Comunicado da reunión ordinaria dos bispos da provincia eclesiástica de Santiago

mitis iudex

Tivo lugar en Santiago de Compostela, o 11 de decembro, unha Reunión Ordinaria dos Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago, que comprende as dioceses de Santiago de Compostela, Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, e Ourense.

Neste encontro, que se enmarca nas reunións periódicas que celebra a Provincia eclesiástica, os bispos reflexionaron e dialogaron sobre a reforma dos procesos de nulidade matrimonial á luz do Motu propio do Papa Francisco, Mitis Iudex Dominus Iesus, co fin de determinar uns criterios comúns para a súa posta en práctica no que corresponde á Provincia eclesiástica de Santiago. Así mesmo comunican que este texto lexislativo entrou en vigor o 8 de decembro de 2015, Solemnidade da Inmaculada Concepción.

Os bispos queren destacar que, o Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, recordando unha vez máis a doutrina católica sobre a indisolubilidade do matrimonio, supón unha importante reforma do proceso que ordena e regula, sen merma da seguridade xurídica, as causas de nulidade do matrimonio eliminando ou simplificando os trámites e promovendo a celeridade na súa tramitación. Valoran que o espírito e finalidade da reforma aséntase en tres elementos:

– A intención do Santo Padre de poñer de relevo a potestade que compete aos Bispos diocesanos de xulgar aos seus propios fieis;
– A preocupación pastoral por eliminar os obstáculos que atopan os fieis para acceder aos tribunais da Igrexa, verdadeiros instrumentos da pastoral diocesana; para o que se deberá favorecer a creación das estruturas eclesiais que permitan a adecuada, fluída e fraterna relación entre os sacerdotes e equipos pastorais con aqueles que viven o drama do fracaso conxugal;
– Tal e como advertimos, e de acordo co manifestado polos Padres do Sínodo extraordinario de outubro de 2014, non se trata de favorecer a nulidade dos matrimonios, senón de procurar a celeridade dos procesos e unha adecuada simplificación, de modo que,”por mor dun atraso na definición do xuízo, o corazón dos fieis que esperan a clarificación do propio estado non quede longamente oprimido polas tebras da dúbida” (párrafo 6º do proemio do Motu propio).
Por todo iso agradecen a solicitude do Papa Francisco que reafirma a proximidade da Igrexa cara aos matrimonios que sofren dificultades na súa vida conxugal.

A reforma promulgada pon de relevo o desexo, “en canto sexa posible, e salvada a xusta e digna retribución dos operadores dos tribunais, que se asegure a gratuidade dos procesos” (nº VI do proemio). Trátase dun principio ou criterio que continúa unha praxe xa existente nos tribunais eclesiásticos nas nosas dioceses: que ningún fiel se vexa privado do acceso á xustiza na Igrexa, especialmente polo que se refire aos procesos declarativos de nulidade do matrimonio, por insuficiencia de medios económicos. Actualmente nas dioceses galegas concédese a gratuidade total ou a redución de taxas (en proporción que oscila desde o 25 ao 75 %) atendendo á situación económica das partes. Beneficio que se recoñece con xenerosidade e amplitude atendendo non só aos ingresos senón tamén ás cargas, familiares ou outras, que inciden na situación socio-económica da persoa ou a unidade familiar.

Polo que se refire ás iniciativas pastorais e á mellor e máis progresiva aplicación dos criterios de accesibilidade aos tribunais -tamén por razóns económicas- concretaranse nun Documento e/ou Decreto as normas que permitan unha mellor aplicación da lexislación procesal xa en vigor contida no Motu propio por parte dos tribunais eclesiásticos en Galicia.

Deixa un comentario

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: