Arcebispo de Santiago.

+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Bispo de Lugo.

+ José Leonardo, Bispo de Ourense.

+Luis Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.

%d bloggers like this: