Mesa redonda “O traballo decente non é un conto”

O luns 8 de outubro ás 19 h no salón de actos da Deputación de Lugo hai unha mesa redonda baixo o título  “O TRABALLO DECENTE NON É UN CONTO” coa participación de:

Mercedes Andrade Roca e Teresa Rodríguez Vilaseco

Representantes da Asociación de Empregadas do Fogar, XIARA.

José Francisco Real Castro

Presidente da Asociación Provincial de Empresarios da Hostalaría e Turismo de Lugo.

Antonio Niño Saavedra

Secretario comarcal da Confederación Intersindical Galega, CIG.

Álvaro Santos Ramos

Voceiro do goberno da Deputación Provincial de Lugo.

O moderador será o Delegado Diocesano de Apostolado Segrar, Xesús A. Fernández Aira

É un acto organizado por Cáritas Lugo, Confer (Confederación de relixiosos), HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica) e a Fundación Juan Soñador  con motivo de celebrarse o 7 de outubro a Xornada Mundial polo Traballo Decente.

 

[Escoitar entrevista ao bispo Mons. Alfonso Carrasco sobre o tema]

Carta pastoral con motivo do “Día mundial do traballo decente”

Queridos irmáns,

O pasado día 29 de xuño de 2009 o papa Benedito XVI publicou a encíclica Cáritas in Veritate que insistía con forza na dignidade do traballo humano e, en particular, no que significa un traballo decente para a vida de todos. Con ocasión do Día mundial do traballo decente”, que será o próximo 7 de outubro, queremos recordar hoxe as súas verbas:

 “Ó considerar os problemas do desenvolvemento, resaltarase a relación entre pobreza e desocupación. Os pobres son en moitos casos o resultado da violación da dignidade do traballo humano, ben porque se limitan as súas posibilidades (desocupación, subocupación), ben porque se devalúan «os dereitos que flúen do mesmo, especialmente o dereito ó xusto salario, á seguridade da persoa do traballador e da súa familia».

Por isto, xa o 1 de maio de 2000, o meu predecesor Xoán Paulo II, de venerada memoria, con ocasión do Xubileo dos Traballadores, lanzou un chamamento para «unha coalición mundial a favor do traballo decente», alentando a estratexia da Organización Internacional do Traballo. Desta maneira, daba un forte apoio moral a este obxectivo, como aspiración das familias en tódolos países do mundo.

Pero, que significa a palabra «decencia» aplicada ó traballo? Significa un traballo que, en calquera sociedade, sexa expresión da dignidade esencial de todo home ou muller; un traballo libremente elixido, que asocie efectivamente ós traballadores, homes e mulleres, ó desenvolvemento da súa comunidade; un traballo que, deste modo, faga que os traballadores sexan respectados, evitando toda discriminación; un traballo que permita satisfacer as necesidades das familias e escolarizar ós fillos sen que se vexan obrigados a traballar; un traballo que consinta ós traballadores organizarse libremente e facer oír a súa voz; un traballo que deixe espazo para reencontrarse adecuadamente coas propias raíces no ámbito persoal, familiar e espiritual; un traballo que asegure unha condición digna ós traballadores que chegan á xubilación.” (nº 63)

A partir de aí varias organizacións da Igrexa Española como Confer, HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Cristiana e Cáritas puxeron en marcha a plataforma “Igrexa polo Traballo Decente”, que vén realizando xa por cuarto ano consecutivo diversos actos ao redor deste “Día mundial”.

Nos tres primeiros anos organizou os actos en Lugo a nosa Cáritas Diocesana, pero a convocatoria deste ano faise conxuntamente por Cáritas, Confer, HOAC e a Fundación JUAN SOÑADOR.

Coa ocasión da celebración deste Día tomaranse na nosa Diocese as seguintes iniciativas:

· Campaña de sensibilización: “El Trabajo Decente no es un cuento – Relatos para la reflexión”.

· Vixilia de oración o día 4 de outubro ás 19:00h na parroquia de San Francisco Javier.

· Proposta de presentar esta Xornada ós fieis nas celebracións dominicais do 7 de outubro.

· Mesa Redonda co título “El Trabajo Decente no es un cuento”, moderada polo Delegado de Apostolado Seglar, Rvdo. D. Xesús Anxo Fernández Aira, o día 8 de outubro ás 19:00h no salón de actos da Deputación Provincial de Lugo.

Para calquera persoa, traballar significa expresar a súa creatividade, ser membro activo da sociedade, gañarse a vida dignamente e poder tamén ser solidario, e deste xeito aportar ó Ben Común. Todos podemos experimentar así que hai máis alegría en dar ca en recibir.

Ademais do dito, para un cristián é colaborar coa obra do Creador que deixou a natureza nas nosas mans, é unha maneira moi real de cumprir o mandato do amor, atendendo ao ben dos seres queridos e do próximo. Así o noso traballo está chamado a ser testemuño de caridade verdadeira, que se expresa como honestidade, seriedade e fraternidade.

Esta xornada invítanos a todos a que recordemos e defendamos a dignidade do traballo humano, a importancia que ten para a vida de cada un e de toda a sociedade, e logo a necesidade de que no noso mundo tan globalizado todos teñan un traballo e que este sexa digno e decente segundo nos explicaba o Papa Benedito.

Para levar adiante esta tarefa imploro a forza do Espírito, que sosteña o noso camiñar fraterno na verdade e na caridade.

Que Deus bendiga o traballo de todos nós.

+ Alfonso Carrasco Rouco

Bispo de Lugo

[Ver carta en castelán]

Mesa redonda “Por unha Sociedade Xusta, Traballo Decente”

Con motivo da “Xornada Mundial polo Traballo Decente” ( 7 de outubro) Cáritas Diocesana de Lugo programou, para o día 6 de outubro, unha mesa redonda baixo o título “Por unha Sociedade Xusta, Traballo Decente”

O Presidente de Xoves Empresarios de Lugo, Mauricio Repetto, puxo de manifesto o afastados que están entre si o mundo académico, público e privado. Ademais, denunciou os recortes en educación que afectan á falta de formación demandada polas empresas. Ante isto, reclamou políticas axeitadas para a promoción dos mozos emprendedores.

A Xefa do Servizo de Orientación e Promoción Laboral de Lugo, Beatriz Corral, falou de procesos de recoñecemento profesional para xente con experiencia e sen titulacion de modo que poida acreditar os seus coñecementos. Destacou as medidas que se toman para volver enganchar a mozos con dificultades no mercado laboral. Tamén explicou iniciativas para formar a desempregados en novas profesións e no rural. Para Beatriz Curral “hai que reforzar a comunicación entre Empresa e Administración. Achegar os empresarios aos demandantes”.

Eloina Ingerto, da Fundación Juan Soñador, avogou por non caer na ignorancia dos prexuízos: “A persoa, porque non teña fogar, non teña traballo, non teña formación… non é inútil”. Eloina denunciou as actitudes prejuiciosas dos propios espazos laborais. Na Fundacion Juan Soñador atenden ás persoas, acompañándoas de forma personalizada e continuada e comprométese a crear unha maior sensibilización nos empresarios para eliminar estigmas de colectivos en risco.

Arsenio Coto, do grupo periodístico El Progreso, analizou a situación laboral en España, con 5,8 millóns de asalariados que cobra menos de 600€. Ante isto, a parte da sociedade que está en mellor situación non debe mirar cara a outro lado. En canto á Administración, debe tomar medidas para facer posible o que di a Constitución sobre o traballo.

Mónica Yáñez, de Cáritas Lugo, concluíu a mesa redonda animando a mellorar a colaboración entre os diversos sectores para entre todos contribuír ao traballo decente.

[Manifesto]

Mesa redonda “Por unha Sociedade Xusta, Traballo Decente”

Cáritas Diocesana de Lugo, a través do seu Programa Emprego, súmase ao movemento “Igrexa polo Traballo Decente”. Movemento que por terceira vez convoca a “Xornada Mundial polo Traballo Decente” o 7 de outubro.

Invítase ás comunidades parroquiais a sumarse tamén a este compromiso por un Traballo Decente, a través da celebración da Misa do 7 de outubro –Guión litúrxico– e da posible celebración dunha Vixilia de Oración.

Ademais está programada, para o día 6 de outubro, unha mesa redonda que levará por título “Por unha Sociedade Xusta, Traballo Decente”. Participarán:

  • D. Mauricio Repetto Morbán -Presidente Xoves Empresarios de Lugo-,

  • Da. Beatriz Corral Rodríguez -Xefa do Servizo de Orientación e Promoción Laboral de Lugo (Consellería de Economía, Emprego e Industria)- ,

  • Da. Eloína Ingerto López -Coordinadora Territorial da Fundación JuanSoñador- e

  • D. Arsenio Coto – Xornalista do grupo El Progreso.

O acto celebrarase no salón de actos que Cáritas ten na Avd. das Américas, 93-95 ás 11:00 horas.

Cáritas Diocesana de Lugo, a través de ditas accións, pretende axudar a poñer en primeira liña da axenda política, eclesial e social a cuestión do traballo decente.

[Manifesto]

O paro deshumaniza a todos

anton_negro
Antón Negro

 O 7 de outubro é o día da Xornada Mundial polo Traballo Decente, por tanto é un día dedicado a revisar e revitalizar o compromiso persoal e asociado para conseguir o TRABALLO DECENTE para toda persoa dentro da sociedade.

 Implicarse neste tema da loita por un traballo humano digno é unha obriga ineludible de conciencia para todo cidadán e, se cabe aínda con maior esixencia, tanto para toda autoridade pública coma para toda persoa con responsabilidades na sociedade.

 O traballo na vida da persoa humana cumpre dúas funcións fundamentais e imprescindibles, para poder levar unha vida digna de ser chamada humana, que son:

  1.  Posibilitar que a persoa humana se exprese, se realice e deixe a súa pegada na historia a través do seu traballo.
  2.  Gañar o sustento diario para ser dono da propia vida, á vez que coida das persoas que ten baixo a súa responsabilidade.

 En consecuencia é fácil comprender que o paro leva consigo unha agresión á persoa, á que non lle permiten colaborar na marcha da historia da humanidade, nin ser protagonista da propia vida persoal e social, nin gañar responsablemente o seu sustento e o da súa familia. Por iso frecuentemente o paro xera unha serie de enfermidades de diverso tipo. Se queremos persoas sas, sociedades xustas e comunidades fraternas hai que traballar arreo para acabar co paro e conseguir que as condicións de traballo sexan humanizadoras.

 O día 29 de xuño de 2009 Bieito XVI publicou a encíclica Cáritas in Veritate. Da lectura deste documento quedoume moi gravado o número 63. A propósito deste número da encíclica comentáballes a algúns amigos que o Papa aí está esixindo nada menos ca unha revolución social, pois do contrario é imposible conseguir os obxectivos subliñados para un Traballo Decente. Literalmente di:

“Significa un traballo que, en calquera sociedade, sexa expresión da dignidade esencial de todo home ou muller: un traballo libremente elixido, que asocie efectivamente ós traballadores, homes e mulleres, ó desenvolvemento da súa comunidade; un traballo que, deste modo, faga que os traballadores sexan respectados, evitando toda discriminación; un traballo que permita satisfacer as necesidades das familias e escolarizar ós fillos sen que se vexan obrigados a traballar; un traballo que consinta ós traballadores organizarse libremente e facer oír a súa voz; un traballo que deixe espazo para reencontrarse adecuadamente coas propias raíces no ámbito persoal, familiar e espiritual; un traballo que asegure unha condición digna ós traballadores que chegan á xubilación.”

A Igrexa a través de diversas organizacións eclesiais (Cáritas, CONFER, HOAC, Xustiza e Paz, JEC e JOC) chaman a todos a consolidar e profundizar o compromiso por un Traballo Decente, pois todos somos necesarios nesta responsabilidade, xa que debemos ser conscientes de que non hai solucións máxicas nas mans dun xerifalte. A Igrexa aposta pola liberdade, iniciativa e responsabilidade de cada persoa e de cada grupo neste compromiso.

Non quixera rematar este escrito sen chamar a atención sobre o uso perverso da linguaxe que está en contra da persoa e dos traballadores. A persoa en realidade non vai pedir traballo, nin vai buscar traballo… O que a persoa aporta e leva consigo é precisamente o seu traballo e o que busca é nin mais nin menos ca un lugar onde desenvolver o seu traballo para que sexa útil socialmente e/ou economicamente produtivo, que ademais lle permita gañarse o sustento familiar  e colaborar ó ben da sociedade.

Antón Negro

A %d blogueros les gusta esto: