Xornada de Oración polas Vocacións e Xornada de Vocacións Nativas

No IV Domingo de Pascua, lémbrase que Xesús é o Bo Pastor e a Igrexa celebra a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións e a Xornada de Vocacións Nativas, co lema “Para quen son eu?”. É unha chamada para recoñecer para que estamos feitos, que sentido ten o noso paso por este mundo, que proxecto ten o Señor para cada un. El quere que todos, segundo a vocación á que nos chama, testemuñemos coa nosa vida que El é o Señor.

Dun xeito especial, pídese a Deus que suscite vocacións ao sacerdocio e á vida consagrada, que estas tamén xurdan abundantes nos países de misión e que non lles falten os medios necesarios para desenvolverse.

As dúas Xornadas falan do don do amor de Deus. Un don que é unha tarefa, un amor que se recibe, e, á vez, un amor que se entrega con absoluta xenerosidade.

Neste mundo cheo de oportunidades, non todos teñen as mesmas. Responder a Deus significa poder discernir a súa chamada e ter os medios suficientes pero nalgúns lugares falta ata o máis imprescindible para que as vocacións vaian adiante. Trátase de ofrecer oracións e apoio para que nos territorios de misión non se perda ningunha vocación.

Cos donativos recibidos axúdase a que moitos candidatos ao sacerdocio e á vida relixiosa poidan perseverar e prepararse axeitadamente para servir ás súas novas Igrexas. Tamén, a que sexa posible manter ou construír seminarios e casas nas que poidan formarse.

[Materiais]

Xornada Mundial de Oración polas Vocacións e Xornada de Vocacións Nativas

O 3 de maio celébrase a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións, e a Xornada de Vocacións Nativas, que convocan de forma conxunta catro institucións: a Conferencia Episcopal Española, a Conferencia Española de Relixiosos (CONFER), a Conferencia Española de Institutos Seculares e Obras Misionais Pontificias. O lema deste ano é “Xesús vive e quérete vivo”.

Este domingo, a Igrexa convida a rezar polas persoas con vocación de especial consagración, e por tantos mozos que están a sentir a chamada vocacional.

A xornada convida a levantar a vista, e rezar por aqueles que están a ser chamados por Deus a seguilo nos territorios de misión. Son as chamadas Vocacións Nativas. A Igrexa convida a orar por eles, para que asuman a substitución dos misioneiros, e manteñan viva a chama do Evanxeo nos seus países e culturas. Pídese, ademais, a colaboración económica, para que non se perda, por falta de medios, ningunha desas vocacións e poder axudar a un de cada tres seminaristas do mundo.

[Materiais 1]  [Materiais 2]

Xornada de Oración polas Vocacións

Neste cuarto domingo de Pascua, domingo do Bo Pastor, recórdasenos unha vez máis que Xesús coñece o nome e a historia de cada un de nós. El é a porta que estamos chamados a atravesar, a voz inconfundible que se nos invita a seguir. Esa imaxe inspíranos e axúdanos a vivir a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións e a Xornada de Vocacións Nativas que se celebra de xeito conxunto baixo o lema Empuxados polo Espírito: aquí estou, envíame.

O papa Francisco, na súa mensaxe deste ano lémbranos a dimensión misioneira da vocación cristiá. Quen responde á chamada de Deus para seguir o seu camiño, descobre ben pronto o desexo incontible de levar a Boa Noticia aos homes os seus irmáns. Non estamos sós nesta tarefa, Xesús camiña ao noso carón.

[Materiais escritos]  [Vídeo]

Xornada das Vocacións Nativas e de oración polas vocacións

xornada oración vocacións nativas

A Xornada de Vocacións Nativas do día 26 está dedicada á oración e a cooperación económica cos mozos que son chamados á vocación sacerdotal ou relixiosa nos Territorios de Misión.

Polo gran significado da imaxe de Cristo como Bo Pastor (IV domingo de Pascua) tamén se celebra o 26 de abril a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións. En Lugo hai unha cadea de oración que comeza xa o sábado 25.

Preparativos da Xornada das Vocacións Nativas

27 abril Vocacións Nativas galego

O xoves 24 e o venres 25 ás 17:30 h. haberá na parroquia San Francisco Xavier catequese con nenos de primeira comuñón para preparar a Xornada das Vocacións Nativas.

Na salón parroquial da mesma igrexa, o venres 25 ás 20h hai un coloquio co tema Por que é necesario que colaboremos coas Vocacións Nativas?. Finalízase cunha oración.

A %d blogueros les gusta esto: