Un novo curso nun tempo único

Está a distribuírse a Programación Pastoral do curso 2020-2021, nesta ocasión baixo o lema Sempre xuntos nunha Igrexa viva. O señor Bispo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco realiza unha reflexión inicial:

Un novo curso nun tempo único

Iniciamos un novo curso pastoral nunhas circunstancias condicionadas aínda profun-damente pola epidemia do coronavirus. Estará inevitablemente marcado pola expe-riencia sorprendente de ver deterse toda a nosa vida e as súas rutinas, pola memoria do que sufriu moita da nosa xente, pola forma en que puidemos vivir como Igrexa durante o confinamento, e polos límites e cautelas da “normalidade” á que tivemos que afacernos.

Estamos aínda moi determinados pola pandemia. Para dar forma boa e adecuada á nosa vida como comunidade cristiá no próximo curso, haberemos de ter en conta o vivido, pero tamén as previsibles dificultades da nova situación, non só as que se derivan da crise sanitaria, senón tamén da anunciada crise social e laboral.

No inicio do confinamento todos secundamos, como primeiro e elemental xesto, a apelación para coidar da vida dos demais respectando as normas sanitarias. Era algo xusto e que se correspondía coa nosa responsabilidade como Igrexa: un verdadeiro xesto pastoral e unha esixencia elemental da caridade. E así todos nos recluímos nas nosas casas, suspendeuse a celebración do culto público e dispensouse da asistencia á Misa dominical; puido dar incluso a sensación de que, a modo dun organismo estatal máis, tamén a Igrexa se poñía “en pausa”. As consecuencias deste inevitable freo á nosa habitual actividade aínda as estamos experimentando: aínda non se rompeu o “xeo”, reforzado ben sexa polo medo aos contaxios, ben sexa pola necesaria prudencia de moitos dos fieis das nosas comunidades, que forman parte por idade ou situación médica dos grupos de especial risco. E tampouco a vida pastoral ordinaria puido aínda volver aos seus ritmos normais.

Estamos, sen dúbida, ante un tempo singular e único na historia recente do noso mundo e da Igrexa. Neste curso, estamos chamados a facer deste tempo singular un tempo novo. Non porque podamos cambiar as circunstancias á nosa vontade –vimos con claridade a nosa limitación–, senón aprendendo do que sucedeu nestes meses difíciles. E quixera lembrar, en particular, un feito moi positivo.

En efecto, durante a obrigada pausa das nosas actividades públicas ordinarias, e aínda que estabamos recluídos nun confinamento que dificultaba o encontro e a relación, vimos manifestarse con forza a vida cristiá dos fieis, unha mobilización de cristiáns de todas partes, novos e maiores. E isto, dalgunha maneira, sorprendeunos; cando, con todo, esta vitalidade foi sempre a razón de ser e o froito propio de toda a nosa tarefa pastoral, formativa, litúrxica e caritativa.

A celebración dos sacramentos cesara, as Misas dominicais e mesmo os funerais; estaban suspendidas as festas parroquiais e as reunións formativas; as actividades pastorais detivéronse. Pero a nosa comuñón eclesial atopou camiños para manter acendida a fraternidade, para posibilitar o encontro e a compañía, para axudarnos uns a outros nas necesidades e, en primeiro lugar, a conservar a fe e coidar a común pertenza ao Señor. E alegrámonos de poder recoller así, cando máis o necesitabamos, o froito de tanto camiño eclesial feito xuntos nas nosas parroquias, dun traballo pastoral do que ás veces nos custa recoñecer a fecundidade.

Mons. Alfonso Carrasco Rouco

Solemne apertura do Curso Académico no Seminario

O Seminario Diocesano, o Instituto Teolóxico Lucense e o Instituto Superior de Ciencias Relixiosas (extensión da Universidade San Dámaso) abren solemnemente o Curso Académico 2018-19 o domingo 30 de setembro. Comezan os actos ás 17 h na Capela Maior do Seminario, onde o Sr. Bispo Mons. Alfonso Carrasco preside a Eucaristía Votiva do Espírito Santo. A continuación haberá os seguintes actos académicos na Aula Magna

  • Lectura da Memoria do Curso 2017- 2018 por parte da Secretaria do Seminario Diocesano, Dna. Montserrat López Vázquez

  • Apertura do Curso polo Sr. Bispo

  • Lección inaugural: «Barroco y Contrarreforma. Las huellas de Trento en la literatura» por Dna. Vanesa Ferreiro Blanco, Lic. en Filoloxía Hispánica, Titora e Profesora de Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia de España no Seminario Menor.

Finalmente, haberá un brinde polo novo período lectivo.

No actual curso o Seminario Menor conta con 40 alumnos, que estudan Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. No Seminario Maior hai seis seminaristas e no Seminario Redemptoris Mater sete.

Este novo curso 2018-19 ten como lema “Aquí estou”.

Inauguración do Curso Pastoral 2018-2019

O venres 28 de setembro ás 20h na Catedral de Lugo iníciase oficialmente o Curso Pastoral 2018-2019. O Bispo de Lugo presidirá a Eucaristía de Envío na que participarán membros de organismos, asociacións, movementos, profesorado de Relixión, catequistas da Diocese… Este último colectivo ten previamente no salón de actos do Seminario unha reunión preparatoria do novo curso.

[Liñas de acción pastoral deste novo curso]

Seminario Diocesano: apertura solemne do Curso Académico

O domingo 1 de outubro terá lugar a solemne apertura do Curso Académico 2017-2018, do Seminario Diocesano, o Instituto Teolóxico Lucense e o Instituto Superior de Ciencias Relixiosas San Dámaso. 

 Ás 17:00 h. na Capela Maior do Seminario hai unha Eucaristía Votiva do Espírito Santo, presidida polo Sr. Bispo da Diocese, Mons. Alfonso Carrasco Rouco.

Ás 18:00 h na Aula Magna comezará o acto académico:

  • Lectura da Memoria do Curso 2016-2017 por parte da Secretaria do Seminario Diocesano, Montserrat López Vázquez
  • Apertura do Curso polo Sr. Bispo
  • Lección inaugural: «1517-2017. Del conflicto a la comunión», por D. Benito Méndez Fernández, Profesor Titular de Cátedra no Instituto Teolóxico Compostelán. Docente de Teodicea, Eclesioloxía Fundamental e Sistemática, e Cursos do Bienio. Profesor extraordinario de Eclesioloxía no Instituto Teolóxico Lucense.

Máis de 40 seminaristas cursarán no Seminario Menor os diversos cursos da ESO e do BAC, nas súas diversas modalidades. Deles, 25 alumnos son residentes internos no Seminario, e o resto mediopensionistas. Como novidade, este ano o Seminario Menor estrea a xornada única, distribuíndo en horario só de mañá as clases e dedicando as tardes ao estudo, á formación espiritual, ao deporte e a outras actividades extraescolares.

No Seminario Maior vivirán este curso catro seminaristas, que estudan o Bacharelato/Grao de Estudos Eclesiásticos no Instituto Teolóxico Lucense (ITL), afiliado á Facultade de Teoloxía da Universidade Eclesiástica San Dámaso. Ditos estudos están dispoñibles para que se matricule calquera persoa interesada nunha formación filosófico-teolóxica de nivel universitario. Un quinto seminarista, xa diácono, amplía estudos en Madrid e colabora na parroquia da Milagrosa as fins de semana durante a súa etapa pastoral. A eles súmanse como alumnos do ITL, os seminaristas do Seminario Misioneiro Redemptoris Mater (pertencente ao Camiño Neocatecumenal), erixido na Diocese de Lugo. Foron cinco seminaristas no último curso e espéranse novas incorporacións para o presente.

No Instituto Superior de Ciencias Relixiosa San Dámaso estudan, ben todos aqueles interesados na titulación de Bacharelato/Grao en Ciencias Relixiosas (que capacita, entre outras cousas, para a docencia do Ensino Relixioso Escolar ESO/BAC), ben aqueloutros que, coa titulación de Grao en educación infantil ou primaria desexan optar a ser docentes de Ensino Relixioso neses niveis. Ao ser un centro a distancia, acolle alumnos en formación nestes dous ámbitos de todas as zonas da comunidade autónoma.

Por outra banda, no edificio do Seminario Diocesano, que se abre o domingo ao longo do curso, teñen lugar moitos eventos de interese diocesano, como retiros, cursos de formación, convivencias… así como colaboracións diversas con outras realidades. Como mostra, desde fai uns meses o Seminario é o lugar de ensaio da Banda Filarmónica de Lugo, e das súas novas iniciativas: a banda infantil e o coro infantil. O edificio nobre do Seminario segue ofrecendo, na súa segunda planta, o servizo de Casa Sacerdotal para os sacerdotes da Diocese que desexan residir nela.

A %d blogueros les gusta esto: