A hora dos laicos

Afronto este tema desde a normativa e a ensinanza da Igrexa, non desde opinións persoais. Todo sociólogo sabe que todo grupo humano ten normas de comportamento explícitas ou implícitas. Eu son dos que as prefiren escritas, explícitas, porque así todos poden remitirse directamente a elas. Unha asociación cultural ou deportiva ten estatutos e regulamento de réxime interno. Así na Igrexa tamén existen normas que se recollen no Código de Dereito Canónico, que no nº 215 afirma:

Os fieis teñen dereito a fundar e dirixir libremente asociacións para fins de caridade ou piedade, ou para fomentar a vocación cristiá no mundo; e tamén para reunirse para procurar en común eses mesmos fins”. Isto é de gran importancia para os laicos e a eles correspóndelles practicalo con responsabilidade e autonomía.

En 1991 a Conferencia Episcopal Española publicou o documento Os Cristiáns laicos, Igrexa no Mundo (C.L.I.M.) e de aí quero resaltar esta afirmación:

Polo Bautismo os laicos son feitos fillos de Deus, membros de Cristo e do seu corpo que é a Igrexa; son consagrados coma templos do Espírito e participan da mesma misión de Xesucristo. Ao seu modo participan da triple función de Cristo, profética, sacerdotal e real, o que subliña a súa condición eclesial, a súa pertenza á Igrexa. Por iso, a “enteira Igrexa”, e cada unha das nosas Igrexas particulares non está plenamente constituída se, xunto aos bispos, sacerdotes e relixiosos, non existe un laicado adulto e corresponsable”. (nº 24)

Ante esta afirmación tan clara podemos preguntarnos: Está así constituída a nosa Igrexa? Hai ese laicado adulto e corresponsable? Queremos realmente que o haxa?

Convén recordar que na Conferencia Episcopal non se aproba e fai público ningún documento se non ten polo menos dous terzos de votos afirmativos dos seus membros. Por iso todo documento publicado ten o respaldo entre o 67 % e o 100 % dos bispos: unha clara maioría ou, no mellor dos casos, a unanimidade ou case unanimidade. Normalmente estase no segundo caso.

Pero é que ademais o documento remata cunha conclusión que a máis de un pode sorprender. Calquera pode comprobar que conclúe coas seguintes palabras: “A nova evanxelización farase, sobre todo, polos laicos, ou non se fará”. (nº 148).

Dito doutra maneira, se o peso e estilo de evanxelización non o levan os laicos nas nosas comunidades, non se está evanxelizando esta xeración. Ou, acaso non di iso o texto? Se revisamos a nosa situación ante esas afirmacións vemos que estamos moi lonxe do que a Conferencia Episcopal proclama. Quen subscribe de feito que a nova evanxelización farase polos laicos ou non se fará? Máis ben seguimos pensando que a evanxelización é cousa de bispos, cregos, relixiosos e monxas.

Ninguén a principios do século XX imaxinaba que na Igrexa española se puidese escribir o que se escribe a finais do século no C.L.I.M. en 1991. Mesmo hoxe nos resulta sorprendente a rotundidade das afirmacións que fan os bispos do noso país. Isto só ten a explicación se se cre que o Espírito Santo guía á Igrexa no seu maxisterio, aínda que logo moitos non lle fagamos caso na nosa vida cotiá.

Pero se miramos á Igrexa Católica no mundo temos datos que confirman este protagonismo dos laicos na evanxelización, pois en 1999 había 80.662 misioneiros laicos, 172.331 no 2003 e 368.520 no 2016, un incremento de 287.858 en 17 anos. En catequistas pásase de 2.449.659 en 1999 a 3.264.768 en 2016, cunha subida de 815.109.

No mesmo código de Dereito Canónico afírmase no nº  517.2:

Se, pola escasez de sacerdotes, o Bispo diocesano considera que ha de encomendarse unha participación no exercicio da cura pastoral da parroquia a un diácono ou a outra persoa que non ten o carácter sacerdotal, ou a unha comunidade, designará a un sacerdote que, dotado das potestades propias do párroco, dirixa a actividade pastoral”.  Non son experto en dereito pero, non significa iso que un home ou muller laicos poden rexer unha parroquia? Creo que así hai que entendelo, sabendo que non poden exercer o ministerio do perdón, da Eucaristía… propios do ministerio sacerdotal.

Por iso penso que o que corresponde é aceptar estas ensinanzas e vivir conforme a elas. Que todos asumamos a corresponsabilidade que nos corresponda, e que non nos escudemos detrás dos fallos dos outros!

Antón Negro

Delegado Episcopal de Cáritas

Ciclo de conferencias “Occidente ante o século XXI”

O ciclo de conferencias “Occidente ante o século XXI” leva como título nesta 16ª edición “Compromiso laical para unha Igrexa de futuro”. Comeza o 7 de marzo ás 20h no salón de actos da Deputación con Sebastián Mora Rosado. A intervención de Sebastián Mora, que foi Secretario Xeral de Cáritas ata decembro de 2017, leva como título “Unha fe comprometida: memoria, presenza e profecía”.

O luns 12 de marzo ás 20h no salón de actos da Deputación Provincial será o catedrático de Dereito Romano, Federico Fernández Buján, quen interveña falando do “Proceso contra Xesús. Análise histórica, escriturística e xurídica”.

O mércores 14 de marzo conclúe este ciclo o Delegado de Apostolado Segrar da Diocese de Lugo, Alfredo Losada Suárez, que presentará os “retos do laicado nunha Igrexa comprometida”

Esta edición número 16 de “Occidente ante o século XXI. Incertezas e problemas do noso tempo” está organizada pola Xunta de Confrarías de Semana Santa de Lugo e a Delegación de Misións.

Encontro de laicos para compartir experiencias de fe e vida

Apostolado segrar 2015 2Con motivo do 50 aniversario do documento do Vaticano II Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre o apostolado dos seglares), a Delegación de Apostolado Segrar de Lugo organizou a nivel diocesano un Encontro de Laicos o sábado 7 de novembro de 2015 no Seminario diocesano de Lugo.

O pasado sábado 7 de novembro, tivo lugar un Encontro de Laicos no Seminario diocesano de Lugo. Logo da oración inicial e unha breve presentación do Decreto sobre apostolado dos laicos, varias decenas de segrares participaron activamente dun traballo por grupos. Tras unha pausa-café, procedeuse a unha posta en común do realizado por seis grupos. As súas conclusións foron as seguintes:

A unión con Cristo reflíctese na alegría de vivir a fe que transparentamos. Aínda que intelectualmente sabémolo, ás veces nas nosas vidas non se mostra. O laico evanxeliza en lugares como as empresas e o traballo, onde a xerarquía non chega. De María aprendemos a aceptar a vontade de Deus, no servizo e disponibilidade.

En canto á restauración da orde temporal, a acción dos segrares diríxese á familia e a acción catequética, así como á axuda a familias necesitadas e adoptar un espírito evanxélico loitando contra o ambiente consumista.

A pertenenza á Igrexa diocesana exprésase na participación en actos comúns organizados desde a Diocese e na posibilidade de propoñer iniciativas eclesiais. Obsérvase a necesidade de promover o sentido comunitario desde grupos parroquiais. Ademais, interpela aos laicos o que non facemos ben e a escasa formación.

Os segrares non escondemos a fe nin o noso modo de vida, aínda que hai situacións en que nos atopamos perdidos para facilitar argumentos, en parte pola educación doctrinal dun Deus castigador, que contrasta cun Deus que agora nos dirixe cara á misión.

Constatamos unha crise asociativa, vinculada ao individualismo que afecta por igual na sociedade e na Igrexa. As asociacións eclesiais en xeral están moi envorcadas cara a dentro, ata se pensa que o movemento ou grupo ao que se pertence é o mellor, e obsérvase que deben cambiar algunhas actividades. Recoñecen que teñen escasa incidencia nos medios de comunicación e o ámbito cultural lucense, e o reto está no compromiso social, en abrirse a outros grupos e saír de actos repetitivos. Como suxestión proponse efectuar actividades noutros lugares da Diocese.

Existe un descoñecemento das funcións do consello diocesano e os consellos parroquiais, botándose en falta reunións de todos os grupos parroquiais.

Proponse fomentar a formación dos laicos colaborando en celebracións da palabra, sobre todo no ámbito rural. Así mesmo, na vida dos movementos e asociacións bótase en falta tanto o acompañamento dos pastores como o fortalecemento das relacións con sacerdotes e bispos (AA 25).

Encontro de laicos 7 novembro 2015Resaltamos a necesidade de formación dos laicos, pero proxectada ao exterior, existindo unha preocupación polos inmigrantes e refuxiados. Para rematar, valores como o diálogo, a formación e a cooperación son vistos con fe, alegría e esperanza.

A Delegación de Apostolado Segrar pon a disposición de sacerdotes, catequistas, profesores, movementos e asociacións, no Bispado, uns folletos impresos do Decreto sobre apostolado dos laicos (Apostolicam Actuositatem), enriquecido con textos do maxisterio da Igrexa e con cuestións para o seu estudo persoal e/ou traballo en grupo.

Encontro informativo da Acción Católica Xeral

Acción CatólicaO pasado sábado,14 de xuño, a Delegación de Apostolado Segrar da Diocese de Lugo organizou un encontro de sacerdotes e tamén de laicos da Diocese de Lugo para dar a coñecer máis de preto os novos retos da Acción Católica Xeral. Estiveron presentes na reunión o Presidente e o Consiliario de Acción Católica Xeral, D. Higinio Junquera e D. Fernando Altemir. A reunión tivo lugar na parroquia do Bo Pastor de Lugo. 

Xornadas de Apostolado Seglar entre os días 6 e 8 de xuño

Xornadas Apostolado Segrar web

As actividades previas ao Día do Apostolado Seglar comezan o venres 6 de xuño, ás 20:00, cunha charla de Xabier Blanco, salesiano, director do Colexio “Divina Pastora” de Lugo, que tratará sobre o lema deste curso a nivel diocesano: A fe, luz da vida. O lugar da conferencia é o salón de actos do Seminario Maior de Lugo.

Ao día seguinte, o sábado 7 de xuño, a vixilia de Pentecoste será na parroquia de Santiago A Nova de Lugo, ás 20:00. Este ano hai unha novidade significativa: ao rematar a vixilia, darán un concerto breve de “Xaquín e a súa banda”. Xaquín R. Pomares, cantautor cristián de referencia en Galicia, compartirá as súas cancións cos asistentes, tanto nenos, xóvenes como adultos.

Por último, o Día da Acción Católica e do Apostolado Seglar, o domingo 8 de xuño, celebraremos a solemnidade de Pentecoste cunha Eucaristía, presidida polo señor Bispo, D. Alfonso Carrasco, na catedral de Lugo, ás 13:00.

A %d blogueros les gusta esto: