Pascua xuvenil na Casa Diocesana de Exercicios

  Aos mozos entre 13 e 35 anos con moitas ganas de ser felices, a Renovación Carismática Católica convídalles á Pascua Galicia 2011 do 21 ao 24 de abril de 2011.

Será en Lugo, na Casa Diocesana de Exercicios Espirituais, situada en cálea Bispo Ona de Echave, 14.

Comeza o xoves ás 16:00 e termina o domingo pouco antes de comer.

Para formalizar a inscrición consultar www.rcceiovenes.es ou chamar aos responsables da Pascua, aos teléfonos 657103623 e 657103624.

  O prezo é de 50 euros e inclúe todos os gastos de aloxamento e manutención, salvo a comida do xoves. O prazo de inscrición finaliza o 8 de abril de 2011. En caso de atrasarse poderás inscribirche até o 14, pero cunha recarga de 10 euros.

Antes de facer o ingreso comprobar que hai prazas contactando cos responsables a través de teléfono ou na dirección de correo electrónico pascuagalicia@mundo-r.com

Se os responsables confirman que hai prazas e que estás dentro do prazo, enviar os datos mediante a ficha de inscrición; énchea e envíaa a pascuagalicia@mundo-r.com e realiza o ingreso neste número de conta: 2091 – 0184 – 36 – 3040004831

(Titular: David González Gutiérrez / Caixa Galicia).

É imprescindible para a inscrición que indiques no concepto o teu nome e apelidos. Despois, chama por teléfono aos responsables para confirmalo. A inscrición quedará confirmada cando fixeses o ingreso, falado cos responsables e eles comprobasen o mesmo.

 Non esquecer levar:

Autorización paterna en caso de ser menor de idade

Cartón sanitario e resgardo do ingreso bancario.

Biblia, caderno e bolígrafo.

Todo o necesario para o aseo persoal: toalla, etc…

Roupa branca para a vixilia!.

O corazón ben aberto e moitas ganas de deixarche sorprender polo Señor.

 Na seguinte web tes máis información: www.rccejovenes.es

Visita Pastoral del Sr. Obispo a la Parroquia de Santiago a Nova

Domingo, 3 de Abril 

-12.30h. Misa Estacional en A Nova.

-18.30h. Misa en As Fontiñas.

 Lunes, 4 de abril 

-18.00h. Encuentro con los niños, padres y catequistas de Catequesis de Infancia.

 Martes, 5 de Abril 

-10.15h. Visita al colegio de los PP. Franciscanos.

-12.00h. Visita al colegio “La Inmaculada” de los HH. Maristas.

-18.00h. Encuentro con Vida Ascendente.

-20.00h. Eucaristía en la Capilla de San Roque.

Miércoles, 6 de Abril 

-19.00h. Encuentro con el Consejo de Pastoral.

 Jueves, 7 de Abril 

-9.00h. Eucaristía en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de San Roque.

Visita a la Comunidad y a los residentes.

HOJA DE CARIDAD

Promueve Cáritas Diocesana de Lugo. Servicio de Acogida y Atención a Marginados y Excluidos.

ALGUIEN ESPERA TU AYUDA  

  1. Matrimonio con una hija  enferma a su cargo, ambos desempleados y percibiendo el subsidio por desempleo Necesita 425 euros para el pago del alquiler y medicinas.  
  2. Madre sola  con  dos hijos a su cargo, trabaja como empleada de hogar. Necesita 500 euros, para el pago del alquiler recibos varios. 
  3. Matrimonio de mediana edad con dos hijos a su cargo, el  esta  enfermo, ella trabaja como empleada de hogar. Necesitan para alimentos y medicinas 400 euros.    
  4. Hombre mayor sólo, percibiendo  una pensión no contributiva necesita para alimentos y recibos 250 euros.
  5. Matrimonio de ancianos, que viven exclusivamente de la ayuda que les proporciona sus amigos. Necesitan para alquiler y alimentos 480 euros.
A %d blogueros les gusta esto: