Depresión: funciona a terapia?

Os estudos sinalan que unha porcentaxe alta de doentes (80%) que acoden ás consultas de Atención Primaria referindo dor inespecífica, padece algún tipo de trastorno depresivo non diagnosticado ou presentan ansiedade. A abordaxe destes trastornos na atención primaria é unha demanda urxente do persoal sanitario. Sabemos que as terapias psicolóxicas baseadas na evidencia son medidas eficaces e eficientes para o tratamento de problemas leves e moderados de ansiedade e depresión. Segundo un informe británico, a intervención psicolóxica debería ofertarse a todas as persoas que presentan depresión e ansiedade, dado que é eficaz e preferible fronte a prescrición de fármacos. Se ben a curto prazo a terapia e o uso de fármacos presentan unha eficacia semellante, a longo prazo é a terapia psicolóxica a que ten demostrado manter os seus efectos.
En Galicia a asistencia psicolóxica no SERGAS é insuficiente. Actualmente falamos dunhas listas de espera de 6 meses en atención a adultos e as sesións non poden ter a periodicidade desexada para o tratamento.
Cando unha persoa acode a terapia por depresión gústame preguntarlle como representaría a súa dor: unha lousa que me poñen enriba, un peso no peito terrible, algo dentro que non me permite acougo, un monstro, etc. que nos dan idea do sufrimento que viven. As imaxes son importantes e ás veces serven para matizar como as persoas viven os diagnósticos. Non é o mesmo falar de “depresión endóxena” (que suxire algo interno, inmutable) que falar do “vestido da depresión” (que agora teño, pero hai días ou momentos que non). Algunhas imaxes poden ser máis axeitadas ca outras para dirixirnos ao cambio. Ás veces o entorno non comprende a enfermidade e procuran animar, restar importancia, insistir en facer actividades. Son actitudes que fan sentir á persoa incomprendida.
A terapia pode ser liberadora para a persoa e para os seus familiares e amigos. Pode servir para comprender mellor a enfermidade, para observar que solucións intentadas son nocivas e por onde alentar os cambios. As sesións dan protagonismo a quen sofre en primeira persoa pero tamén buscan a colaboración das outras persoas achegadas. A actividade no proceso terapéutico é unha das claves, pero coa necesaria sensibilidade de adaptarse á persoa e ir dando pasos pequenos. Reforzamos os logros e xeramos conversas que traballen o locus de control interno. Isto significa atribuír os cambios ás cousas que facemos, que son a nosa responsablidade, e así recuperar poder sobre o que sentimos e pensamos.
Agradezo moito un agasallo fermoso que me fan as persoas que pasan pola miña consulta. Pídolles que me conten a través dunha carta como foi o seu proceso, é dicir, como vivían coa depresión e como viviron o camiño ata a superación. Son cartas que, co seu permiso, logo podo reler a outras persoas e que dan esperanza cando aínda non se ve a luz ao final do túnel.

Cristina Bandín.

Psicóloga no Centro de Orientación Familiar diocesano de Lugo.

Xornada mundial dos pobres

Obxectivos da Xornada

– Redescubrir o valor de estar xunto ás persoas máis pobres e vulnerables das nosas comunidades, a través da oración comunitaria e o banquete da Eucaristía, como expresión da mesa compartida en familia.

– Promover que a comunidade cristiá sexa signo de esperanza para as persoas pobres, a través de xestos sinxelos e cotiáns nos que se vexan acompañados e acollidos como persoas con dereito ao seu propio lugar.

A comunidade cristiá ten a misión de anunciar a Boa Nova do Evanxeo de Xesús, encarnar a súa mensaxe e adherirse ao seu estilo de vida. Isto pasa por axudar, acompañar, protexer, defender e salvar aos máis pobres e débiles.

Todas as persoas que integran os distintos proxectos parroquiais, arciprestais e diocesanos, participarán de forma activa e conxunta na preparación e desenvolvemento da Eucaristía, dando un espazo explícito de participación ás persoas dos proxectos e/ou colectivos máis vulnerables da comunidade.

[Materiais]

Encontro Diocesano de Laicos

O sábado 16 de novembro ten lugar o Encontro Diocesano de Laicos de Pre-congreso “Pobo de Deus en saída”. Será no Seminario desde as 10h ás 17 h.

PROGRAMA

  • 10: 00 Acollida

  • 10: 30 Oración

  • 10: 45 Saúdo

  • 11: 00 Comunicacións. Itinerarios congreso: 1) Primeiro anuncio.

           2) Acompañamento. 3) Procesos formativos. 4) Presencia na vida pública

  • 12: 00 Traballo en grupos.

  • 13: 30 Comida

  • 15: 00 Posta en común

  • 16: 00 Celebración: apartacións traballo de movementos e parroquias. Partir do evanxeo de Emaús Lc 24, 13-35.

  • 17: 00 Fin da xornada

Eucaristía de acción de grazas pola canonización de Frei Bartolomeu dos Mártires

A Arquidiocese de Braga celebrou o 10 de Novembro, a canonización de Frei Bartolomeu dos Mártires, antigo arcebispo de Braga (1559 e 1582). A Solemne Eucaristia tivo lugar na Sé Catedral presidida polo cardeal Angelo Becciu -prefecto da Congregación para a Causa dos Santos-. Procedeuse á lectura solemne do Decreto de Canonización a través do cal o Papa Francisco inscribiu a Frei Bartolomeu dos Mártires no catálogo dos santos.

Na Solemne Eucaristia estiveron presentes  bispos de Portugal e de Galicia (Mons. Alfonso Carrasco entre eles), autoridades civís como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e tamén autoridades militares e académicas.

Encontro anual da Pastoral Universitaria

A Subcomisión Episcopal de Universidades da Conferencia Episcopal, organiza do 13 ao 15 de novembro, o Encontro anual de delegados e responsables da Pastoral Universitaria. O tema é “Universidade nun contexto plural: a Pastoral Universitaria, oportunidade de diálogo”.

O Encontro é en Granada, cidade universitaria con diversidade de culturas e crenzas. Así, precísase no programa do Encontro que «tendo como fondo o Documento sobre a fraternidade humana pola paz mundial e a convivencia común asinado en febreiro 2019 polo papa Francisco e o gran imán Al-Tayyeb, reflexionaremos sobre as implicacións no mundo universitario desta diversidade. Tamén nos achegaremos a experiencias concretas que están a ter lugar no ámbito do diálogo intercultural, interrelixioso e ecuménico, no marco da Pastoral Universitaria».

[Programa]

A %d blogueros les gusta esto: