Mellor dous: a asignación solidaria

mellor 2

A tendencia a manipular a linguaxe para beneficio propio é tan antiga como o ser humano. Desde a democracia lembro ver, escuchar e ler en moitos medios de comunicación social unha aversión ao mal chamado “imposto relixioso”. Cando aprenderán algúns que non existe ningún “imposto relixioso”. Que a Igrexa non impón nada a ninguén e menos en cuestións relativas ao fisco. Existe, si, como na maioría dos países democráticos do mundo, a posibilidade de que os contribuíntes poidan manifestar libremente o destino dalgúns bens sociais. É un dereito cidadán. Cáritas, este ano, está facendo unha campaña informativa insistindo en dous lemas: “a ti non che costa nada” e “mellor2”. É dicir, que, precisamente porque non é un imposto, a ti non che costa nada. E precisamente, porque é un dereito que podes exercer libremente, invítaseche a que marques de maneira conxunta as dúas opcións: Igrexa Católica e Outros Fins Sociais de interese xeral. Deste modo, os cidadáns colaboran á vez, e sen coste engadido, cun 0,7 % da súa base impoñible a soster a acción da Igrexa e con outro 0,7 % a apoiar os fins sociais que desenvolven Cáritas e outras moitas organizacións. Ademais, é de xustiza, xa que a Igrexa aforra moito diñeiro ao Estado. E non é esta unha afirmación banal. Está  ben fundamentada na realidade e a transparencia das cifras. O labor educativo en numerosos colexios; o traballo social en miles de centros de atención a minusválidos psíquicos e físicos; as Cáritas nas dioceses e nas parroquias promovendo a xustiza e a colaboración cos máis pobres; o esforzo a favor da saúde  nos numerosos hospitais dispersos pola xeografía española; os comedores sociais, as organizacións eclesiais como Mans Unidas, os misioneiros e misioneiras, as Congregacións relixiosas entregadas exclusivamente aos máis desamparados (nenos, anciáns, nais solteiras, mulleres maltratadas), a influencia do patrimonio eclesial nos ingresos por turismo, etc., son algunhas mostras evidentes do gran aforro  que todo iso supón ás arcas do Estado. E o Estado ben o sabe, aínda que non o di.

Neste sentido, a Igrexa dá a coñecer a súa actividade ao servizo da sociedade española. Coa presentación da memoria económica móstrase de forma clara e exhaustiva, en que inviste a Igrexa o diñeiro que recibe cada ano dos contribuíntes que marcaron a opción “Igrexa Católica” na súa declaración. É o compromiso da Igrexa a favor da transparencia e unha mostra de gratitude a quen manifestan a súa confianza nela.

Así o entenden a maioría dos españois. De feito, a Igrexa Católica viu aumentar, malia algúns, a Declaración da Renda 2015, tanto polo número de declarantes que marcan o X como pola cantidade que os declarantes destinan á Igrexa Católica, que por primeira vez supera os 250 millóns de euros desde que comezou a crise. Os galegos non imos por diante nestas cousas, de aí a necesidade de concienciarnos máis e mellor pero debemos ser agradecidos coas comunidades autónomas que con máis creceron neste sentido: Madrid, Andalucía, Cataluña e Valencia. Coa verdade por diante, crecemos todos e seremos, Deus mediante, máis solidarios nun futuro.

Mario Vázquez Carballo

Fernando Giménez Barriocanal en las Jornadas Abiertas de Teología de Lugo

En el tercer día de las Jornadas Abiertas de Teología se contó con la presencia del Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. Durante la conferencia habló de lo que ofrece la Iglesia: un mensaje de liberación de la persona más allá de lo material; quien se encuentra con el amor de Dios sólo puede vivir en la alabanza y en el agradecimiento, lo demás es secundario. También la Iglesia hace importantes aportaciones a la sociedad, lo que concretó Fernando Giménez en distintos puntos de interés de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) para cada uno de los agentes económicos: administraciones públicas, sector financiero, empresas no financieras, familias y entidades no lucrativas. Sobre estas últimas dijo que en época de crisis están realizando una labor muy importante en la economía.

En el coloquio fue preguntado por el modelo económico que más se acercaría a la DSI y tras descartar el ultraliberalismo, dijo que tanto en el liberalismo como en la socialdemocracia hay postulados que están en consonancia con los principios de la DSI, siendo cada persona quien debe discernir el grado de conveniencia de cada modelo.

Otra reflexión de Barriocanal surgida en el coloquio fue la siguiente: Cuando el hombre se pone con las hojas de cálculo, Dios no se inmiscuye; cuando el hombre se abandona a la Providencia, ahí sí que interviene Dios.

A %d blogueros les gusta esto: