Correo

Se vostede é usuario de correo electrónio da Diocese de Lugo pode acceder ao mesmo desde esta páxina. Se se quere poñer en contacto coas oficinas do Bispado, pode facelo tamén a través das direccións das diferentes Delegacións e Vicarías.

Acceso a Correo Web do Bispado de Lugo:

Correo Web