Encontro de laicos

mision-e-misericordia-nos-laicos

O vindeiro sábado 5 de novembro de 2016 terá lugar un Encontro de segrares, no Seminario diocesano de Lugo. O tema é “Misión e misercordia nos laicos“, e terá unha parte contemplativa, outra formativa e outra vivencial. O horario do encontro será o seguinte:

10:00 Acollida e oración

10:30 Reflexión en torno á misión e misericordia nos laicos, por Jesús Fernández Aira, párroco de S. Francisco Xavier e especialista en Biblia.

11:20 Traballo en grupos. Haberá 3 bloques temáticos:

  • Descubrir o rostro misericordioso do Pai
  • Igrexa nai de misericordia
  • Cultura da misericordia

12:00 Descanso

12:30 Posta en común e reflexión comunitaria

13:45 Oración final

14:00 Fin do encontro

“Laicos, testemuñas da misericordia”, charla de Jesús Fernández-Pacheco

J Fdez Pacheco e Alfredo Losada
Jesús Fernández-Pacheco (esqda.), presentado por Alfredo Losada (dta.)

O 13 de maio no Seminario houbo unha charla do responsable de difusión da HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica) Jesús Fernández-Pacheco.

A misión dos laicos, segundo Jesús Fernández, hai que vela desde 4 claves:

1) acompañar

2) propiciar unha nova maneira de entender a realidade

3) facer o posible para que as institucións se poñan ao servizo dos empobrecidos

4) dar visibilidade a experiencias alternativas que beneficien aos empobrecidos

Para que o apostolado dos laicos dea máis froito é importante a formación e decatarse da importancia da oración, de experimentar que Deus dinamiza a nosa vida.

Jesús Fernández fíxose eco en varios momentos da súa intervención ás conclusións do encontro de laicos celebrado o pasado novembro.

Ao día seguinte, houbo no Centro San Vicente de Paúl unha asemblea diocesana de laicos, na que houbo reunión por grupos (imaxe inferior, vía @alfredo_losada) e a Vixilia de Pentecoste.

Asemblea diocesana de laicos

XVI Xornadas de Apostolado Segrar

Apostolado Segrar cartel

Organizados pola Delegación de Apostolado Segrar en colaboración coa Delegación de Misións de Lugo e a Xunta de Confrarías de Semana Santa de Lugo, terán lugar os seguintes actos:

O venres 13 de maio ás 20h no Seminario: charla do responsable de difusión da HOAC Jesús Fernández-Pacheco: “Laicos, testemuñas da misericordia”.

Sábado 14: Asemblea Diocesana de Laicos. Ás 10 h, recollida de xente no Seminario, ás 10:30 h acollida no Centro San Vicente de Paúl e oración, ás 11h Asemblea, ás 14 h comida compartida e ás 15:30 h visita ao centro. Ás 17 h é a Vixilia de Pentecoste.

Domingo 15 de maio, Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar, será o xubileo de movementos, asociacións e confrarías. Pártese ás 12:15 h da igrexa de San Pedro ata a Catedral. Ás 13 h é a Misa de Pentecoste presidida polo señor Bispo de Lugo.

[Máis información]

Exercicios espirituais organizados conxuntamente polas dioceses compostelá e lucense

Copia de Carlos-Cuartango

Do venres 26 ao domingo 28 de febreiro de 2016, as delegacións de Apostolado Segrar de Santiago e Lugo invitan a participar nos exercicios espirituais en Sobrado dos Monxes, impartidos polo prior, D. Carlos Gutiérrez Cuartango (á dta.). 

Os exercicios constan de catro charlas, transcurrindo as xornadas en atención á liturxia das horas. Hai tempos de silencio e tamén tempos de compartir experiencias. 

Atendendo aos consellos en torno a este Ano Xubilar da Misericordia, haberá un tempo en cada retiro para unha celebración compartida e unha vivencia profunda do perdón permanente que nos ofrece Xesús.

Celebración do Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar

5 maio día 24 Apostolado Segrar

A Delegación de Apostolado Segrar de Lugo invita a toda as persoas, en especial aos laicos, a vivir con gozo a festa do Espírito Santo, lembrando que actúa en cada un de nós, e que nos chama a vivir a fraternidade de sabernos irmáns, pulando por defender a dignidade humana e transmitindo a alegría do evanxeo nas nosas familias, nos nosos ambientes e nos nosos traballos.

No salón de actos Seminario de Lugo, o venres 22 de maio, ás 20 h., contaremos coa presencia de D. Jesús Fernández González, bispo auxiliar de Santiago de Compostela, que impartirá unha charla en torno ao lema da CEAS para este ano: “A familia acolle e transmite a luz”.

Ao día seguinte, o sábado 23 de maio, ás 19h a vixilia de Pentecoste será nunha periferia da cidade do Santísimo, sendo por primeira vez na parroquia de S. Lourenzo de Albeiros de Lugo.

O día grande da Igrexa, o Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar, é o domingo 24 de maio, no que celebraremos a solemnidade de Pentecoste cunha Eucaristía, presidida polo noso Bispo, D. Alfonso Carrasco Rouco, na Catedral de Lugo, ás 13:00 h.

Como nos sinalaba o papa Francisco na Eucaristía de Pentecoste do ano pasado:

O Espírito Santo ensínanos o camiño; recórdanos e explícanos as palabras de Xesús; fainos orar e dicir Pai a Deus, fainos falar aos homes no diálogo fraterno e na profecía.

O día de Pentecoste, cando os discípulos «quedaron cheos de Espírito Santo», foi o bautismo da Igrexa, que naceu “en saída”, en “partida” para anunciar a todos a Boa Nova. Xesús foi perentorio cos Apóstolos: non debían alonxarse de Xerusalén antes de recibir dende o alto a forza do Espírito Santo (cfr Fei 1,4.8). Sen El non existe a misión, non hai evanxelización. Por isto con toda a Igrexa invocamos: ¡Ven, Santo Espírito!”

Que non nos quedemos no litúrxico, que non permanezamos pechados nas nosas inercias: toca saír fóra, toca abrir as portas, toca abrirnos aos irmáns que sofren e nos que se fai presente Xesús.

[Materias da Xornada]

A %d blogueros les gusta esto: