Comunicado da reunión ordinaria dos bispos da provincia eclesiástica de Santiago

mitis iudex

Tivo lugar en Santiago de Compostela, o 11 de decembro, unha Reunión Ordinaria dos Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago, que comprende as dioceses de Santiago de Compostela, Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, e Ourense.

Neste encontro, que se enmarca nas reunións periódicas que celebra a Provincia eclesiástica, os bispos reflexionaron e dialogaron sobre a reforma dos procesos de nulidade matrimonial á luz do Motu propio do Papa Francisco, Mitis Iudex Dominus Iesus, co fin de determinar uns criterios comúns para a súa posta en práctica no que corresponde á Provincia eclesiástica de Santiago. Así mesmo comunican que este texto lexislativo entrou en vigor o 8 de decembro de 2015, Solemnidade da Inmaculada Concepción.

Os bispos queren destacar que, o Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, recordando unha vez máis a doutrina católica sobre a indisolubilidade do matrimonio, supón unha importante reforma do proceso que ordena e regula, sen merma da seguridade xurídica, as causas de nulidade do matrimonio eliminando ou simplificando os trámites e promovendo a celeridade na súa tramitación. Valoran que o espírito e finalidade da reforma aséntase en tres elementos:

– A intención do Santo Padre de poñer de relevo a potestade que compete aos Bispos diocesanos de xulgar aos seus propios fieis;
– A preocupación pastoral por eliminar os obstáculos que atopan os fieis para acceder aos tribunais da Igrexa, verdadeiros instrumentos da pastoral diocesana; para o que se deberá favorecer a creación das estruturas eclesiais que permitan a adecuada, fluída e fraterna relación entre os sacerdotes e equipos pastorais con aqueles que viven o drama do fracaso conxugal;

Ler máis

Clausura da exposición sobre os carismas da vida relixiosa en Lugo

Exposición

O mércores 9 de decembro inaugurouse no Seminario diocesano a exposición “Carismas da vida relixiosa en Lugo”. No acto interviron o Delegado diocesano para a Vida Consagrada, Marcos Torres (que fixo a bendición da mostra) Finalmente a Coral Amigos do Camiño de Santiago interpretou varias pezas musicais relixiosas.

No Seminario o mércores 16 ás 19h hai unha Eucaristía de acción de grazas presidida polo Bispo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco.

Porta da Misericordia

Apertura porta misericordia 2

O día 13 na nosa S. I. Catedral de Lugo, tivo lugar a apertura da Porta da Misericordia, coa que se inaugurou o Xubileo Extraordinario convocado polo noso Papa Francisco.

Nas celebracións inaugurais en Roma, el lembrounos o motivo deste Ano xubilar: a misericordia é o corazón e o máis importante do cristianismo.

É algo moi visible nestas festas navideñas: canto amou Deus ao mundo, a cada un de nós! Recordámolo cada vez que chamamos a Deus «noso Pai» ou celebramos a súa entrega por nós na Santa Misa.

Este amor inmenso e gratuíto é a verdade máis importante da nosa fe. O Fillo de Deus fai propia a nosa pequeñez e as nosas pobrezas, non nos rexeita nin sequera polos nosos pecados; nel cremos como o noso Deus, verdadeiramente todopoderoso. E ao mesmo tempo atrevémonos a afirmar a dignidade inalienable de cada un de nós; porque o Seu amor fainos únicos e dá esperanza á nosa vida, malia todas as circunstancias adversas.

A primeira consecuencia é a misericordia no trato dos uns cos outros, a fraternidade vivida. E esta é tamén a proba máis inmediata da verdade da nosa fe; como dicían os antigos: mirade como se aman.

Pero amar nesta terra é sempre misericordia: levar uns os pesos dos outros. E é un principio que cambia o xeito de vivir. Convertida en criterio da nosa acción, a misericordia pode guiar de modo novo nosas relacións co próximo; e, por suposto, con máis motivo cando evidentemente o pidan as necesidades ou miserias que atopemos.

A misericordia convértese así no fundamento da nosa fe e, ao mesmo tempo, no método principal co que vivir cada un e a nosa Igrexa.

Este Xubileo Extraordinario está destinado a axudarnos a recuperar ou a fortalecer a nosa conciencia desta realidade central da nosa fe, a que nos alegremos de novo polo perdón e o amor de Deus, e a que saibamos testemuñalo aos demais.

Tal era xa a intuición central do concilio Vaticano II, en ocasión de cuxo 50° aniversario convocouse este Xubileo: ningún poder deste mundo pode explicar a vida dunha soa persoa; o home descobre a súa dignidade e o seu destino cando atopa ao Fillo de Deus feito home, a Xesucristo. Precisamente porque nel descobre o misterio do Pai e do seu amor inmenso, da súa misericordia.

Este é o simbolismo mesmo da apertura da Porta da Misericordia: existe aquela Porta pola que se chega á Misericordia, ao perdón e ao amor, que reconfortan, renovan e orientan a vida. E esta Porta é Xesús, o Fillo de Deus.

Esta celebración, e todo o ano xubilar, quere ser un testemuño de esperanza para a vida de cada un, en calquera situación que se atope, recordando que a misericordia sempre é máis grande que o mal, e certamente máis que a morte.

Que a nosa participación neste rito de apertura da Porta da Misericordia en Lugo sexa un paso nun camiño de reconciliación e de perdón, de cambio e de renovación na propia vida e na do noso mundo.

Mons. Alfonso Carrasco Rouco

Bispo de Lugo

La catedral de Lugo abre la Puerta de la Misericordia

imageLos actos, presididos por el Obispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, comenzaron en la Iglesia de los Padres Franciscanos, donde se leyó la bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, seguida de una oración de acción de gracias por el don del jubileo que une en un mismo sentir a la Iglesia universal, invitando a todos a vivir este gesto como ocasión singular de perdón y de reconciliación, así como de cambio y de renovación

A continuación, en procesión, todos los congregados se dirigieron hacia el atrio de la catedral, a la fachada principal, para proceder a la apertura de la “Puerta de la Misericordia” (puerta de la capilla de San Froilán), que permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre de 2016.

Ler máis

A Catedral de Lugo abre a Porta da Misericordia o 13 de decembro

Copia de Porta Santa Catedral O Xubileo Extraordinario da Misericordia que convocou o Papa Francisco para toda a Igrexa universal conleva abrir a porta da misericordia, non só en Roma, senón en Cada catedral para facer máis próxima e sinxela a invitación a gañar este xubileo. O Papa subliña así que cada Igrexa particular, cada Diocese, é plenamente a Igrexa de Cristo nun lugar, convertendo cada Catedral nunha meta de peregrinación.
En Lugo abrirase a nosa catedral unha porta da misericordia, a porta da capela de San Froilán- situada na fachada principal da basílica-, o vindeiro domingo 13 de decembro invitando a todos a vivir este xesto como ocasión singular de perdón e de reconciliación, así como de cambio e de renovación.
Os actos, presididos polo Bispo da Diocese, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, son os seguintes:
– 18:30h. Inicio da celebración na igrexa dos Padres Franciscanos
– Procesión ata a S. I. Catedral
– Apertura e entrada pola Porta da Misericordia (Praza Pío XII)
– Celebración da Eucaristía no Altar Maior
A porta que se abre na Catedral será a que, desde a fachada principal, dá entrada á capela de San Froilán. Esta porta leva pechada, aproximadamente, desde o ano 1916 (cando se trasladou definitivamente a parroquia de San Pedro deixa a Catedral pola actual localización).
Traspasar esta porta será un signo de querer achegarse ao corazón da Igrexa que non é outro que a misericordia do Señor patente na Santísima Eucaristía exposta permanentemente no Altar Maior da Catedral de Lugo.

A %d blogueros les gusta esto: